Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Jakie pomysły ma Czesław Jerzy Małkowski na rozwiązanie problemów, z którymi będzie musiał się zmierzyć, jeśli uda mu się wygrać wybory na prezydenta Olsztyna?

 • 19/10/2018 13:11

Kandydat, który wygra wybory samorządowe w stolicy Warmii i Mazur , będzie musiał zmierzyć się z mnóstwem problemów, jakie bezwzględnie trzeba rozwiązać, aby mieszkańcom żyło się spokojnie i bezpiecznie.

Jakie więc  pomysły na bolączki trapiące nasze miasto ma Czesław Jerzy Małkowski, jeśli uda mu się wygrać wybory? A przecież startuje właśnie po to, aby wygrać – zarówno on, jak i kandydaci na miejskich radnych, których dobrał niezwykle starannie.

Wymieńmy najważniejsze. Należy do nich kwestia zaopatrzenia miasta w ciepło, brak zaplecza sportowego, mizerna oferta kulturalna, brak inwestorów czy zakorkowane, rozkopane i nieprzejezdne miasto.

Stąd jednym z postulatów kandydata na prezydenta jest "Przejezdny Olsztyn", czyli obietnica kompleksowego rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta.

- Startuję po to, aby mieć wpływ na to, co się w mieście dzieje, aby wziąć na siebie odpowiedzialność za moje miasto. Startuję także po to, aby Olsztyn lepiej się rozwijał, a rozwój był zrównoważony. Aby nie dochodziło do "przesilenia", jakie ma miejsce obecnie. Olsztyn jest rozkopany, "rozgrzebany", na pewno nie tędy droga...

Należy zachować jak najwięcej rozsądku, bo obecnie miasto jest zablokowane w sposób dalece nierozsądny.

Trzeba także zadbać o sferę kultury, sportu i oświaty. Nie chcę, aby szkoły kończyły swoją funkcję na nauczaniu. Nauczyciele nie mają żadnych gratyfikacji za prowadzenie zajęć dodatkowych, a tak ważny niegdyś SKS stał się jedynie obowiązkiem do wypełnienia. Jeśli chodzi o kulturę, o na przykład koncerty - chcę aby społeczeństwo, które przecież nie jest bogate, mogło aktywnie słuchać swoich ulubionych wykonawców. Za czasów mojej kadencji, w latach 2001-2008 było mnóstwo imprez, w których tłumnie uczestniczyli mieszkańcy Olsztyna  - mówi Czesław Jerzy Małkowski.

Konkrety zawarte w programie zamieszone są na stronie internetowej KWW Wyborców Czesława Jerzego Małkowskiego.

I tak, jeśli chodzi o infrastrukturę planowane jest podjęcie starań o wprowadzenie kolejnego inwestora (na miarę Michelin), którego działalność nie naruszy bezpieczeństwa ekologicznego miasta. Podjęcie działań na rzecz na rzecz poszerzenia granic administracyjnych miasta dla pozyskania nowych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. Dalsza rewitalizacji i estetyzacja zabudowy miasta, szczególnie w odniesieniu do Starego Miasta i Zatorza. Podjęcie pilnych działań na rzecz usprawnienia płynności komunikacyjnej w mieście dla wszystkich użytkowników dróg, chodników, ścieżek rower i innych uczestników ruchu drogowego (komunikacja przyjazna mieszkańcom i turystom). Budowa nowoczesnego obiektu spełniającego funkcje wystawienniczo-targowe oraz widowiskowo-sportowe. Budowa parkingu wielopoziomowego w okolicy Starego Miasta.

W dziedzinie "Społeczeństwo" planowane jest przywrócenie budownictwa komunalnego w celu zabezpieczenia mieszkań dla mniej zamożnych mieszkańców. Weryfikacja i urealnienie wysokości czynszu w lokalach komunalnych poprzez dążenie do jego obniżenia). Przywrócenie funduszu becikowego i zwiększenie ilości żłobków w celu pomocy młodym rodzinom. Wspomaganie działalności uniwersytetów trzeciego wieku i utworzenie Domu Kultury Seniorów (siedziba Rady Seniorów). Tworzenie świetlic osiedlowych dla seniorów we współpracy z radami osiedli – integracja międzypokoleniowa. Zwiększenie kompetencji rad osiedli.  Dalsza likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych uniemożliwiających swobodne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Przeprowadzenie regulacji systemu wynagradzania pracowników oświaty, w tym pedagogicznych i niepedagogicznych – podwyżka wysokości dodatku motywacyjnego. Uaktywnienie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Przywrócenie "poniedziałków prezydenckich". Utworzenie cmentarza dla zwierząt.

