Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Czy możemy zachować mieszkanie, jeśli ogłosimy upadłość konsumencką?

 • 17/02/2015 13:09
 • 0

Wiele osób, które zaciągnęły kredyty na zakup nieruchomości, nie jest w stanie obecnie ich spłacać. Konsumenci zastanawiają się więc nad ogłoszeniem upadłości według nowych, mniej restrykcyjnych przepisów, które weszły w życie wraz z początkiem tego roku. Wątpliwości wzbudza fakt, czy osoby te będą mogły zachować swoje mieszkania i domy, czy też stracą je bezpowrotnie.

Okazuje się, że osoba, która ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań i ogłosi upadłość konsumencką, niekoniecznie musi swoje lokum stracić. Możliwość pozostania w zakupionym na kredyt domu daje im wspomniana wyżej nowelizacja prawa upadłościowego. Jednak skorzystanie z nowych przepisów nie będzie proste...

Art. 491. 22 prawa upadłościowego mówi bowiem teraz, że jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu zostaną osiągnięte cele postępowania, sędzia-komisarz, na wniosek upadłego, postanowieniem zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu. Zwołując zgromadzenie wierzycieli sędzia-komisarz może wstrzymać likwidację majątku upadłego, w szczególności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w którym zamieszkuje upadły. Wniosek o zwołanie zgromadzenia wierzycieli złożony po zakończeniu likwidacji masy upadłości pozostawia się bez rozpoznania. Układ może zostać przyjęty wyłącznie za zgodą upadłego.

Tyle ustawa, a co to oznacza dla kredytobiorców?

- Z wnioskiem o zawarcie porozumienia ma prawo wystąpić każdy kredytobiorca, także ten, którego mieszkanie jest obecnie mniej warte niż zaciągnięty na jego zakup kredyt. Trzeba jednak pilnować terminów. Wniosek musi być złożony jeszcze przed zakończeniem likwidacji masy upadłościowej, w przeciwnym wypadku nie zostanie rozpoznany. Jeśli sędzia nie zgodzi się na zwołanie spotkania wierzycieli, można odwołać się do sądu wyższej instancji - tłumaczy mecenas Lech Obara z Kancelarii Radców Prawnych Lech Obara i Współpracownicy. - Trzeba jeszcze podkreślić, że na zawarcie układu, żeby ustalić nowe warunki spłaty kredytu,  muszą się zgodzić obie strony. Bank może nawet iść na rękę kredytobiorcy i część długu umorzyć - dodaje mecenas.

Wiceprezez Związku Banków Polskich, Jerzy Bańka w rozmowie z Rzeczpospolitą stwierdził, że jeszcze podczas prac nad nowelizacją prawa upadłościowego, ZBP postulował, aby kredytobiorca mógł składać wniosek o porozumienie tuż po tym, jak złoży wniosek o upadłość, a nie po jej ogłoszeniu. - Niestety, ustawodawca nie uwzględnił tej prośby, a szkoda, bo więcej osób miałoby szansę na porozumienie - ocenił Bańka.

Przedstawiciele banków podkreślają jednak, że każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

- Jeżeli z rachunku ekonomicznego będzie wynikało, że porozumienie kredytobiorcą będzie bardziej opłacalne niż ewentualne pokrycie kosztów egzekucji z mieszkania, to bank pójdzie kredytobiorcy na rękę - ocenia mecenas Obara.

A co zrobić, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia i trzeba będzie pozegnać się z mieszkaniem czy domem?

Otóż w takim wypadku syndyk sprzeda je na licytacji, a dłużnikowi pozostawi środki na wynającie mieszkania maksymalnie na dwa lata. Prawo upadłościowe przewiduje, że syndyk będzie brał pod uwagę wysokość średnich cen wynajmu w danej okolicy.

 

 

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Utrzymany wyrok za próbę kradzieży z włamaniem do bankomatu w Olsztynie

  Przypomnijmy. Mirosław C. oraz Andrzej S. zostali oskarżeni o to, że w roku 2015 w porozumieniu z jeszcze innymi osobami dwukrotnie... Zobacz więcej »
  • 19/04/2018 15:29
  • 0
  • Express.olsztyn.pl
  • .

  Kolejny krok do budowy drogi ekspresowej S16

  Pod koniec kwietnia zakończą się trwające od stycznia 2017 r. prace nad koncepcją programową. - Dzięki temu w sierpniu tego roku... Zobacz więcej »
  • 19/04/2018 12:53
  • 1
  • Express.olsztyn.pl

   Miała być szalona impreza. Skończyło się zarzutami za zdemolowanie pokoju hotelowego

   Wyjątkowa impreza została zorganizowana w jednym z elbląskich hoteli w ostatnim dniu marca tego roku. Pewna dziewczyna chcąc uczcić... Zobacz więcej »
   • 19/04/2018 10:57
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

    Sanktuarium w Świętej Lipce i zamek w Lidzbarku Warmińskim Pomnikami Historii

    Status Pomnika historii jest przyznawany zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej. Pierwsze... Zobacz więcej »
    • 19/04/2018 09:41
    • 0
    • Express.olsztyn.pl

     Samorządy z Warmii i Mazur dostaną prawie 10 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

     W warmińsko-mazurskich gminach i powiatach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dofinansowane zostaną 32 zadania - remonty... Zobacz więcej »
     • 19/04/2018 09:27
     • 0
     • Express.olsztyn.pl

     Polecane firmy

     Reklama konta firmowego