Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

"Całe polskie górnictwo ma przejąć niemiecki kapitał!"

 • 07/10/2015 07:30
 • 19

"W roku 2014 na świecie wydobyto przeszło 8 mld ton węgla. Wśród największych producentów znajdują się Chiny, Australia, USA Indie i Rosja. Chiny wydobyły ponad 3 mld ton w roku ubiegłym.

Z kolei Japonia, nie posiadająca zasobów węgla u siebie, zużywa ok. 180 mln ton rocznie. Obecnie Japonia odchodzi od energii jądrowej i przechodzi na elektrownie w których surowcem do produkcji energii będzie węgiel (Japonia będzie budować 40, Niemcy 8 elektrowni i też odchodzą od elektrowni jądrowych). To ogromna szansa dla polskiego węgla, mamy ponad 85% zasobów w całej Europie. Nie ma obecnie tańszego na świecie surowca do produkcji energii jakim jest węgiel kamienny!

Największymi eksporterami węgla są Indonezja (sprzedała na rynki zagraniczne w roku ubiegłym przeszło 400 mln ton) oraz Australia, która wyeksportowała 375 mln ton.

Wszystkie kraje na świecie przez ostatnie lata zwiększały wydobycie węgla. Tylko w Polsce wydobycie węgla znacznie się zmniejszyło, aby m. in. w ten sposób zwiększyć koszty wydobycia tony węgla i pogrążyć polskie górnictwo. Polskie górnictwo jest celowo i systematycznie prowadzone do upadku. Robi się wszystko, aby trzy spółki górnicze upadły jednocześnie. Całe polskie górnictwo ma przejąć niemiecki kapitał!

Jeżeli Niemcy mówią ustami UE, że polskie kopalnie należy zamykać i likwidować, to My powiedzmy takiej UE, że wychodzimy z tego patologicznego układu. W końcu po to została stworzona, aby skolonizować biedne kraje UE i aby Niemcy mogły przejąć polskie surowce naturalne w tym bardzo ważne z punktu widzenia Niemiec złoża polskiego węgla, który pozwoli Im osiągnąć niezależność energetyczną, bez której żaden kraj nie może się bezpiecznie rozwijać. To Niemcy i Japonia odchodzą od energii atomowej i budują elektrownie w których źródłem energii będzie węgiel kamienny (Niemcy budują osiem elektrowni, Japonia czterdzieści). Złoża polskiego węgla mają tylko zmienić właściciela, a wtedy wszystkie nakazy i zakazy decyzją administracyjną mogą być cofnięte.

Ten plan już się realizuje dzięki polskiemu rządowi, który zdradza górników i naród polski, który w ten sposób będzie okradziony na setki miliardów złotych.

Naród polski musi zrozumieć, że jest o co walczyć, że jesteśmy ogrywani przez zaborczych sąsiadów przy współudziale władzy, która zdradziła naród polski i prowadzi Polskę do kolejnego, już czwartego rozbioru Polski. Musimy się zastanowić w jakiej rzeczywistości chcemy żyć? Czy będziemy sami decydować o naszej przyszłości, czy będzie to robił za nas ktoś inny. Wtedy będziemy, już tylko tanią siłą roboczą na usługach obcych mocarstw bez możliwości decydowania o swoim losie. Moim zdaniem trzeba Polskę obronić przed wizją, która już niedługo się zrealizuje, jeżeli pozwolimy na taki scenariusz.

On się rozgrywa na naszych oczach, tylko niewielu z nas to potrafi dostrzec, większość nie chce i udaje, że jakoś to będzie... a niestety nie będzie..... Trzeba powstrzymać ten zbrodniczy proceder, który będzie miał negatywny wpływ na rozwój naszego kraju, a wręcz stanie się niemożliwy. Musimy powstać z kolan na które upadliśmy, podnieść głowę do góry i podjąć walkę o godne życie, bo zasłużyliśmy sobie na to, jak żaden kraj w Europie.

Mamy program ratowania polskiego górnictwa i program gospodarczy dla Polski, jednak nikt jak na razie nie chce podjąć rzeczowej dyskusji na temat naszego programu, mimo iż żadna partia polityczna w chwili obecnej nie ma programu naprawczego dla polskiego górnictwa, nie mają pomysłu co należy zrobić z polskim górnictwem, aby nie dopuścić do jego upadku.

Nowy Model Biznesowy dla polskiego górnictwa po wdrożeniu w życie pozwoli wstrzymać upadek tak ważnej gałęzi naszego przemysłu, bez której nie jest możliwa suwerenność energetyczna Polski i szybki wzrost standardu życia naszego narodu.

