Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

"Klienci pomocy społecznej w komentarzach!" Cz. I. Na pewno nie ostatnia.

  • 13/11/2017 15:22

Prolog

Ostatnimi czasy, jest bardzo dużo negatywnych wzmianek o pomocy społecznej, a raczej o jej beneficjentach, programie 500+ i po woli zaczyna się to udzielać tej masie ludzi, którzy nie korzystając z dobrodziejstwa socjalnego, pracując chcieli by wywrzeć jak najgorsze ludzkie wrażanie na sobie, obrażając wszystkich i wszystko co związane jest z pomocą społeczną.

Osoby korzystające z pomocy społecznej są atakowane, wyzywane i opluwane przez rzeszę osób, troli portalowych i właśnie ci są dla mnie "nieudacznikami" którzy nic w życiu nie zrobili, niczego sie nie dorobili prócz garbu w pracy i odcisków na dłoniach. Oczywiście chodzi tu o zawistnych ...

Nie wszyscy z was są tak zaradni, że mają garb i odciski na dłoniach od pracy za jałomużnę i z lękiem w oczach "czy to nie mój ostatni dzień w robocie"? Czy komputer "odpali", czy nie zablokowali mi FB? ( bo jestem na 1002 forach KODu, bowiem bycie przeciw jest tip top ) czy komórka działa... czu "mamuski" dodały nowy wpis i tego tam... Życie w internecie z internetem bez uczuć, a za to z kodem binarnym chcociaz byśmy nie wiedzieli co to takiego.

Na innych pluć można do woli, z za ściany w zaciszu czterech kątów, przy klawiaturze komputera wypisywać: za darmo darmozjadom, patologii jeb..., czy innych nieprzyjemnych wyrażeń pod kierunkiem ludzi którzy mieli odwagę, podzielić swoim problemem na łamach gazety, portalu czy FB, a gdzie opieka społeczna spełniła ich prośbe i podała pomocną dłoń.

Jednak nie zwsze pomoc bywa pomocą, potrafi i szkodzić. 

Postaram się po trochu utrzeć nosków tak braci komentatorskiej na portalach,  mamuń i tatuniów „co by oni nie zrobili…” czy „o patologio moja miła” i etc, oraz samej pomocy społecznej czyli : dla czego skarga na pracownika socjalnego jest zawsze, ale to zawsze bezzasadna? Sa skargi na zasadzie - zasadna lub nieroztrzygnieta, jak veto w sprawie sądów. ( To ten sam efekt socjotechniczny )

Dlaczego osoby uzależnione od środków odurzających są traktowani przez pomoc społeczną ze szczególną delikatnością? Jak takie "jajeczko" po 25 latach picia,na własną odpowiedzialnosć jest tak delikatnie traktowane  z ostrożnością i by mu się dobrze działo, by mu się skorupka nie zarysowała… Bo czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąca :) 

Postaram się na pytania dać odpowiedź zapewnie wielu to się nie spodoba, jednak uważam, że każda opinia i pogląd mają mieć racje bytu na forum ogólno polskim czy lokalnym.

Powolna jak ślimak analiza arbitralizmu i dyrektorializmu pracowników socjalnych względem beneficjentów i takie tam. Czyli : socjalny pracownik na wywiadzie socjalnym: „tu zajrzę, tam powęszę”.

Na wstępie czym jest w ogóle pomoc społeczna i do kogo jest ta instytucja skierowana, w telegraficznym skrócie; bo większość komentatorów nie ma czasu na czytanie tekstu, tylko od razu ruganie i plucie - jak to przystało „ prawdziwemu” ( można by powiedzieć „najlepszemu” z dobrej prawdziwej i „świętej zmiany”) Polakowi po 2007r. 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:


• przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
• pracy socjalnej,
• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


Pomoc społeczna funkcjonuje od dnia 1 maja 2004 r.,na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.163 ze zmianami ). Wspomagana Ustawą kodeks postępowania administracyjnego.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek:


• osoby zainteresowanej,
• jej przedstawiciela ustawowego,
• innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Świadczenia z pomocy społecznej mają przesłankę fakultatywności nie obligatoryjności więc organ OPS ośrodek pomocy społecznej ( czyli : MOPS, GOPS i inne ) rozpoznający wniosek o pomoc może nie musi świadczenie przyznać. OPSy swoje roztrzygniecia wydaja w postaci decyzji na która jak klient się nie zgadza ma możliwość złożenia odwołania do SKO w terminie 14 dni od otrzymania decyzji z która się nie zgadzamy. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu który ową decyzję wydał.

OTO GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ:

• wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
• zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
• zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
• zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
• integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
• stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Powyższe cele często mijają się z rzeczywistością jaka tkwi w pomocy społecznej za czasów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) – nie obowiązująca. Która „wiedza” jest przekazywana z „pokolenia „ na „pokolenie” młodych socjalnych przez starych „wyjadaczy” ( „wyjadaczek :0 „ ) Często gęsto pracownik socjalny w środowisku staje się bogiem z ustawy i chce by tak go postrzegano, ale to inny temat na inny wpis. Portal pomocy społecznej forum ogóle, a nim nie brakuje tematów - jak odmówić pomocy… link http://forum.ops.pl/viewforum.php?f=2&sid=6fadea20deb1292d905922c689bebe3f

CDN ( niebawem )

Oceń
Autor: CezaryA

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Polecane firmy

Reklama konta firmowego