Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Kolejni pracodawcy ukarani za zatrudnianie cudzoziemców na czarno

  • 13/09/2017 09:04
  • 0

We wrześniu funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej stwierdzili nieprawidłowości związane z zatrudnieniem cudzoziemców w kilku kontrolowanych przedsiębiorstwach.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gołdapi przesłali do sądu wniosek o ukaranie właściciela firmy z siedzibą w Nowym Sączu, który powierzył siedmiu obywatelom Mołdawii nielegalnie wykonywanie pracy w zakładzie produkcyjnym w Ełku. Ponadto funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim skierowali wniosek do sądu o ukaranie właściciela gospodarstwa ogrodniczego w powiecie lidzbarskim, który zatrudniał dwoje obywateli Ukrainy bez stosownych dokumentów. Przedsiębiorca przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wniosek o skazanie go bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenia mu zaproponowanej kary grzywny w wysokości 2 tys. zł.

W pierwszych dniach września do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wpłynęły odpisy wyroków sądów o ukaraniu pracodawców, którzy nielegalnie powierzyli pracę cudzoziemcom.

Dwaj bracia, właściciele firm budowlanych z siedzibą w Białymstoku, doprowadzili 9 obywateli Ukrainy do nielegalnego wykonywania pracy. Funkcjonariusze SG w trakcie czynności kontrolnych stwierdzili, że jeden brat użyczył cudzoziemców drugiemu bratu, a ten ich dopuścił do pracy na budowie w Gołdapi bez wymaganych dokumentów. Sąd Rejonowy w Olecku wydał wyrok wobec rodzeństwa i wymierzył każdemu z nich karę grzywny w wysokości 3 tys. zł. 

W kontrolowanych przedsiębiorstwach na terenie powiatu mrągowskiego funkcjonariusze W-MOSG wykazali, że dwóch pracodawców zatrudniało "na czarno" 45 Ukraińców. Wobec właściciela firmy usługowej, który nielegalnie powierzył wykonywanie pracy 10 obywatelom Ukrainy, Sąd Rejonowy w Mrągowie wydał wyrok o ukaraniu go karą grzywny 2 tys. zł. Drugi przedsiębiorca nielegalnie zatrudniał w gospodarstwie rolnym 35 obywateli Ukrainy, za co sąd wymierzył mu karę grzywny 2,5 tys. zł.

Natomiast Sąd Rejonowy w Iławie wymierzył karę grzywny 3 tys. zł właścicielowi zakładu produkującego meble na terenie powiatu iławskiego, za powierzenie pracy bez wymaganych dokumentów dwóm obywatelom Ukrainy.

 

źródło: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

Powódź w Braniewie. Obejrzyj zdjęcia dramatu!

W czwartek zakończono wstępną naprawę drogi w Tatarkach, która była całkowicie nieprzejezdna. Mieszkańcy, którzy byli odcięci... Zobacz więcej »
  • 23/09/2017 10:51
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

Polecane firmy

Reklama konta firmowego