Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Lidia Staroń zachowa immunitet. Senat nie wyraził zgody na jego uchylenie

 • 20/01/2018 13:10
 • 36

Podczas wczorajszego posiedzenia, Senat nie zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta, o co wnioskowała prokuratura. To nie wszystko. Senatorowie nie wyrazili też zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator niezrzeszonej Lidii Staroń oraz na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego z PO.

Przypomnijmy. W sierpniu ubiegłego roku do marszałka senatu wpłynął wniosek oskarżyciela prywatnego, Zenona Procyka, o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń.

Wcześniej do olsztyńskiego Sądu Rejonowego został wniesiony akt oskarżenia wobec senator Staroń, której oskarżyciel prywatny zarzuca, iż "6 kwietnia 2017 roku, komentując informację o oddaleniu przez Sąd Najwyższy kasacji ministra sprawiedliwości od wyroków Sądu Okręgowego w Elblągu oraz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, uniewinniających Zenona Procyka od stawianych mu zarzutów, użyła następującej wypowiedzi:

- Okazało się, że w naszym kraju nie ponosi się odpowiedzialności za odebranie rodzinie z siedmiorgiem dzieci własnościowego sześćdziesięciometrowego mieszkania, za podżeganie do przestępstwa, bo przedawniła się karalność, także za inne rzeczy, niegospodarność".

Dodajmy, że o uniewinnieniu Zenona Procyka szczegółowo pisaliśmy TU

Zdaniem Zenona Procyka, Lidia Staroń pomówiła go o postępowanie, które może poniżyć go w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego.

Wczoraj w tajnym głosowaniu trzech senatorów opowiedziało się za zgodą na pociągnięcie senator Staroń do odpowiedzialności karnej, 86 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W sprawie senatora Jana Rulewskiego głosowanie także było tajne. Za wnioskiem było 36 senatorów, 49 było przeciw, a 5 senatorów wstrzymało się od głosu.

Za wyrażeniem zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta głosowało 32 senatorów, przeciw było 37, a 19 wstrzymało się od głosu. Do wyrażenia zgody na wniosek prokuratury potrzebnych było 51 głosów. Głosowanie również odbyło się w trybie tajnym.

