Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Jest akt oskarżenia przeciwko Barbarze Z. - byłej wojewódzkiej konserwator zabytków. Korupcja i przekroczenie uprawnień

 • 30/11/2017 13:16
 • 0

Dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skieruje do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Barbarze Z., byłej Warmińsko-Mazurskiej Konserwator Zabytków, której zarzuca się dokonanie łącznie sześciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym. Oprócz Barbary Z. aktem oskarżenia objęto jeszcze pięć osób, w tym burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego.

- Barbarze Z. zarzucono przyjęcie w latach 2008, 2010 i 2011 korzyści majątkowych w postaci uiszczenia opłaty za pobyt w SPA na terenie Polski oraz pobytu w Egipcie i Turcji w łącznej kwocie ponad 12 tys. złotych. Dwa kolejne zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę, przy czym pierwszy z nich związany jest z poinformowaniem w 2015 r. jednego z oferentów, iż złożona oferta, pomimo że najkorzystniejsza, wpłynęła po terminie i zachodzi konieczność zamiany złożonych dokumentów, by umożliwić jej wybór. Drugi zaś dotyczy podwyższenia również w 2015 r. o 3 tys. zł kwoty ostatecznej oferty, pomimo iż pierwotnie złożona oferta była niższa. Kolejny zarzut związany jest z zaniechaniem wstrzymania wypłaty II transzy dotacji w kwocie 20 tys. zł w związku z realizacją umowy na roboty budowlane reliktów muru obronnego w Nowym Mieście Lubawskim pomimo tego, iż Barbara Z. wiedziała, że prace te nie zostały wykonane w uzgodnionym terminie - informuje Krzysztof Stodolny, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Barbara Z. nie przyznała się do dokonania zarzucanych jej czynów i odmówiła złożenia wyjaśnień. Kobiecie kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Józefowi B., burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego zarzucono przedłożenie w październiku 2015 r. Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Olsztynie nierzetelnych i stwierdzających nieprawdę dokumentów związanych z rzekomo zakończonymi robotami przy pracach konserwatorskich reliktów murów obronnych, w celu uzyskania drugiej transzy dotacji celowej w kwocie 20 tys. zł. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Oprócz tego oskarżono również kierownika Referatu Inwestycji Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie i byłego zastępcę kierownika tego referatu o poświadczenie w październiku 2015 r. nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez gminę, to znaczy uzyskania wypłaty wskazanej powyżej II transzy dotacji celowej w protokole odbioru robót budowlanych pomimo tego, że roboty te nie zostały rzeczywiście wykonane. Czyny te zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Aktem oskarżenia objęto również Wiesławę Ch., która złożyła ofertę na wykonanie kart ewidencji zabytków nieruchomych po terminie i na polecenie Barbary Z., wiedząc, iż ta przekracza swoje uprawnienia, wymieniła przedłożone uprzednio dokumenty ofertowe. Czyn ten zagrożony jest karą do 10 lat pozbawiani wolności. Oskarżona jest także Anna L., której zarzucono wyłudzenie kwoty 3 tys. zł w związku ze zmianą pierwotnie złożonej oferty. Czyn ten zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

                   

Oceń
Autor: amark

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

 • .
 • .

Bard i poeta Bartek Kalinowski w piosence o kanalarzu, który został wójtem

- Wszelkie podobieństwo do osób, zdarzeń i miejsc rzeczywistych całkowicie przypadkowe. Miejsce akcji - gmina Gietrz. Czas akcji ... Zobacz więcej »
 • 18/02/2018 10:41
 • 2
 • Express.olsztyn.pl
 • .

Oszczercza wolność słowa

Czyli słowa: "Możesz pisać jak chcesz i co chcesz, ale ...wiesz jaki ma być wydźwięk twojej publikacji - w ilu redakcjach w Polsce... Zobacz więcej »
 • 18/02/2018 10:06
 • 1
 • Andrzej Dramiński
 • .

Czy w Olsztynie nie skończy się era absurdów?

Decyzję w tej sprawie podejmę z rozmysłem, bo lubię twórczość Marii Konopnickiej, a jej słowa "nie rzucim ziemi skąd nasz ród... Zobacz więcej »
 • 18/02/2018 09:35
 • 3
 • Aleksandra Greune

Dziś mruczki mają swoje święto

Święto to ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom, które miały... Zobacz więcej »
 • 17/02/2018 10:20
 • 0
 • amark

Polecane firmy

Reklama konta firmowego