Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Jacek Adamas odpowiada wójtowi Gminy Gietrzwałd w sprawie ikony

 • 11/01/2018 17:55
 • 0

Wczoraj opublikowaliśmy na naszych łamach artykuł na temat napiętych stosunków na linii dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie a wójt tamtejszej gminy. Przypomnijmy, że  grudniu ubiegłego roku do dyrektora GOK, Jacka Adamasa, dotarło pismo od wójta, Jana Kasprowicza, w którym ten wyraża wątpliwości co do zgodności działań Adamasa "z prawem i z umową". A jako że wójt "ma wątpliwości", to zażądał od Jacka Adamasa zajęcia stanowiska w różnorakich kwestiach. W poprzednim artykule pokrótce omówiliśmy owe kwestie, koncentrując się na punkcie piątym, w którym  Jan Kasprowicz chce wyjaśnień odnośnie "rozporządzenia przez dyrektora mieniem GOK w postaci ikony Matki Bożej Gietrzwałdzkiej (...)

Jacek Adamas złożył wyczerpujące wyjaśnienia, przy czym od razu na wstępie swojego pisma odniósł się do sugerowanych mu działań niezgodnych z - jak to ujął - "bliżej nieokreślonym prawem".

- Sądzę, że właściwym organem do rozwiania Pana wątpliwości może być Prokuratura (...) Jeśli posiada Pan wiedzę o popełnieniu przeze mnie przestępstwa (...) to ciąży na Panu społeczny obowiązek zawiadomienia o tym prokuratora lub policję, tym bardziej, że z racji zajmowanego stanowiska jest Pan funkcjonariuszem publicznym - pisze m. in. Jacek Adamas.

Nas najbardziej interesowało wyjaśnienie przez dyrektora GOK kwestii ikony Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, której kanon białoruski artysta, Aleksander Pushkin stworzył z okazji 140 rocznicy Objawień Maryjnych. Inicjatorem tego pomysłu był Jacek Adamas, zaś finalnie ikonę otrzymał w prezencie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas prywatnej wizyty w Sanktuarium Maryjnym Gietrzwałdzie we wrześniu ubiegłego roku. Obraz prezydentowi wręczył wojewoda warmińsko-mazurski, Artur Chojecki. I tu należy podkreślić, że gmina nie partycypowała w kosztach powstania ikony. Pieniądze na ten cel - a konkretnie na materiały - dołożył wojewoda.

- Jeśli chodzi o wątpliwości, jakie Pana nurtują w zakresie rozporządzenia mieniem GOK przez dyrektora, zwłaszcza w kontekście ikony Matki Bożej Gietrzwałdzkiej chciałbym poinformować, że art. 27 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, iż instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Informuję także, że podstawę prawną poniesienia przez GOK wydatku związanego z plenerem, którego ideą była możliwość zapoznawania się przez pielgrzymów odwiedzających Gietrzwałd z procesem powstawania ikon, stanowił plan finansowy GOK na rok 2017, a także "Program Działania Instytucji Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie na lata 2017-2024". Powstała w ramach pleneru ikona Matki Bożej Gietrzwałdzkiej została w ramach promocji przekazana administracji rządowej na ręce Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Podstawę prawną w/w działania stanowi statut GOK, który w par. 4 ust. 2 pkt n stanowi, iż do podstawowych zadań Ośrodka należy rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań społeczno-kulturalnych poprzez prowadzenie promocji gminy.

Zwrócę także uwagę na art 29a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie z którym nie ujawnia się:

1. wysokości wynagrodzenia podmiotu świadczącego usługi lub realizującego dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej,

2. danych osobowych podmiotu świadczącego usługi lub realizującego dostawy z zakresu działalności kulturalnej, związanych z posiadanymi prawami wyłącznymi, jeżeli do tych usług nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, a podmiot ten zastrzegł, że powyższe informacje nie mogą być udostępniane - odpowiada Jacek Adamas.

Dodajmy, że sprawą konfliktu w Gietrzwałdzie zainteresowało się warmińsko-mazurskie PiS i to nie tylko w kontekście Jacka Adamasa, ale także Bożeny Reszki, dyrektor szkoły w Gietrzałdzie, która od początku spotkała się z wrogością części tamtejszego środowiska - układu, a po zmianie wójta znalazła się wręcz na cenzurowanym. Jan Kasprowicz rozpoczynając swoje urzędowanie zaznaczał, że zarówno Bożena Reszka, jak i Jacek Adamas zostaną zwolnieni ze swoich stanowisk. Działania wójta przybrały w ostatnim czasie na sile.

- Nie ma naszej zgody na takie zachowanie - stanowczo podkreśla Jerzy Szmit, prezes Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu Nr 35 - Olsztyn. - Nie popieramy działań wójta Kasprowicza. Będziemy bronić godności oraz dobrego imienia pani Reszki oraz pana Adamasa. Wykonują oni dobrą pracę, działając w patriotycznym duchu. Oskarżenia wójta Gietrzwałdu są krzywdzące i bezpodstawne - podsumowuje Szmit.

 

 

Oceń
Autor: amark

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Spowodował kolizję na ul. Bałtyckiej w Olsztynie. Był nietrzeźwy i chciał uciec

  W minioną sobotę po godzinie 22:00 policjanci z olsztyńskiej drogówki otrzymali zgłoszenie, że na ul Bałtyckiej w Olsztynie doszło... Zobacz więcej »
  • 23/04/2018 13:39
  • 0
  • del

  Ksiądz Janusz Ostrowski przyjął sakrę biskupią

  W uroczystości wzięli udział arcybiskupi i biskupi, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz duchowieństwo, osoby... Zobacz więcej »
  • 23/04/2018 12:30
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   Przemyt w przerobionym samochodzie

   Wczoraj w godzinach nocnych funkcjonariusze KAS z przejścia granicznego w Bezledach wytypowali do kontroli samochód marki Opel Meriva... Zobacz więcej »
   • 23/04/2018 12:14
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

    Marianna Hołubowska: - Skąd wziąć pieniądze na spalarnię odpadów w Olsztynie?

    Nadal bowiem mieszkańcom Olsztyna brak jest jasnej i transparentnej odpowiedzi na pytanie  kto zapłaci za realizację inwestycji... Zobacz więcej »
    • 23/04/2018 09:14
    • 0

    Nasza olsztyńska Łyna, czyli rzeka dziczeje

    Chodzi o teren w sumie około 50 ha. Na jednym ze zdjęć widać ławicę osadów minaralno-organicznych. Osady te powodują wypiętrzanie... Zobacz więcej »
    • 23/04/2018 08:36
    • 0
    • Jacek Pachucki

    Polecane firmy

    Reklama konta firmowego