Musimy sobie założyć, że chcemy sprzedawać do UE, której przecież jesteśmy członkiem, 100mln ton. Jeżeli będzie taki plan, trzeba powołać grupę ekspertów, która określi co należy zrobić, aby ten plan zrealizować.

Bez woli politycznej nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Chyba że, nasze działania poprą sami górnicy. To w głównej mierze od Was górnicy zależy, czy uda się obronić polskie kopalnie których właścicielem jest przecież naród polski! Naród polski jest suwerenem i to my powinniśmy zadecydować o naszej dalszej przyszłości. Chciałbym się odwołać do Związków Zawodowych, aby wsparli nasze działania. To walka o przyszłość naszej ojczyzny, nikt nie powinien przyglądać się powolnej agonii polskiego górnictwa i naszej ojczyzny. To sprawa całego narodu, który staje się ofiarą zdradzieckiego planu przejęcia polskich kopalń i złóż węgla, a potem pewnie reszty polskich surowców naturalnych, których mamy w ziemi na setki bilionów dolarów (węgiel, ropa, gaz ziemny, ruda żelaza, metale ziem rzadkich, geotermia i inne).

Zasoby naturalne, w tym węgla i źródeł geotermalnych w Polsce stanowią około 85 % całych zasobów UE i według oficjalnych danych wynoszą ponad 54 mld ton, a z nieoficjalnych danych wg prof. Bohdana Żakiewicza kandydata do nagrody Nobla, wybitnego specjalistę od podziemnego zgazowania węgla, wynosić mogą nawet kilka setek mld ton.

Zdaniem prof. Juliana Sokołowskiego i prof. Jacka Zimnego wartość tych zasobów (wycena z 2003 roku, po udostępnieniu i wydobyciu licząc po aktualnych cenach światowych, szacuje się bardzo ostrożnie na przeszło 3 bln $, to jest ponad 10 bln złotych.

Wartość zasobów na 1 obywatela RP jako ich w 1/38 000 000 części właściciela, wynosi około 263 000 zł. Tyle, przy bardzo ostrożnej wycenie (za bezcen) rządy III RP, a głównie elity PO i PSL dla zapewnienia na pokolenia swojego dobrobytu i ich dzieciom, chcą ukraść każdemu z nas, polskiemu obywatelowi, poprzez przekazanie kontroli (prywatyzacji) nad polskimi zasobami energetycznymi „strategicznym” inwestorom zagranicznym. Zasobów tych, zalegających na nie udokumentowanych jeszcze głębokościach pomiędzy 1200 a 3000 m prawdopodobnie jest kilkakrotnie więcej co oznaczałoby, że na jednego Polaka mogłoby przypadać zasobów o wartości nawet do około 1 mln zł.
O to tak naprawdę toczy się walka obcych mocarstw, aby bez jednego wystrzału przejąć polskie surowce naturalne.

Toczy się wojna w której biernie bierzemy udział. Niestety jak na razie przegrywamy, jednak wbrew panującej opinii, że wszystko stracone, mamy o co walczyć. Możemy spłacić wszystkie zobowiązania w które celowo nas wpędzono, m. in. poprzez likwidację naszego przemysłu, a sięgając po nasze zasoby naturalne, naród może ponadprzeciętnie zacząć się bogacić. To właśnie robi Arabia Saudyjska, korzysta ze swoich zasobów naturalnych, a to przecież tylko ropa i gaz. Ważną sprawą jest obrona polskiej waluty. Dzięki bankowi emisyjnemu jakim jest NBP możemy drukować pieniądze wykorzystując je do rozwoju naszej gospodarki. To robią największe mocarstwa na świecie. Obecny zapis w konstytucji Kwaśniewskiego z 1997 roku powoduje, że Polska musi się zadłużać w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, co wpływa na ciągły wzrost naszego zadłużenia. W ten sposób pętla się zaciska, Polska upadnie i nastąpi kolejny już czwarty rozbiór Polski. Trzeba się zastanowić, czy tego chcemy, czy może jednak stać każdego z nas na to, aby jednak podjąć walkę o naszą ojczyznę, bo przykład jak walczyć pokazali nam nasi dziadkowie i ojcowie. Mamy dość rządów zdrajców (kiedyś za zdradę była tylko jedna kara) których miejsce jest za kratkami polskich więzień. Musimy ich odizolować od społeczeństwa, aby nie przeszkadzali w budowaniu nowej uczciwej i przyjaznej narodowi Polski. Póki Polska nie zginęła walczmy o naszą ojczyznę, bo tylko Ona zadba o szybki, pewny i duży wzrost standardu naszego życia i następnych pokoleń Polaków."