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

Andrzej Adamowicz 21/01/2018 12:38
Do wypowiedzi Iwony Możejko. Wcześniej ludzi nakłaniałem do głosowania na tą osobę, sam zresztą zagłosowałem na nią, dziś wiem, że był to błąd! W calej rozciaglosci popieram Iwonko twoj punkt widzenia na senator Staron! Pozdrawiam Andrzej Adamowicz
Klebark 21/01/2018 15:42
Do AA. Rozciągłeś się przy nowej idolce po całości. Do czasu. Aż zostaniesz przeżuty. Na kogo się przeżucisz? Na pucio pucio? W klebarskich lasach.
Bełkot Iwony M. 21/01/2018 14:14
Sama Iwona M. nic nie potrafiła zdziałać, aby uwłaszczyć się zgodnie z prawem na swoim lokalu. Wystawiliśmy ją dla przetestowania wykonania uchwały zarządu sm "Jaroty" o przedmiocie odrębnej własności. Zarząd kiwał ją przez kilka lat, a ona nie umiała zgodnie z prawem wystąpić do sądu. Postanowiliśmy więc wydzielić się z z molocha jako mała 6 - lokalowa spółdzielnia "Jasna". Utrudnień zarządu "Jarot" ciąg dalszy, mimo kilku prawidłowych wniosków. Wtedy po skardze m.in. dziś odwróconej P. Iwony M. posłanka Staroń zaczęła pomagać i interweniować. Poprzez sądowe unieważnienie umyślnie błędnej prawnie uchwały walnego zgromadzenia doszło wreszcie do podziału i tak powstała sm "Jasna". Z wiceprezes Iwoną M. I z otrzymaniem od molocha ponad 37 tys. zł prawem należnego rozliczenia na rzecz odchodzących spółdzielców. Za podpowiedzią L. Staroń członkowie nowej spółdzielni podjęli szybko uchwałę o likwidacji. Po to, aby z mocy ustawy ich lokale własnościowe stały się wreszcie własne. Tak też się stało to, co zdaniem zarządu "Jarot a wbrew jego uchwałom o odrębnej własności i wbrew rzekomej niemocy pewnej notariusz. Nareszcie. Przy okazji likwidacji "Jasnej" koledzy prezesów z Krajowej Rady Spółdzielczej chcieli za około 22 tysięcy złotych przeprowadzić kontrolę maleństwa, czyli lustrację! Dokumentacja do kontroli do nieduża teczka. Obyło się bez wyciągnięcia horrendalnej kwoty! Iwona M. nie wie jak tego uniknęła jako członek i wiceprezes "Jasnej". Za trudne do ogarnięcia. Do tego trzeba działać jak na parlamentarzystę przystało! Teraz dla wyborczego poklasku medialnie pluje na obecną senator. Naśladuje sejmowe złe zwyczaje? Już nie pogadamy jak sąsiadką z sąsiadką ze "Smerfowa".
Możejko Iwona 22/01/2018 00:20
Pani D. Oczywiście, że sama nie potrafię nic zdziałać, dlatego zwróciłam się o pomoc do P. Lidii. Oczywiście, że poszłam na pierwszą linię, tak uzgodniliśmy z pozostałymi zainteresowanymi przeniesieniem własności zg. z ust z 15.12.2000 r. W obawie na nie zastosowanie się Prezesów Zarządu SM "Jaroty" w Olsztynie do poleceń ustawodawcy. Żeby pozostałych spółdzielców nie narazić na straty. To prawda, że zarząd kiwał mnie od 2001 do 2011 - nigdy nie wycofałam się z wniosku o uwłaszczenie na każdym etapie mógł wykonać moją prośbę. Nawet Przewodniczący ZRSMRP, powiedział mi, że prezesi mieli obowiązek. Dowód, że prawo nie sięga prezesów SMRP. Co mnie boli? To, że P. Lidia Staroń w tym czasie, sama się uwłaszczyła u P. P. Barańskiego, a nas ( dokumenty Zarząd "Jarot" przygotował dla właścicieli 8 działek ) - nie obroniła. Namawiałam Kolegów do pójścia do sądu po sprawiedliwość, uznaliśmy, że nie wygramy i narazimy się na stratę zdrowia, czasu i pieniędzy.
Cienka I 22/01/2018 10:35