Jeśli chodzi o naukę i kulturę planowane jest ustanowienie corocznej światowej i prestiżowej nagrody LAUR KOPERNIKA przyznawanej wspólnie z UWM i Planetarium oraz z międzynarodową kapitułą za dokonania w dziedzinie astronomii, astrofizyki i astronautyki. Współpraca ze środowiskami twórczymi miasta. Stworzenie charakterystycznego dla naszego miasta festiwalu muzyki np. Olsztyński Wieczór Arii, coroczny przegląd młodzieżowych kapel i zespołów muzycznych. Przywrócenie dostępności amfiteatru dla mieszkańców miasta. Organizowanie bezpłatnych koncertów w różnych częściach miasta oraz festynów rodzinnych we współpracy z radami osiedli, szkołami oraz innymi organizacjami. Wzbogacenie sfery kulturowej poprzez uaktywnienie w życiu miasta mniejszości narodowych.  Modyfikacja Olsztyn Green Festiwal do formy odpowiadającej większej i bardziej zróżnicowanej publiczności. Konkurs na wybranie figurynkek miasta, które zdobiłyby miasto i oddawały jego charakter.

W dziedzinie sport i zdrowie planowane jest odzyskanie dla Olsztyna utraconych renomowanych imprez sportowych, np. TOUR DE POLOGNE, Memoriał Wagnera, Rajd Kormoran. Nadanie Memoriałowi im. Marka Włodarczyka rangi chelengera ITP. Rewitalizacja Stadionu Leśnego wraz z kompleksem rekreacyjno–rehabilitacyjnym i uspójnienie funkcjonowania z Parkiem Jakubowo (np. tężnia solankowa). Wybudowanie stadionu sportowego na miarę XXI wieku oraz stworzenie warunków sprzyjającym olsztyńskim piłkarzom dla osiągnięcia poziomu ekstraklasy.

Bardzo ważna jest też promocja i turystyka. Hasło "Olsztyn na weekend" ma zapewnić promocję  miasta jako atrakcyjnego dla "krótkiej" turystyki. Planowane jest też otwarcie Konsulatu Św. Mikołaja we współpracy z miastem partnerskim Rovaniemi oraz popularyzacja szlaku św. Jakuba.

Ważną dziedziną jest też Internet i nowe technologie. Tu planowane utworzenie e-przewodnika oraz gry VR, dotyczących najpopularniejszych miejsc w Olsztynie. Stworzenie Olsztyńskiej Informacji Kulturalnej w oparciu o telewizję internetową (transmisje online z koncertów i wydarzeń, filmowy przewodnik po mieście, emisja filmów dokumentalnych i turystycznych o Olsztynie). Otwarcie platformy e-konsultacji między mieszkańcami miasta a prezydentem czy radnymi

 

Kandydat na prezydenta nie zapomina też o słabo opłacanych osobach o zatrudnionych w jednostkach podległych miastu. Czesław Jerzy Małkowski zapowiada m.in. regulację systemu wynagradzania pracowników oświaty przez podniesienie wysokości dodatku motywacyjnego. Dowartościowanie finansowe całej sfery budżetowej miasta, w tym ratusza i miejskiego ośrodka pomocy społecznej ma służyć pozyskiwaniu najlepszej kadry urzędniczej.

Średnia wieku kandydatów na radnych KWW Wyborców Czesława Jerzego Małkowskiego to 41 lat. To "najmłodszy" komitet ze wszystkich zarejestrowanych. Na listach jest również najwięcej kobiet, a wśród kandydatów na radnych są też przedstawiciele mniejszości romskiej.

Głównym hasłem zarówno tej jak i poprzedniej kampanii jest "Aby ludzi łączyć, nie dzielić" jako że hasło to przez cztery lat nic nie straciło na swojej aktualności.

 

 

 

 

Materiał sfinansowany ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Czesława Jerzego Małkowskiego
Tekst promocyjny.

 

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

Gej „politpoprawny”

Z tą tolerancją to różnie bywa. „Tolerancja jest dobra tylko dla LGBT+Q”, bo parafrazując zawołanie „Wielkiej Rewolucji... Zobacz więcej »
 • 23/03/2019 11:48
 • 0
 • warmiak

„Sie” pospieszyli

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski podpisał, jak zwał tak zwał, „Deklarację LGBT+[Q]”. Co tam program przedwyborczy... Zobacz więcej »
 • 16/03/2019 10:30
 • 0
 • warmiak
 • .

"Piątka Kaczyńskiego" a hipokryzja Broniarza

Wszystko za sprawą, bądź co bądź, niefortunnego wyrażenia się ministra Szczerskiego o nauczycielach i celibacie. Wśród... Zobacz więcej »
 • 08/03/2019 08:57
 • 2
 • warmiak

Ogień Pamięci w miejscu kaźni Żołnierzy Wyklętych

Przedstawiciele władz państwowych, w tym Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Minister Obrony Narodowej... Zobacz więcej »
 • 02/03/2019 13:58
 • 0
 • Aleksander Żywczyk
 • .

„Firli-mirli”, czyli Schetynowy ból głowy

Ten rejwach spotęgował dodatkowo (należało się tego spodziewać) PSL. Prezes Kosiniak-Kamysz próbuje przekonać, że w tej... Zobacz więcej »
 • 02/03/2019 11:52
 • 1
 • warmiak

Polecane firmy

Reklama konta firmowego