Opracował
Bogdan Gizdoń

Oceń
Autor: Obiektyw

KOMENTARZE

kam 06/10/2015 23:14
Autor wsadza wszystkie partie do "jednego worka". Żeby zdeprecjonować przy okazji opozycję? Jest to nieprawda, bo Prawo i Sprawiedliwość ma program naprawy polskiego górnictwa. http://wpolityce.pl/polityka/264217-beata-szydlo-gornictwo-musi-byc-doinwestowane-musi-sie-rozwijac
Iwona Możejko 07/10/2015 01:45
Proszę Państwa, mieć program do wykonać - to może być jak z nowelą PiS-owską z 2007 r ( ustawy spółdzielcze ) . ... PiS, dostał do "obsługi" Skoki - spółdzielców zdradził. Fachowcy P. P. Masłowska , P. P. Zbonikowski, P. P. Szmit nie mają sobie nic do zarzucenia? Na pilne! Na wzór KNF Skoków, powołać KN Spółdzielczego! SPÓŁDZIELNIE W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ.
kir 07/10/2015 09:34
Bardziej populistycznego bełkotu, niż ten opracowany przez Gwizdonia, dawno nie czytałem. A już ten fragment: "Polska upadnie i nastąpi kolejny już czwarty rozbiór Polski. Trzeba się zastanowić, czy tego chcemy, czy może jednak stać każdego z nas na to, aby jednak podjąć walkę o naszą ojczyznę, bo przykład jak walczyć pokazali nam nasi dziadkowie i ojcowie. Mamy dość rządów zdrajców (kiedyś za zdradę była tylko jedna kara) których miejsce jest za kratkami polskich więzień. Musimy ich odizolować od społeczeństwa, aby nie przeszkadzali w budowaniu nowej uczciwej i przyjaznej narodowi Polski. Póki Polska nie zginęła walczmy o naszą ojczyznę, bo tylko Ona zadba o szybki, pewny i duży wzrost standardu naszego życia i następnych pokoleń Polaków", to zupełny sen wariata...
Sebastian 07/10/2015 19:17
Dlaczego w artykule nie wspomniano, że KWW KUKIZ'15 ma strategie naprawy i odciążenie kosztami polskich kopalń. Jedyne ugrupowanie, które mogłoby by coś zmienić aby polskie zakłady przemysłowe nie zostały do reszty sprzedane i odbiły się od dna to KUKIZ'15. Zachęcam do zapoznania się z strategią www.ruchkukiza.pl/strategia-zmiany-kukiz15_4
Jacekchief 07/10/2015 19:23
Autor pisal ten artykol razem z Maciarewiczem, recenzent Jarus Kaczynski...a potem to wszystko jeszcze sprawdzil Swistak z Rodzina i dalej zawijali wszystko w kolorowe papierki....bla, bla, bla...
Obiektyw 07/10/2015 21:02
Kir i jacekchief nie dopuszczają do siebie treści innej, niż przedstawiona przez jedynie słuszny bełkot POpłuczyn i kolesiostwa ludowo lewicowego. Od wielu wielu lat o problemach górnictwa i energetyki naszego kraju pisał mój znajomy Witold Szirin Michałowski oraz prof Bohdan Żakiewicz. W tym linku https://www.youtube.com/watch?v=Uz6XclM65bI od 50 minuty profesor porusza temat przekrętu z opisanymi i przebadanymi geologicznie złożami wysokoenergetycznego węgla kamiennego w rejonie Oświęcimia. Wówczas także ludziki pokroju KIRa czy Jacka, trąbili o świstakach i bredniach. Dziś, oficjalnie media informują o budowie kopalni przez Niemców w tym rejonie. Świstak to zatem Jacku czy bolszewicka próba ukrywania lub rozmydlania tematu? Opracowania Witolda czy profesora są dostępne w internecie a samego Witolda Michałowskiego będziemy mieli okazję gościć w Olsztynie, jeżeli władzunia nie będzie robić problemów z salą.
kir 07/10/2015 22:34
Panie Obiektyw, czytuję i POpłuczyny - jak pan napisał, i Wsieci. Po to, by mieć pełen ogląd sytuacji. A kieruję się zdrowym rozsądkiem, wyrobionym przez 60. kilka lat życia. Żadne medium nie jest w stanie mi tego rozsądku zabić. I przestań pan pieprzyć, panie Obiektyw o zdrowej kondycji polskiego górnictwa. To tak samo, jakby pan pisał o czystych intencjach pana Piotra Dudy i jego związków zawodowych, nie zapominając o psie Kacperku. Wracając do węgla: będę kupował polski, jeśli będzie tańszy od rosyjskiego, czy każdego innego. A jest dużo droższy. I gorszy. Tyle. Wystarczy?
lusia 25/11/2015 12:08
polski wegiel jest gorszy od rosyjskiego ? hahhahahahhahahah ty to masz czleku informacje . Tanszy , to nie znaczy , ze gorszy
obcy.rząd 07/10/2015 21:23
dam sobie rękę uciąć, że kiedy spółka "silesia" przejmie upadające kopalnie to sama upadnie bo bardzo trudno to przewidzieć a potem pojawi się tajemniczy inwestor Niemiec no i Cudem uratuje nasze kopalnie....
gość 07/10/2015 21:34
ale brednie w tym artykule! ale tak to jest jak w olsztynie biorą się za górnictwo! lepiej wzielibyście się za bezrobocie w warmińsko-mazurskim!!! a co do górnictwa..... w prywatnych polskich kopalniach wydobywa się 1500 do 1800 ton na górnika , w państwowych - ok. 500 ton! kolejna sprawa to pis nie ma żadnego programu naprawczego , bo pompowanie kasy w kopalnie to nie naprawa a rozwałka~- tak jak było ze stoczniami. poza tym to nie kto inny , ale pis ręka w rękę z sld wstrzymali reformy górnictwa. kolejna sprawa to taka , że dopłaty do górnictwa ciągle są pokrywane z podatków płaconych przez....... górnitwo! oczywiście nie licząc vatu i takich tam. do każdej tony , która ma zostać wydobyta kopalnia musi najpierw zapłacić ok. 34% różnych podatków. kolejna sprawa to węgiel i to niezły w porcie kosztuje 50$ ( nie mówię o antracycie i koksującym) jakiś sposób naprawy? tylko i wyłącznie prywatyzacja!!! i szkoda , że na śląsku nikt nie gada o prywatyzacji przez niemców - doskonale byłoby! poza tym jakby nie patrzeć to historycznie nie jest to żaden polski węgiel! część polska ukradła po wojnie kompaktowej lat 1920 , resztę dał polsce towarzysz stalin.