Co to za spółdzielca był z Pani Iwony, jeśli na kiwanie jej przez zarząd nie potrafiła sama nadać sądowego biegu w swojej sprawie? Cienias zwyczajny. I to także miała za nią zrobić Staroniowa? Nadal bredzi o tym, że na "Smerfowie" zarząd "Jarot" przygotował dokumenty dla właścicieli 8 działek. Ani lokale własnościowe, ani działki pod nimi nie były własnością Smerfów! Budki, jak je nazwał prezes, były własnością "Jarot". Działki też, jako dzierżawa wieczysta. Prezes Przedwojski wiedział, że ma do czynienia z cienką członkinią. Jeśli IM uważa, że L, Staroń uwłaszczyła się wbrew prawu, to czy zgłosiła to do organów? Sama. Bez nakłaniania swego towarzystwa. Może i to Staroniowa ma za nią zrobić?
Nikt 23/01/2018 17:31
Zwyczajnym była spółdzielcą. Niekumatym, jak wielu innych. Tak właśnie urabianych przez prezesów. Na pęczki takich. Najlepsi członkowie.
M. I. 24/01/2018 00:43
No, faktycznie jesteś niekumatym nikim. Ile lat Cię URABIA I OBRABIA p. prezes? ... Uprowadzili z Waszych kont budynków ponad 8 mln. zł. premii, które dostaliście z budżetu państwa na docieplenia budynków w programie 2002-2011 ... Prezesi mają takich jak Ty na pęczki ok. 8 tys. domostw. Cieniasów i niekumatych, co się nie znają i nie czytają jak ja ustaw? ... Zamiast mnie atakować, zobacz kto się podpisał pod wnioskiem na WZ i upomniał się o kasę dla Was. W ciągu roku policja, prokuratura, sąd - sprawę zamietli pod dywan. A babcia za batonika ...... Prezesi Zarządu SM "Jaroty' w Olsztynie P. P. Przedwojski, Wałecki, Piechowska zwrócili uprowadzone 8 ml. zł. i ponownie wysłali do 8 tys. wł. domostw pisma, że zwracają już wcześniej oddane. Ja nie płaciłam funduszu remontowego w BUDCE PREZESA, chciałam zwrotu UPROWADZONYCH PRZEZ ZARZĄD PIENIĘDZY dla nieznanych mi mieszkańców Jarot. Cała zasługa moich Kolegów z Inicj. "Nic o nas bez nas" - Olsztyn.
M. I. 24/01/2018 00:00
Nie jesteś Cienka. Ty jesteś Miętka Buła z ubytkiem szarych komórek. Dokumenty były dla 8 działek, tylko 2 właścicieli za namową pracowników spółdzielni się wycofało - bo narażą się na straty. M. B. przeczytaj 2x co napisałeś "Budki, jak je nazwał prezes, były własnością "Jarot". Działki też, jako dzierżawa wieczysta." Kto zapłacił za budki, prezes czy ja. Proponowano mi kupno gruntu, zamiast uwłaszczyć jak P. L. Staroń zg. z ust. A prezesi sprzedawali mi - wieczyste użytkowanie? ..... PANIĄ SENATOR L. STAROŃ UWŁASZCZYŁ P. PREZES BARAŃSKI ( ten, którego P. L. S. dyscyplinuje za mieszkanka dla swojaków, wybudowane i zbyte ze stratą dla wszystkich właścicieli ) OCZYWIŚCIE ZG. Z PRAWEM. MNIE POMAGAŁA P. L. S. I MNIE PRAWO UWŁASZCZENIA NIE DOTYCZYŁO. Tak. Byłam b. cienką członkinią. Konstytucja nie dała nam równych praw. ... Cienka Miękka Buło nie wciskaj mi ciemnoty, że P. L. S. uwłaszczyła się bezprawnie, przecież P. P. Barański w spocie przedwyborczym P. L. S. kiedy jej zarzucano procedowanie na swoją korzyść, żeby się sama mogła uwłaszczyć mówi, że ją uwłaszczył zg. z prawem. ... To o co chodzi cieniasie. .. Zasług, nikt nie neguje, zlikwidowała mafię bez kompleksowej ustawy z gwarancjami kadencyjności z. karami, lustracjami, wzmocnieniem WZ, interesem prawny, zarządem powierzonym, realnym nadzorem nad "chuliganami" ...... https://www.youtube.com/watch?v=NdD1RPeeT7s
Możejko Iwona 22/01/2018 01:02
