Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Dlaczego olsztyńscy radni PiS z uporem nie odpowiadają na nasze pytania odnośnie wykształcenia?

 • 13/06/2017 10:17
 • 1

Krzysztof Kacprzycki, Monika Rogińska-Stanulewicz, Zbigniew Dąbkowski, Agnieszka Jabłońska, Nelly Antosz, Halina Ciunel, Robert Szewczyk oraz Krystyna Flis - to olsztyńscy radni, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę o to, aby podzielili się z mieszkańcami Olsztyna - przyszłymi wyborcami informacjami o swoim wykształceniu, ukończonej szkole i temacie pracy magisterskiej - jeśli dotyczy. Niestety, odpowiedzi nie otrzymaliśmy od nikogo z klubu radnych PiS oraz od przedstawicielki PSL i reprezentanta Nowoczesnej. Dlatego - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - wysłaliśmy maila do siedziby głównej Prawa i Sprawiedliwości, na ul. Nowogrodzką w Warszawie, z prośbą o "zdyscyplinowanie" krnąbrnych radnych. Może władze partii nie zdają sobie sprawy, jak olsztyńscy włodarze z ramienia tej partii traktują przyszłych wyborców oraz dziennikarzy. A przecież wybory już niebawem... Czy aż tak pewni są - po sukcesie wyborów prezydenckich i parlamentarnych - wygranej w wyborach samorządowych?

Pytania zresztą wysłaliśmy nie tylko my, ale o tym poinformujemy wkrótce. Sprawą zainteresowały się też bowiem inne media - nie tylko lokalne.

A kto konkretnie nie raczył zaszczycić nas odpowiedziami na zadane pytania? Otóż są to:

Klub Radnych PiS: Grzegorz Smoliński, Jarosław Babalski, Maciej Tobiszewski, Dariusz Rudnik, Leszek Araszkiewicz Ewa Piotrowska oraz Elżbieta Wirska.

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej: Jan Tandyrak, Ewa Zakrzewska, Łukasz Łukaszewski,  oraz Joanna Misiewicz.

Klub Radnych Ponad Podziałami: Mirosław Gornowicz, Marian Zdunek.

Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn: Czesław Jerzy Małkowski.

 

Zapamiętajmy te nazwiska! I zastanówmy się, czego boją się - czy może raczej obawiają - owi radni, że łamią prawo prasowe, nie udzielając odpowiedzi na oficjalnie wysłane maile. Jaki fakt z kariery naukowej chcą ukryć? Jakiej uczelni się wstydzą? A może temat pracy magisterskiej jest w obecnych czasach kompromitujący?

 

Poniżej przypominamy sylwetki tych radnych, którzy nie bali się odpowiedzieć na nasz apel.

Krzysztof Kacprzycki - SLD

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył OWSIiZ imienia Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, a temat jego pracy licencjackiej to "Wpływ małego ruchu granicznego na zmiany bezpieczeństwa na terenie Warmii i Mazur".

- Obecnie pracuję jako starszy specjalista w WM OR ARiMR w Olsztynie w biurze kontroli na miejscu. Stawiane zadania przez pracodawcę zmuszają do stałego podnoszenia kwalifikacji. Wcześniej studiowałem budownictwo na UWM, obecnie uczęszczam na studia podyplomowe na kierunku ichtiologia i akwakultura - odpowiada radny.

Krzysztof Kacprzycki został radnym, bo - jak pisze - nikt nie chciał rozwiązać problemów mieszkańców Zacisza i południa Olsztyna (ulica Bartąska, chodnik, obwodnica, oświetlenie, komunikacja publiczna, przedszkole, Park Zacisze itd). - Mieszkańcy zaufali - trzeba robić do czego zostało się powołanym - podsumowuje i dodaje, że najważniejsze sprawy poruszane są na jego blogu oraz na profilach na TT I FB.

 

Zbigniew Dąbkowski - Startował z listy KWW Piotra Grzymowicza, reprezentuje Klub Radnych Ponad Podziałami

Jest mgr inż. technologii żywności, w roku 1982 ukończył ART w Olsztynie. Temat jego pracy magisterskiej to "Niekonwencjonalne metody otrzymywania tłuszczów technicznych. Próby modyfikacji tłuszczu technicznego w warunkach laboratoryjnych". W 1982 roku w miesiącach marzec - wrzesień pracował w OSM w Łapach. We wrzesieniu 1982 roku zarejestrował działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, którą prowadzi do dnia dzisiejszego. Właściciel Zakładu Przetwórstwa Spożywczego - Piekarnia.
Co skłoniło go do zostania radnym? - Aktywność pozanaukowa wyniesiona ze studiów oraz funkcjonowanie w szerszym zakresie niż działalność zawodowa - odpowiada.