alina 25/11/2015 12:14
Stalin dal Polsce wegiel ? a w którym to roku specjalisto ? poza tym , jesli doplaty do wegla kamiennego ida z podatków oplacanych przez te kopalnie , to znaczy , ze zadnych doplat nie ma i kopalnie finansuja sie same , najwyzej nie ma duzych dochodów z górnictwa do budzetu panstwa , ale górnictwo w swietle tego co napisales finansuje sie samo
Cieszyniok 08/10/2015 09:24
Coś jest na rzeczy. Pod koniec lat 90 spóła Buzek-Lewandowski zlikwidowała KWK "Morcinek" najnowocześniejszą kopalnie najlepszego węgla i nie tylko bo i huty, koksownie. Był to warunek akcesji do Eurukołchozu za co później dostali stanowiska w ochronce w Brukseli. Jeszcze w 1990 roku w przemyśle pracowały 4,620 mln osób. Pod koniec 2012 roku jedynie 2,458 mln, czyli ponad 2 mln mniej. Degradacja przemysłu w III RP ma szczególnie negatywne skutki na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Zgodnie z wyliczeniami w naszym regionie po 1989 roku zamknięto 74 duże zakłady pracy. Jak wynika z analiz przeprowadzonych w książce „Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce” autorstwa Andrzeja Karpińskiego, Stanisława Paradysza, Pawła Soroki i Wiesława Żółtkowskiego, spośród 1615 zakładów przemysłowych wybudowanych w PRL 657 przedsiębiorstw zostało zlikwidowanych po 1989 roku. Warto zaznaczyć, że w badaniu ujęto jedynie duże firmy zatrudniające powyżej 100 pracowników, a w zestawieniu nie ma zakładów zamkniętych po 2012 roku. Układ z magdalenki /po niezliczonych reinkarnacjach obecnie PO, PSL, SLD, PiS + służby i media/ należy stopniowo pozbawiać władzy i wpływów, aby dla miłego grosza z EU nie zrobili z nas emigrantów albo niewolników we własnym kraju. Nie pozwolimy na dalszą demolkę. BASTA P.S. Piąty rozbiór Polski! czwarty był w 1939.
euRopa 08/10/2015 16:14
"To właśnie robi Arabia Saudyjska, korzysta ze swoich zasobów naturalnych, a to przecież tylko ropa i gaz" Właśnie! Nie wyobrażacie sobie, ile Arabia ma > Dziennie za swoją ropę. Grubo ponad 0,5 Miliarda $. Wszystko o ropie (np. ceny od 1961 r., wojny itd. http://newtimes.pl/wojny-o-rope-naftowa-zaropialy-swiat-xx-wieku/
Konrad 08/10/2015 17:39
Aby nie upaść, system musi być opłacalny. 12tys górników w Wlk. Brytanii wydobywa 33 mln ton węgla, w Polsce ponad 110tys górników wydobywa 70-80 mln ton, efektywność kilkukrotnie niższa. Część górników będzie musiała zmienić branżę,a wszyscy utracić przynajmniej część ze swoich przywilejów. Dodatkowo musimy znaleźć nowe rynki zbytu, gdzie będziemy sprzedawali nadwyżkę i konkurowali z węglem wydobywanym w Chinach/Rosji, po niższych kosztach, co za tym idzie taniej. Aby górnictwo w Polsce przetrwało, nasze własne zakłady energetyczne musiałyby kupować nasz węgiel, po konkurencyjnych cenach, co obecnie im się nie opłaca aby móc to robić w większej ilości, musimy zwiększyć zaangażowanie węgla w energetykę, co jeśli zrobione nieprawidłowo pociągnie za sobą kary z UE. Chcemy tego uniknąć - nasz rząd musi wymóc na UE odpowiednie zmiany w limitach i przepisach a zarówno kopalnie jak i elektrownie będą musiały zainwestować w technologie ograniczające zatrucie środowiska. Na koniec, za górnictwo muszą być odpowiedzialni uczciwi profesjonaliści, czyli nikt z obecnej ekipy. Kompleksowa reforma, restrukturyzacja i zmiana mentalności. Coś pominąłem ? Wierzę, że to możliwe, ale widzi ktoś takich ludzi w jakiejkolwiek formacji startującej w wyborach ?
diana 25/11/2015 12:29
widze , takimi formacjami sa PIS i RUCH KUKIZA
Adrian 08/10/2015 18:48
Po primo trzeba by na kopalniach bylo mniej administracji to raz. Zniesc podatek od wydobycia to dwa. Zaczac sprzedawac wiecej osobom prywatnym to trzy. Elektrowniom I koksownia ustalic normalna cene sprzedazy to cztery I na koniec vat na wegiel 8 % nie 23 I akcyza dla firm goes 10 zl tons.
hgf 08/10/2015 23:11
ale na referendum sie isc nie chcialo
Patriota 09/10/2015 19:21
Stalin wiedział co robi w smoleńsku.Zostały same debile co rządzić nie umieją ino kraść.
makepeace 11/10/2015 15:24
PO(przestępcza organizacja) i PSL(partia skorumpowanych ludzi) do spółki z LSD załatwiło Polskę od 1997r. kiedy Kwaśny zmienił zapisy w Konstytucji, że w przypadku deficytu to tylko pożyczki z MFW i BŚ. A reszta hołoty nożem chrzczonej typu Lewandowski Vel Lebnitz, Bucholtz i inni sprzedawali Niemcom co się dało. Jeszcze jest czas żeby powstrzymać grabież ekonomiczną.

