Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Komornik z Działdowa znów stanął przed sądem. Wyrok poznamy 5 lipca

 • 21/06/2018 15:24
 • 0

Dziś przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczęła się rozprawa apelacyjna byłego komornika z Działdowa, Sebastiana Sz., oskarżonego o nieprawidłowości w trakcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników z Nidzicy.

Sprawa dotyczy Sebastiana Sz., który wyrokiem Sądu Rejonowego w Nidzicy z dnia 2 sierpnia 2016 r. został skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd wymierzył mu także grzywnę w wysokości 10   tys. złotych, orzekł środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu komornika na okres 5 lat oraz zobowiązał do częściowego naprawienia szkody w wysokości 190,7 tys. złotych na rzecz pokrzywdzonego w tej sprawie Wiktora Chruściela.

- Wyrok sądu jest sprawiedliwy co do meritum, jednak kwota, którą skazany ma zapłacić tytułem naprawienia szkody wyrządzonej Wiktorowi Chruścielowi jest niewspółmierna do rzeczywiście poniesionych strat. A te straty wycenia on nawet na kilka milionów złotych. Będziemy dochodzić tych roszczeń na drodze postępowania cywilnego - skomentował wówczas mecenas Lech Obara, pełnomocnik pokrzywdzonego Wiktora Chruściela.

Tym samym wyrokiem  Sąd Rejonowy w Nidzicy skazał Michała B., biegłego sądowego z Torunia, na 8 miesięcy pozbawienia   wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 3 lat próby oraz orzekł wobec niego środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu biegłego sądowego. Jednocześnie sąd uniewinnił trzeciego oskarżonego w tej sprawie rzeczoznawcę Arkadiusza B.

Sąd I instancji uznał Sebastiana Sz. za winnego tego, że działając umyślnie z zamiarem bezpośrednim, w krótkich odstępach czasu, ze z góry powziętym zamiarem, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej będąc funkcjonariuszem publicznym przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w trakcie egzekucji dłużników Wiktora, Katarzyny i Patrycji Chruściel z Nidzicy, która była prowadzona między 8 listopada 2011 r. a 7 marca 2012 r.

- Komornik m.in. bezzasadnie odstąpił od sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji publicznej oraz   używał w postępowaniu egzekucyjnym wystawioną przez biegłego Michała B., poświadczającą nieprawdę, wycenę dotyczącą wyceny ruchomości  zajętych w dniu 10 listopada 2011 r., zaniżającą ich rzeczywistą wartość rynkową o kwotę 436062,26 zł (520062,62 - 84000), a także niezgodną  z rzeczywistością opinię dotyczącą wyceny ruchomości zajętych w dniu 15 lutego 2012 r., zaniżającą ich rzeczywistą wartość rynkową o kwotę 47788,15 zł (52788,15 - 5000). Sporządzenie tych wycen stało się podstawą uznania przez sąd winy Michała B informuje sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Nidzicy wnieśli obrońcy Sebastiana Sz. oraz Michała B. Natomiast obrońca Arkadiusza B. wniósł zażalenie na koszty obrony zasądzone w tym wyroku.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 18 kwietnia 2017 r. zaskarżony wyrok zmienił tylko w taki sposób, że sformułowanie "zakaz wykonywania zawodu biegłego sądowego" zastąpił sformułowaniem "zakaz pełnienia funkcji biegłego sądowego". Sąd Okręgowy w pozostałej części utrzymał wyrok w mocy, a także zasądził od oskarżonych koszty procesu za postępowanie odwoławcze.

Obrońca Sebastiana Sz. wniósł kasację, w której domagał się uchylenia wyroków obu instancji i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Nidzicy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy uznał kasację za zasadną i orzeczeniem z dnia 16 kwietnia 2018 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

W dniu 21 czerwca 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie rozpoczęła się rozprawa w postępowaniu odwoławczym Sebastiana Sz.

Sąd odroczył wydanie wyroku w tej sprawie do dnia 5 lipca 2018 r. na godz. 14:00.

Oceń
Autor: amark

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Są pieniądze do wzięcia z ZUS. Większe dla mniejszych!

  Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami... Zobacz więcej »
  • 16/07/2018 08:36
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   Obława Augustowska - największa niewyjaśniona zbrodnia popełniona na Polakach po zakończeniu wojny

   W tym roku przypada 73 rocznica Obławy Augustowskiej. 12 lipca 1945 r. żołnierze sowieckiego Kontrwywiadu Wojskowego "Smiersz", III... Zobacz więcej »
   • 16/07/2018 08:24
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

    Reprezentant 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zwycięzył Bieg Zawiszaka

    Wczoraj w Giżycku odbyły się Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie. Na podium nie zabrakło przedstawiciela 4... Zobacz więcej »
    • 16/07/2018 08:12
    • 0
    • Express.olsztyn.pl

    13 lipca - Dzień Państwowości jednego z najmniejszych i najpiękniejszych krajów Europy

    Po II Wojnie Światowej, kiedy Czarnogóra została częścią SFRJ, 13 lipca był świętowany jedynie jako dzień powstania przeciwko... Zobacz więcej »
    • 16/07/2018 07:42
    • 0
    • Express.olsztyn.pl

    Polecane firmy

    Reklama konta firmowego