Pani D. Bądźmy precyzyjni, postanowiliśmy się "urwać" z "Jarot" spółdzielnią za namową P. L. Staroń. Skąd ja, taka "niepotrafiąca" miałabym, wiedzieć o możliwości utworzenia małej spółdzielni - przecież wszyscy dowiedzieliśmy się od P. Lidii o takiej możliwości. ... Sama się uwłaszczyła u P. Prezesa, którego jeszcze ściga za mieszkanka dla swojaków? Drugiego P. Prezesa nadal ściga za zbycie obiektu "Muza" Olsztyn ul. Barcza zg. z prawem? Była to własność wszystkich spółdzielców z "Jarot" - ZBYTA BEZ PIENIĘDZY ze stratą. Jak mnie poinformował spółdzielca, właściciele na zbyciu tylko gruntu, mogli stracić ( i tu padło ) ok. 500 tys. zł. Mnie odmówiono uwłaszczenia, uzależniając od wykupu gruntu pod pawilonem zakupionym za własne pieniądze. Moje czterogodzinne zeznania na policji w tej sprawie - zniknęły. Nie otrzymałam, żadnej odpowiedzi na pismo .... Proszę Państwa, podsumowując "Bełkot P. D." Tak nam P. Poseł Lidia Staroń pomagała, że Prezesem "Jasnej" został jej szwagier, a Przew. Rady Nadzorczej siostra. Musieliśmy się gęsto tłumaczyć. Pomagał nam zaprzyjaźniony prawnik. ... Dowód? Ostatnia wypowiedź P. J. Jankowskiego na Konferencji w sejmie w Sali Kolumnowej, której byłam współorganizatorem w dn. 28.05.16 r. Dodam, że dzięki P. P. Kukizowi i Posłom K'15 zebraliśmy ok. 50 przestępczych orzeczeń prokuratorsko sądowniczych, popełnionych przez przestępców w togach na bezbronnej ludności cywilnej w Polsce i przekazaliśmy do P. Min. Z. Ziobro. Cztery dowody przekazaliśmy do MIiB. ... Warto sprawdzić, gdzie dowody na zorganizowaną grupę przestępczą zebrane w ciągu 12 lat, przez P. L. Staroń - leżakują? Bo dokumenty P. Marii Pawelec od 7 lat czekają w biurze P. L. S. na zainteresowanie. http://temidacontrasm.info/ministerialny-berdyczow/
Lojalność 22/01/2018 11:07
Znów P. Iwonka popisuje się swoją spółdzielczą cienizną i wieszaniem się na cudzych barkach. Przez wiele lat będąc członkiem figurantem sp." Jaroty" nie zajrzała nawet do ustaw spółdzielczych? Naiwnie sama siebie dziś jeszcze pyta, skąd miała wiedzieć o możliwości utworzenia małej spółdzielni. Podjęła się funkcji wiceprezes zarządu małej "Jasnej" bez elementarnej wiedzy? Nagle doznaje krytycznego olśnienia o rodzinnym składzie zarządu i RN "Jasnej". Przecież sama współuczestniczyła czynnie w tamtych wyborach, stając się przy okazji wiceprezes. Nie zgłosiła ani słowa sprzeciwu. Zapomina. że w malutkiej nowej także jej spółdzielence nie było komu podjąć się poszczególnych funkcji. Nie było tam poza główne sprawami rejestrowymi innych istotnie ważkich kwestii do zdecydowania. Na koniec doszła likwidacja przez uchwały walnego w pełnym składzie aż 10 osób. . Wykazuje się demencyjną umyślnie nielojalnością wobec tych, którzy za nią skutecznie zadziałali. Poruszanie innych wątków w komentarzu MI świadczyć może o emocjonalnym rozchwianiu.
I. M. 22/01/2018 12:43
"Miętka Buło" jak pisał P. Prezes. .. Tak byłam cienizną i jak zajrzałam do ustaw - było za późno. Tak. Tak samo nabrała się siostra i szwagier. 'Lojalność" ( anonim, nn, wstydzi się nazwiska ). Tak postępują ci, którzy mają coś do ukrycia łże, jakby żywe żaby jadł" ....nie było komu podjąć się poszczególnych funkcji... - nie wie o wyborach w SM? Niech czyta ustawy. .. Natomiast wie, że nie było tam ważkich kwestii do zdecydowania - w sam raz dla mnie przy moim rozchwianiu .... co tam chcesz. ... Kolego, "bąki puszczasz w salonie", wszyscy wiedzą, ze spółdzielnia likwidująca się do roku nie podlega - lustracji. Czyli ściganie nas karą ponad 20 tys. zł. było przestępstwem i dowodem jak ustawy czytają, stosują najwyższe władze spółdzielcze w Polsce. I bezkarnie dowolnie na swoje potrzeby interpretują. O tym dobrze wie, Pani senator Lidia Staroń.