 

Agnieszka Jabłońska - Startowała z listy KWW Piotra Grzymowicza, reprezentuje Klub Radnych Ponad Podziałami

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z dziedzin pedagogiki specjalnej i wychowania przedszkolnego oraz podyplomowe z zarządzania placówką edukacyjną, matematyki i nadzoru pedagogicznego z elementami ewaluacji oraz psychologii klinicznej. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Uniwersytet Gdański oraz Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną. Tytułu pracy magisterskiej nie pamięta dokładnie, ale temat dotyczył rozwoju osobowości nauczyciela i samodoskonalenia.

- W wyuczonym zawodzie nauczyciela pracuję od 1991 roku. W 1998 roku objęłam funkcję dyrektora Zespołu Placówek Przedszkolnych w Olsztynie. Ponieważ w Olsztynie nie było wtedy miejsca, gdzie mogły się uczyć dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi, wspólnie z rodzicami takich dzieci postanowiliśmy o utworzeniu odpowiedniej szkoły. W 2002 roku trzy stowarzyszenia powołały Zespół Placówek Edukacyjnych i była to wtedy pierwsza w Polsce publiczna placówka dla dzieci z niepełnosprawnościami prowadzona przez stowarzyszenia rodziców oraz pracowników.

Kiedy w 2002 roku zostałam dyrektorem ZPE, w budynku przy ul. Turowskiego były tylko szkoła podstawowa oraz przedszkole, w których uczyło się około 60 dzieci, a pracowało około 30 osób. Dziś w kompleksie trzech budynków mieszczą się dwa przedszkola: specjalne oraz integracyjne, szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne (od września przekształcone w liceum dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera) oraz szkoła przysposabiająca do pracy; jest ponad 400 uczniów i ponad 300 pracowników.

Od zawsze staram się wprowadzać innowacyjne rozwiązania w kształceniu i terapii dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce, którym również kieruję, prowadzi wiele zajęć i warsztatów dla rodziców takich dzieci - odpowiada radna.

Dlaczego zostałam radną? - Posiadam wiedzę merytoryczną i praktyczną z obszarów edukacji, niepełnosprawności, prawa oświatowego, zarządzania finansami publicznymi oraz działalności organizacji pozarządowych, uznałam zatem, że warto wykorzystać wiedzę i doświadczenie na rzecz całego miasta, służyć całej społeczności Olsztyna - podsumowuje Agnieszka Jabłońska.

 

Nelly Antosz - startowała z listy KWW Czesława Jerzego Małkowskiego, reprezentuje Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn

Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku biologia, specjalność nauczycielska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, a następnie studia podyplomowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska,  organizacji i zarządzania oświatą oraz dydaktyki biologii. Ukończyła też kursy nadające nowe kwalifikacje do nauczania takich przedmiotów jak przysposobienie obronne i nauczanie wczesnoszkolne. Tytułu pracy magisterskiej nie pamięta, ale był to temat związany z dydaktyką biologii.

- Cały czas moja praca związana jest z edukacją. Uczyłam biologii, chemii i przysposobienia obronnego, a także prowadziłam "zerówkę szkolną" - od tego zaczynałam swoją przygodę nauczycielską w Szkole Podstawowej nr 11 w Olsztynie. Następnie wygrałam konkurs na dyrektora do SP nr 11, a w 1999 roku wprowadzałam reformę oświaty przy tworzeniu gimnazjum i zostałam dyrektorem w Gimnazjum nr 11. Obecnie nadal związana jestem z oświatą - odpowiada Nelly Antosz. - Co skłoniło mnie do zostania radną? To zapewne moja nieustająca chęć pomagania ludziom, sprawdzenie się w innych dziedzinach, pokazanie potrzeb ludzi żyjących na Zatorzu - dzielnicy trochę zapomnianej i zaniedbanej przez włodarzy miasta, a potrzebującej globalnego spojrzenia na najstarszą cześć Olsztyna. Dałam się namówić przez moją rodzinę, znajomych i ludzi znanych w naszym mieście i tak wystartowałam w wyborach. Trzeba w życiu wszystkiego spróbować, żeby potem nie żałować, że czegoś się nie zrobiło. Nadal rozpiera mnie energia, więc trzeba ją spożytkować -podsumowuje radna.

 

Monika Rogińska-Stanulewicz - startowała z listy KWW Czesława Jerzego Małkowskiego, reprezentuje Klub Radnych Demokratyczny Olsztyn

Ukończyła studia wyższe na kierukach marketing i zarządzanie, doradztwo w agrobiznesie oraz zarządzanie projektami UE na olsztyńskiej WSP oraz warszawskiej SGW. Tematy jej prac - tytułów nie pamięta - związane były z projektami unijnymi oraz ...roślinami oleistymi. Pracowała w Departamencie Integracji Europejskiej i Departamencie Ochrony Środowiska, była też rzecznikiem prasowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą. Radną została dlatego, że "kocha pomagać ludziom".

