Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Kolejny komornik na cenzurowanym. Tym razem padło na Olsztyn...

 • 26/08/2015 13:33
 • 0

Kolejny komornik na cenzurowanym, tym razem z Olsztyna! Sprawą nieprawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez Jacka Bohdanowicza zajęła się kancelaria prawna mecenasa Lecha Obary, a interwencję poselską podjęła Lidia Staroń.

Wspomniany wyżej komornik prowadził postępowanie egzekucyjne z majątku Tomasza Z. z wniosku jednego z banków.

Dwa lata temu Hubert G. nabył z tejże egzekucji samochód marki VW LT, jednak przy próbie jego zarejestrowania w wydziale komunikacji, okazało się, że do dokumentów pojazdu zostało wpisane zastrzeżenie o treści „pojazd nie może być darowany, ani sprzedany bez zgody sądu lub komornika”. Wpisane zastrzeżenie uniemożliwiło zarejestrowanie auta na Huberta G.

Komornik w kwietniu 2014 roku zawiadomił Huberta G., że 31 stycznia 2009 r. dokonał zajęcia samochodu ciężarowego będącego we władaniu dłużnika. Jacek Bohdanowicz w zawiadomieniu podał, że „w czasie czynności złożono oświadczenie, że zajęte ruchomości stanowią własność Pana(i)” oraz pouczył o możliwości wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego. Co ważne - Hubert G. nie był jeszcze wówczas właścicielem auta!

Mężczyzna zwrócił się więc do wierzyciela o zwolnienie VW spod egzekucji. Wierzyciel, czyli bank, poinformował go, że postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika Jacka Bohdanowicza zostało umorzone w październiku 2012 r. w związku z czym auto nie jest już zajęte. Aby to sprawdzić, Hubert G. złożył do komornika wniosek o zapoznanie się z aktami postępowania egzekucyjnego. Wniosek został jednak odrzucony, gdyż komornik uznał, iż Hubert G. ...nie jest stroną postępowania!

To jednak nie wszystko. Jak mówi Maciej Kamiński z kancelarii prawnej mecenasa Lecha Obary - za dokonany bez podstawy prawnej należy uznać wpis komornika dotyczący zastrzeżenia o zajęciu pojazdu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. - Jako niezasadna jawi się również odmowa udostępnienia akt postępowania egzekucyjnego Huberta G. - dodaje Kamiński.

Zdaniem kancelaryjnego prawnika, już sam fakt dokonania przez komornika wpisu do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców zastrzeżenia o treści „pojazd nie może być darowany, ani sprzedany bez zgody sądu lub komornika”  budzi wątpliwość co do legalności tej czynności.

- Komornik we wniosku o dokonanie wpisu zastrzeżenia o zajęciu pojazdu nie wskazał podstawy prawnej, na której wpis ma być dokonany. Nie istnieje bowiem żaden przepis upoważniający komornika  do dokonania tej czynności. Podstawą do wpisu takiego zastrzeżenia nie może być art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, który stanowi, że jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami, starosta wpisuje w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednie zastrzeżenie. Przepis ten dotyczy dokonywania wpisów w dowodzie rejestracyjnym dotyczących szczególnych warunków używania pojazdu., zaś jego zajęcie nie ma wpływu na używanie. Podstawy do dokonania takiego wpisu nie może stanowić również art. 854 kpc, bowiem treść wpisanego zastrzeżenia wskazuje na zakaz rozporządzenia pojazdem. Dokonanie zajęcia rzeczy ruchomej nie powoduje zakazu jej zbywania. Zajęcie bowiem ma ten tylko skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy (art. 848 kpc) - wyjaśnia Maciej Kamiński argumentując, dlaczego należy stwierdzić, że dokonany na wniosek komornika wpis zastrzeżenia w rejestrze pojazdów został dokonany bezprawnie.

Jeśli zaś chodzi o odmowę udostępnienia akt postępowania egzekucyjnego, to Hubert G. jako właściciel pojazdu, z którego toczyło się postępowanie egzekucyjne ma interes prawny by uzyskać wgląd w te akta.

- W związku z wątpliwością co do istnienia zajęcia przedmiotowego pojazdu zapoznanie z aktami postępowania egzekucyjnego jest konieczne dla podjęcia działań mających na celu ochronę jego praw - dodaje Maciej Kamiński. - Nawet przyjmując stanowisko komornika, iż pojazd ten jest nadal zajęty, Hubert G. jako jego właściciel  jest stroną postępowania egzekucyjnego i komornik obowiązany był mu udostępnić akta tego postępowania.

Stanowisko to podzielił Sąd Rejonowy w Olsztynie, który polecił komornikowi udostępnienie akt Huberowi G. oraz nakazał temuż komornikowi usunięcie wpisu zastrzeżenia o zajęciu auta.

Oceń
Autor: amark

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Czas na nową kadencję

  Kadencja samorządów kończy się dziś, czyli w piatek 16 listopada. Zgodnie z przepisami, w ciągu siedmiu dni powinny ukonstytuować... Zobacz więcej »
  • 16/11/2018 15:34
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   Mężczyzna, który śmiertelnie potrącił pieszego pod Dobrym Miastem sam zgłosił się na policję

   Na miejscu śmiertelnego potrącenia pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci ruchu drogowego oraz technik kryminalistyki. Podczas... Zobacz więcej »
   • 16/11/2018 11:29
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

    Czy niepełnosprawni w Olsztynie traktowani są jak osoby drugiej kategorii?

    Tak samo jest w naszym kochanym mieście. Brakuje podjazdów i taka osoba nie może pójść na przykład do fryzjera, pizzerii czy do... Zobacz więcej »
    • 16/11/2018 10:46
    • 0
    • S. Antoni Poniatycki

     Policjant potrącił motocyklistów. Jeden zmarł. W środę ruszyła rozprawa apelacyjna

     Przypomnijmy. Do wypadku z udziałem radiowozu i grupy motocyklistów doszło 20 września 2015 r. na drodze krajowej nr 16 w pobliżu... Zobacz więcej »
     • 16/11/2018 08:53
     • 0
     • Express.olsztyn.pl

      I znów nowa organizacja ruchu na ul. Partyzantów

      Nowe rozwiązania zostały wprowadzone w nocy z czwartku na piątek (15/16 listopada). - W obrębie skrzyżowania uczestnicy ruchu jadący... Zobacz więcej »
      • 16/11/2018 08:40
      • 0
      • Express.olsztyn.pl
      • .

      Chocholi taniec

      Chocholi taniec Dziw nad dziwy niesłychany - Walc z Walczykiem poszli w tany. AntyPiSem zjednoczeni, w tańcu całkiem... Zobacz więcej »
      • 16/11/2018 07:48
      • 2
      • warmiak

      Polecane firmy

      Reklama konta firmowego