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Tragiczna historia Zbigniewa Parowicza - ofiary wymiaru sprawiedliwości

  - W pierwszej kolejności wskazać należy, że wartość przejętej nieruchomości została ustalona na podstawie operatu szacunkowego... Zobacz więcej »
  • 18/01/2018 13:09
  • 0
  • amark

   Uwaga! Dziś po południu mocno popada śnieg oraz będzie wiało!

   Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami... Zobacz więcej »
   • 18/01/2018 12:04
   • 0
   • Express.olsztyn.pl
   • .

   Koniec windykacji przedawnionych długów

   Nowe rozwiązania są między innymi odpowiedzią na częste praktyki niektórych firm windykacyjnych. Wykorzystują one nieświadomość... Zobacz więcej »
   • 18/01/2018 10:53
   • 1
   • Express.olsztyn.pl

   "Piotrek" zatrzymany przez łowców cieni

   Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji z grupy tak zwanych "łowców cieni" wspólnie z policjantami CBŚP z Olsztyna i z... Zobacz więcej »
   • 18/01/2018 10:21
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

    Przełom w wychodzeniu z długów - nowe zasady upadłości konsumenckiej!

    - Ta sprawa jest niezwykle ważna dla wielu naszych rodaków, bo blisko dwa miliony Polaków znalazło się w spirali zadłużeni. Mają... Zobacz więcej »
    • 18/01/2018 09:28
    • 0
    • Express.olsztyn.pl

    Polecane firmy

    Reklama konta firmowego