 

Halina Ciunel - radna z ramienia Platformy Obywatelskiej, przewodnicząca olsztyńskiej rady miasta

Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem ekonomii.

- Ukończyłam Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - dawniej Wyższa Szkoła Ekonomiczna.  Temat jej pracy magisterskiej to "Ocena stanu posiadania mieszkańców Opolszczyzny w zależności od różnych uwarunkowań zewnętrznych" - informuje radna. - Obecnie jestem na emeryturze, ale cała moja praca zawodowa związana była z kierunkiem studiów które ukończyłam - kierunek Ekonomika Handlu Wewnętrznego.

Miejsca pracy radnej to Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego - staż pracy; Urząd Wojewódzki w Olsztynie - Wydział Handlu i Usług, inspektor wojewódzki; Zakład Handlu Izby Rzemieślniczej - dyrektor; działalność własna - handel.

- Radną zostałam, bo uwielbiam działać społecznie - podsumowuje radna Ciunel.

 

Krystyna Flis - Startowała z listy KWW Czesława Jerzego Małkowskiego. W RM należy do Klubu Radnych Demokratyczny Olsztyn.

Ma wykształcenie wyższe - jest magistrem administracji. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Temat jej pracy magisterskiej to "Najwyższe organy wykonawcze i zarządzające w europejskich państwach socjalistycznych".

- Obecnie jestem na emeryturze. Przez 20 lat pracowałam na PKP w administracji, kolejne 21 lat to praca w Urzędzie Miasta w Olsztynie. Urodziłam się i mieszkam całe życie w Olsztynie. Oprócz pracy zawodowej działałam od zawsze społecznie na rzecz miasta. Startując na radną chciałam służyć swoim doświadczeniem i wiedzą  mieszkańcom Olsztyna a także czynnie uczestniczyć w jego rozwoju - odpowiada radna Krystyna Flis.

 

Robert Szewczyk - radny z ramienia PO

Posiada wykształcenie wyższe i tytuł magistra administracji. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UWM, kierunek administracja. Tytuł mojej pracy magisterskiej to "System ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych".

- Obecnie pracuję jako zastępca dyrektora departamentu kultury i edukacji w urzędzie marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego. Wcześniej przez 8 lat byłem zastępcą dyrektora gabinetu marszałka, a także koordynatorem zespołu d/s polityki informacyjnej w urzędzie marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego. Rozpoczynałem pracę w administracji od stażu w 2004 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie, a następnie pracę w zespole obsługi funduszy europejskich w urzędzie wojewódzkim - mówi Robert Szewczyk.

Co skłoniło Roberta Szewczyka do zostania radnym?

- Lubię i potrafię pracować z ludźmi, nie boję się angażować w rozwiązywanie problemów mieszkańców. Już w czasie liceum, a następnie podczas studiów pracowałem w organizacjach pozarządowych i społecznych. Byłem także członkiem rady osiedla Gutkowo, jestem absolwentem Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Te doświadczenia i nabyte umiejętności umożliwiły mi skuteczne staranie się w 2010 roku o uzyskanie mandatu radnego Olsztyna i kontynuowanie pracy na rzecz mojego miasta - odpowiada radny Szewczyk.

 

 

Oceń
Autor: amark

KOMENTARZE

w1 13/06/2017 21:59
Czy wyborców interesuje temat pracy magisterskiej radnego? Mnie gówno obchodzi temat pracy Pana Kacprzyckiego, skoro widzę co on sobą reprezentuje. Mnie interesuje to, że widzę że nie jest najlepszym radnym.

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

 • .

Ważna informacja dla przewoźników i kibiców MŚ Rosja 2018

Zakaz wjazdu autokarów na teren miasta Kazania, Moskwy, Niżnego Nowogrodu, Rostowa nad Donem, Samary, Petersburga i Soczi ... Zobacz więcej »
 • 23/05/2018 12:57
 • 1
 • Express.olsztyn.pl

Kibolska ustawka na krajowej siódemce

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 1:30 na drodze krajowej S-7 na terenie gminy Małdyty. Wówczas pseudokibice z Olsztyna... Zobacz więcej »
 • 23/05/2018 12:31
 • 0
 • Express.olsztyn.pl

  E-składka nie tylko dla przedsiębiorcy

  Wiele informacji o e-składce kierowanych jest do przedsiębiorców, ale z numeru rachunku składkowego korzystają także ci, którzy... Zobacz więcej »
  • 23/05/2018 12:01
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   CBA uderzyło w mafię lekową

   - Ustalenia CBA i zgromadzone dowody wskazują na członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się skupowaniem  z... Zobacz więcej »
   • 23/05/2018 11:23
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

   Polecane firmy

   Reklama konta firmowego