Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Ile zapłacić komornikowi i co zrobić, żeby nie zapłacić za dużo

 • 15/06/2015 10:08

W sytuacji, gdy w stosunku do dłużnika prowadzona jest egzekucja komornicza, często nie potrafi on skutecznie obronić się przed podejmowanymi wobec niego czynnościami.  W ostatnich miesiącach na bieżąco informowaliśmy naszych czytelników o niuansach związanych z postępowaniem egzekucyjnym oraz podawaliśmy liczne - z życia wzięte przykłady - naruszeń na tym polu.

Należy do nich chociażby sprawa niesłusznych zajęć ciągników i bezprawnych praktyk szajki komorniczej z Łodzi.

Tym razem uwagę poświęcimy kwestii kosztów postępowania egzekucyjnego. Wiadomym jest, że działania podejmowane przez komorników generują pewne koszty. Mowa tu przede wszystkim o wydatkach stałych, które wiążą się z wykonaniem przewidzianych ustawą czynności. Z tego też tytułu komornik pobiera od wierzyciela zaliczkę na poczet wspomnianych wydatków. Odrębną kwestią jest jednak ustalana w drodze postanowienia po zakończeniu postępowania egzekucyjnego opłata stosunkowa według stawek zawartych w art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Dla dłużnika kwestią najbardziej znaczącą jest stawka 15 procent pobierana za wyegzekwowane należności oraz 5 procent za świadczenie niewyegzekwowane. Istnieją jednak drogi do zastosowania korzystnego dla dłużnika sposobu wyliczania opłaty stosunkowej.

Tego typu sprawę prowadzi obecnie mecenas Lech Obara. Do jego kancelarii zgłosił się klient, który po wszczęciu w stosunku do niego postępowania egzekucyjnego w dość szybkim czasie porozumiał się z wierzycielem i spełnił świadczenie bezpośrednio do jego rąk. Ponadto zapłacił komornikowi kwotę w wysokości ok. tysiąca złotych za podjęte czynności i na zwrot kosztów. Ten jednak, stosując przepisy o opłacie stosunkowej, wezwał dłużnika do zapłaty jeszcze ...10 tysięcy złotych! Ustalając koszty egzekucji, komornik zastosował stawkę 15 procent dla wyegzekwowanego świadczenia oraz 5 procent za część długu, która została umorzona na wniosek zaspokojonego wierzyciela. Co ciekawe, podjęte przez niego działania ograniczyły się do wysłania kilku pism i zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku.

Istnieje jednak prawna koncepcja zastosowania korzystniejszej dla dłużnika formy ustalania opłaty stosunkowej.

- W przypadku gdy komornik błędnie obliczy opłatę stosunkową, a świadczenie zostało spełnione do rąk wierzyciela, należy interpretować przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w ten sposób, że przepis wskazujący stawkę wyższą (15-procentową) ma zastosowanie tylko w przypadkach, gdy świadczenie zostało wyegzekwowane przez komornika poprzez podjęte czynności - podkreśla Łukasz Berndt z Kancelarii mec. Lecha Obary. – W sytuacji, gdy dłużnik spełnia świadczenie po porozumieniu się z wierzycielem do jego rąk, można spróbować uzyskać dla siebie, w drodze skargi na czynności komornika, korzystniejszy sposób wyliczania opłaty pobieranej tytułem kosztów egzekucji.

W niniejszej sprawie w ostatnich dniach wniesiona została skarga do właściwego sądu. Poinformujemy naszych czytelników o jej rezultacie.

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Ugoda

  Na podstawie Ugody Sądu Okręgowego w Olsztynie przepraszamy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lidzbarku Warmińskim: asp. szt... Zobacz więcej »
  • 18/09/2019 10:15
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

  Gej „politpoprawny”

  Z tą tolerancją to różnie bywa. „Tolerancja jest dobra tylko dla LGBT+Q”, bo parafrazując zawołanie „Wielkiej Rewolucji... Zobacz więcej »
  • 23/03/2019 11:48
  • 0
  • warmiak

  „Sie” pospieszyli

  Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski podpisał, jak zwał tak zwał, „Deklarację LGBT+[Q]”. Co tam program przedwyborczy... Zobacz więcej »
  • 16/03/2019 10:30
  • 0
  • warmiak
  • .

  "Piątka Kaczyńskiego" a hipokryzja Broniarza

  Wszystko za sprawą, bądź co bądź, niefortunnego wyrażenia się ministra Szczerskiego o nauczycielach i celibacie. Wśród... Zobacz więcej »
  • 08/03/2019 08:57
  • 2
  • warmiak

  Ogień Pamięci w miejscu kaźni Żołnierzy Wyklętych

  Przedstawiciele władz państwowych, w tym Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Minister Obrony Narodowej... Zobacz więcej »
  • 02/03/2019 13:58
  • 0
  • Aleksander Żywczyk

  Polecane firmy

  Reklama konta firmowego