Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Czy nauczycielka ze szkoły w Gietrzwałdzie uderzyła ucznia? Kobieta stanie przed komisją dyscyplinarną w kuratorium oświaty

 • 12/03/2018 07:47
 • 0

10 kwietnia przed komisją dyscyplinarną w kuratorium oświaty w Olsztynie stanie nauczycielka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie, Teresa K., która po powrocie z rocznego urlopu zdrowotnego ...miała uderzyć dziecko. Fakt ten został potwierdzony przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

- Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego dotyczące czynu naruszenia nietykalności cielesnej ucznia przez nauczyciela w/w szkoły zakończyło się skierowaniem wniosku do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Postępowanie dyscyplinarne zostało wszczęte w dniu 16 stycznia 2018 r. Termin rozprawy wyznaczono na 10 kwietnia 2018 r. - poinformowała Danuta Kryszałowicz, rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli przy wojewodzie warmińsko-mazurskim.

Tak więc podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego spowodowała zarówno kontrola Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty jak i postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej ucznia, prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego.

Przypomnijmy, że blisko rok temu niektóre media - zarówno lokalne jak i ogólnopolskie - powielały informację, rozpowszechnianą przez tak zwany "komitet referendalny", złożony z przeciwników odwołanego wójta gminy Gietrzwałd, jakoby katechetka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie, naruszyła nietykalność jednego z uczniów. Na nauczycielce dokonano publicznego medialnego linczu. Pełnomocnik komitetu referendalnego a zarazem Przewodniczący Rady Rodziców w tej szkole, Dariusz J.  27 marca 2017 r. pomówił katechetkę, dokonując za pomocą dziennika elektronicznego wpisu, zarzucając jej, że naruszyła nietykalność jednego z uczniów, używając przy tym wulgarnych słów. Sąd uznał, że zdarzenie to nie miało miejsca. Inaczej - zostało zmyślone. Dariusz J. zarzucił pomówionej katechetce czyn, który jak sam twierdził "poniżył ją w opinii publicznej i naraził na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu nauczyciela”. I ten sam Dariusz J. musiał przeprosić katechetkę za pomówienie.

Tymczasem teraz Dariusz J. milczy, choć ma czarno na białym napisane, że wyniki kontroli kuratorium potwierdzają fakt uderzenia ucznia w ZSP w Gietrzwałdzie.

A zatem o ile sprawa z katechetką była wymyślona, o tyle w przypadku nauczycielki, która wróciła z urlopu zdrowotnego, temat jest potwierdzony.

Tymczasem prokurator odmówił wszczęcia dochodzenia (!), choć prokuratura miała do dyspozycji wyniki kontroli z kuratorium.

- Informuję, iż Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ w Olsztynie przeprowadziła postępowanie sprawdzające dotyczące  naruszenia nietykalności cielesnej jednego z uczniów szkoły w Gietrzwałdzie przez nauczyciela. W   przedmiotowej sprawie przesłuchano zawiadamiającą o przestępstwie dyrektor szkoły Bożenę Reszkę (niedawno zwolnioną ze stanowiska przez wójta gminy Gietrzwałd, przyp. red). Informuję, iż podczas czynności sprawdzających, kodeks postępowania karnego nie przewiduje możliwości przesłuchania w charakterze świadków innych osób. Podstawą do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia  był fakt, iż nie potwierdzono, by do takiego naruszenia nietykalności rzeczywiście doszło - poinformował nas Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

I tu nasuwają się pytania zasadniecze. Po pierwsze - na jakiej podstawie stwierdzono iż "czynu nie popełniono", skoro kontrola Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty potwierdziła fakt uderzenia dziecka? Po drugie - skoro prokuratura nie przesłuchała nawet Bożeny Reszki, która złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, to skąd prokurator wie, że "czynu nie popełniono"?

W całej tej sprawie najbardziej poszkodowane jest dziecko. Uczeń jest objęty opieką pedagoga szkolnego. Co z tego, skoro w szkole spotyka się z nauczycielem, wobec którego Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Warmińsko-Mazurskim prowadzi postępowanie dyscyplinarne... Nauczyciel co prawda, do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy nie prowadzi zajęć z tym uczniem, jednak ...marne to pocieszenie.

Czy o właśnie o taki model szkoły w Gietrzwałdzie chodziło tym, którzy walczyli o usunięcie ze stanowiska Bożeny Reszki? 

 

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

Czerwone oblicze ZDZiT i olsztyńskiego ratusza

Jerzy Roman przed kilku laty „wsławił się” karaniem kierowców autobusów MPK za „jeżdżenie w czapeczkach”. Motywował to tym... Zobacz więcej »
 • 17/03/2018 12:04
 • 0
 • warmiak
 • .

Kradła sprzęt medyczny, aby spłacić swoje długi w chwilówkach

Cała sprawa zaczęła się w październiku ubiegłego roku. Olsztyńscy policjanci przyjęli zawiadomienie o kradzieży sprzętu... Zobacz więcej »
 • 17/03/2018 09:54
 • 3
 • Express.olsztyn.pl
 • .

Przejęcie olsztyńskiego MPEC-u przez prywatny biznes może być tylko kwestią czasu

Pierwsza koncepcja Przez pięć ostatnich lat (2012-2017) olsztyńska spółka ciepłownicza MPEC wyłożyła grubą kasę na... Zobacz więcej »
 • 17/03/2018 09:02
 • 1
 • Express.olsztyn.pl

Międzynarodowy Dzień Planetariów także w Olsztynie

- Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego - zachęca Jacek Szubakowski, dyrektor OPiOA - program imprezy jest tak przygotowany by nikt... Zobacz więcej »
 • 17/03/2018 08:39
 • 0
 • Express.olsztyn.pl

  Jutro sklepy będą znów zamknięte

  Według nowej ustawy od marca 2018 r. w każdym miesiącu sklepy będą czynne tylko przez dwie niedziele - pierwszą i ostatnią, w 2019... Zobacz więcej »
  • 17/03/2018 07:59
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

  Gietrzwałd - gmina pełna błota już nie taka zabłocona? - Kontynuacja tematu

  - W ostatnim czasie, ze względu na warunki pogodowe, nasilają się sygnały mieszkańców o złym stanie dróg gruntowych. Dlatego od... Zobacz więcej »
  • 17/03/2018 07:35
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

  Polecane firmy

  Reklama konta firmowego