Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Będą zmiany zasad pobytu obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w Polsce w związku z Brexitem

 • 28/02/2019 09:09

Obecnie Brytyjczycy, tak jak wszyscy obywatele Unii Europejskiej zobowiązani są zarejestrować swój pobyt w Polsce, jeżeli trwa on dłużej niż 3 miesiące. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej mają natomiast obowiązek uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE. Realizacja tych obowiązków możliwa jest bezpłatnie w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce przebywania. Rejestracja i uzyskanie tych kart pobytu może być ułatwieniem dla obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin, którzy będą chcieli pozostać w Polsce po Brexicie.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma nastąpić 30 marca tego roku. W związku z tym opracowany został projekt ustawy regulującej status pobytowy obywateli tego państwa oraz członków ich rodzin. Dotąd korzystali oni bowiem na terytorium Polski z traktatowej swobody przepływu osób. Przepisy przygotowano na wypadek braku zawarcia do 30 marca tak zwanej "umowy wystąpienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską".

Projekt ustawy zakłada ustanowienie okresu, w którym pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin na terytorium Polski bezpośrednio po dacie Brexitu będzie uznawany za legalny. Określa także podstawy prawne dla udzielenia im zezwoleń na pobyt czasowy oraz stały, uzależniając to od dysponowania w dniu 29 marca 2019 r. prawem pobytu lub prawem stałego pobytu. Co ważne, projekt przewiduje domniemanie posiadania jednego z takich praw przez osoby będące właścicielami w dniu 29 marca ważnych dokumentów wydawanych przez polskie organy obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin. Stąd też uzyskanie stosownych zezwoleń po Brexicie na podstawie projektowanych przepisów będzie znacząco łatwiejsze dla osób posiadających te dokumenty.

Bardziej szczegółowa prezentacja rozwiązań prawnych związanych z pobytem obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin w przypadku tak zwanego Brexitu bezumownego nastąpi wraz z postępami procesu legislacyjnego.

Obecnie około 5,8 tys. obywateli Wielkiej Brytanii posiada zarejestrowany pobyt lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce. W większości są to mężczyźni - 4,5 tys. osób, w porównaniu do 1,3 tys. kobiet. Biorąc pod uwagę daty urodzenia są to osoby w przedziałach wiekowych do 20 lat - 450 osób, 20-39 lat - 2,6 tys. osób, 40-59 lat - 2,1 tys. osób, powyżej 60 lat - 630 osób.

Instytucjami właściwymi do zarejestrowania pobytu obywateli UE i wydawania dokumentów w tym zakresie są urzędy wojewódzkie, właściwe ze względu na miejsce pobytu obywatela UE. Najwięcej obywateli Wielkiej Brytanii zarejestrowało swój pobyt w województwach mazowieckim - 2,1 tys. osób, małopolskim - 840 osób, dolnośląskim - 530 osób, śląskim - 440 osób oraz pomorskim - 370 osób.

Zagłosowałeś na opcję '+1'.
Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Ugoda

  Na podstawie Ugody Sądu Okręgowego w Olsztynie przepraszamy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lidzbarku Warmińskim: asp. szt... Zobacz więcej »
  • 18/09/2019 10:15
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

  Gej „politpoprawny”

  Z tą tolerancją to różnie bywa. „Tolerancja jest dobra tylko dla LGBT+Q”, bo parafrazując zawołanie „Wielkiej Rewolucji... Zobacz więcej »
  • 23/03/2019 11:48
  • 0
  • warmiak

  „Sie” pospieszyli

  Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski podpisał, jak zwał tak zwał, „Deklarację LGBT+[Q]”. Co tam program przedwyborczy... Zobacz więcej »
  • 16/03/2019 10:30
  • 0
  • warmiak
  • .

  "Piątka Kaczyńskiego" a hipokryzja Broniarza

  Wszystko za sprawą, bądź co bądź, niefortunnego wyrażenia się ministra Szczerskiego o nauczycielach i celibacie. Wśród... Zobacz więcej »
  • 08/03/2019 08:57
  • 2
  • warmiak

  Ogień Pamięci w miejscu kaźni Żołnierzy Wyklętych

  Przedstawiciele władz państwowych, w tym Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Minister Obrony Narodowej... Zobacz więcej »
  • 02/03/2019 13:58
  • 0
  • Aleksander Żywczyk

  Polecane firmy

  Reklama konta firmowego