Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Czy można ogłosić upadłość konsumencką nie mając żadnego majątku?

 • 13/01/2015 13:32
 • 0

Jak już informowaliśmy - dzięki nowelizacji ustawy dotyczącej upadłości dłużników - konsumentów, od stycznia dużo łatwiej jest ogłosić swoją upadłość. Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą rygory jej ogłoszenia, wyłączając taką możliwość tylko dla tych osób, które popadły w kłopoty z powodu winy umyślnej lub rażącej niedbałości. Taką osobą na pewno nie jest mężczyzna, który dziś odwiedził Klinikę Upadłości Konsumenckiej, przedstawiając swój problem.

Pan Marek jeszcze trzy lata temu był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zarabiając nieco ponad 2 tys. zł. Zaciągnął wówczas kredyt konsumpcyjny i odnawialny w rachunku bieżącym w swoim banku, otrzymał też do dyspozycji karty kredytowe. Zobowiązania z tego tytułu spłacał zawsze regularnie. Niestety, pewnego dnia uległ wypadkowi podczas wykonywania obowiązków tracąc połowę dłoni i w tym momencie jego dochody diametralnie się zmniejszyły. Najpierw przyznano mu świadczenie z ZUS w wysokości ok. tysiąca złotych, a potem rentę wypadkową - jedynie 760 zł. Na spłatę kredytów zabrakło... W międzyczasie pan Marek przeszedł ponad 20 skomplikowanych operacji, a kilka operacji jeszcze przed nim...

Bank oczywiście upomniał się o swoje. Mężczyzna chciał, aby umożliwiono mu konsolidację zobowiązań, jednak taka konsolidacja, wyliczona przez pracownika banku wynosiłaby ok. 1400 zł, dokładnie drugie tyle, ile wynosi wysokość jego  renty. W mieszkaniu pana Marka szybko pojawił się komornik. Od tego czasu za jego pośrednictwem mężczyzna spłaca swoje zobowiązania, po 300 zł miesięcznie. Jednak odsetki karne wciąż są naliczane, i tak naprawdę jego dług niewiele się zmniejsza. Do tego należy jeszcze dodać koszty komornicze. Dlatego mężczyzna rozważa, czy nie spróbować ogłosić upadłości.

Cóż, decyzja w tej sprawie będzie należała do sądu, jednak Art. 491 4 prawa upadłościowego mówi, że sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Kwalifikacja zachowania dłużnika jako „rażącego niedbalstwa” dotyczy przyczyn niewypłacalności, a więc okoliczności stanowiących przyczynę utraty możliwości spłacania przez dłużnika długów w terminie ich wymagalności.

Czy w przypadku pana Marka można mówić o rażącym niedbalstwie? Jego niewypłacalność jest zdecydowanie wynikiem utraty zdrowia. Przecież połowę dłoni stracił nie z powodu własnego "widzimisię". Należy dodać, że pan Marek nie ma żadnego majątku - domu, mieszkania, samochodu czy oszczędności.

"Stara" ustawa u upadłości była tak skonstruowana, że aby ogłosić upadłość, trzeba było mieć na to środki. Teraz prawo jest o wiele łaskawsze. Brak po stronie konsumenta środków na pokrycie kosztów postępowania nie będzie już przeszkodą dla wszczęcia postępowania, co umożliwi skorzystanie z instytucji upadłości także osobom szczególnie ubogim. Wcześniej konieczność posiadania przez dłużnika odpowiedniego majątku pozwalającego na pokrycie podstawowych kosztów postępowania była jedną z najpoważniejszych barier w dostępie do upadłości konsumenckiej.

Art. 491 7 mówi, że w przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Sędzia-komisarz określa postanowieniem wysokość kosztów postępowania oraz zarządza ich niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sędzia-komisarz przyznaje syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządza jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Syndyk zwraca Skarbowi Państwa wypłacone kwoty niezwłocznie po wpływie do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania.

Obniżeniu ulega także opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z kwoty 200 zł do kwoty opłaty podstawowej - 30 zł.

Bardzo istotny jest też kolejny artykuł ustawy - Art. 491 16, który stanowi, że sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.


 

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Zabił brata. Grozi mu dożywocie

  W minioną niedzielę oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w mieście podczas... Zobacz więcej »
  • 21/02/2019 11:32
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   Trotyl z czasów II wojny światowej na krajowej 16

   Orzysz Dziś policjanci otrzymali informację od pracowników remontujących most w miejscowości Mikosze w gminie Orzysz w ciągu drogi... Zobacz więcej »
   • 21/02/2019 11:17
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

   Nie stać cię na prawnika? Możesz skorzystać z nieodpłatnej porady. I to bez stosu zaświadczeń

   Nowelizacja ustawy, o której mowa, nie tylko zmienia zasady organizowania nieodpłatnej pomocy prawnej, ale właściwie buduje ten system... Zobacz więcej »
   • 21/02/2019 08:49
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

   Polecane firmy

   Reklama konta firmowego