I.M. 22/01/2018 15:50
Iwonka zmienia mi płeć. Tak mocno jej buła stała się "miętka"? Ostała się ino bułecka. W salonie z bąkami. Oryginalna kosmetyka. Cuchnąca.
M. I. 24/01/2018 00:16
Pomyłka mała - nie w salonie, tylko w rodzinnej firmie. Przecież niecuchnąca? U siostry p. wce prezes?
Zmyłka 27/01/2018 09:03
Pomyłką było przyjęcie kosmetyczki I do założycieli spółdzielni "Jasna". Akces zgłaszał inny gabinet, poważny. Ciut później. Mieliśmy wcześniej komplet wystarczający do wydzielenia się z molocha. Pomyłka wylewa teraz pomyje. Tak nas zmyliła .
Możejko Iwona 01/02/2018 10:37
Panie Andrzeju, kretynizm dokładny. Przecież beze mnie nie byłoby 10 członków, przyszłej spółdzielni. Przedszkolak nawet wie, że do wydzielenia potrzeba 10 - zapomniał czytać ustawę - fachowiec od agencji dzieci. ... Dodam, że pozostałych chętnych do uwłaszczenia, pracownica spółdzielni przekonała. ..... bo z nami będą narażeni na straty .... Łatwo się wymądrzać dokopywać NN wstyd pokazać "buzię" i ujawnić nazwisko?
M. I. 22/01/2018 01:40
Zobaczcie Państwo co za bzdura: ... "Za trudne do ogarnięcia. Do tego trzeba działać jak na parlamentarzystę przystało! Teraz dla wyborczego poklasku medialnie pluje na obecną senator". ------ Piszę tylko prawdę. Nie muszę i nie będę kandydowała. Mam z czego się utrzymywać. Po pierwsze uważam ( moje zdanie ) że kandydatem można być tylko do 60 r. ż. Po drugie, dzięki kolegom i spółdzielcom, zrealizowałam to co zamierzałam. Nie będąc w sejmie. Nie wzięłam pensji z budżetu i nie dostanę premii, odprawy na koniec kadencji - jednorazowo - trzech pensji. Wszystko robię społecznie dla moich Wyborców. Mamy kompleksowy projekt, ustawę likwidującą Mafię Amber - Gold w SMRP. ... P. L. Staroń na początku 2016 r. nie wyraziła zgody na procedowanie z nam. I jak mi powiedziała ma swój senacki d. 99 nazywany "smutasem".
Jaśniepani 23/01/2018 15:27
Państwo nie widzą pod dyktando. Jasny mają wzrok.
Kicaja 21/01/2018 14:28
Procyk nic nie może zrobić złego Staroniowej. Poza gonieniem króliczka. Zapowiadał mocne działania prawne. Stać go jedynie na słowne wypowiedzi? Że też sądy uniewinniające niewiniątko nie poczuły się obrażone na krytyczne słowa senator o wymownie wyroków! Od lat wielu głośno w mediach o tym, jak rozmaicie sądy potrafią orzekać. Lament także donośny w parlamencie.
M. I. 22/01/2018 01:15
"Oskarżycielu posiłkowy". To nie P. Procyk w demokratycznym państwie prawa "ma gonić" - tylko służby do tego powołane. A jest za co? Czego ma się obawiać P. L. S. ? Po tych rewelacjach z kurnika i marketu na wiejskiej - powinno wyjść "szydło z worka".
Siłaczka 25/01/2018 09:14
Co ona wie o roli posiłkowego oskarżyciela? Tyle, co zje z posiłku. Choćby z chińskiej zupki.
Kobra 26/01/2018 07:51
Posiłki trawi i W mocy jadowitej. Za swą jadowitość obwinia innych. Posila ich trutką. Tyle wie o posiłkowym oskarżaniu.
kukurukuku 22/01/2018 16:08
Kury prowadzać na siusiu. Posiłkujesz się jadowitym jazgotem. Z naszej listy startowałaś do sejmu. Teraz parlament kurnikiem dla ciebie. Nie zdążyłaś zabrudzić izby swym guano.
M. I. 22/01/2018 22:58
To Wam: " Kury szcz wyprowadzać , a nie procedować całościowe ustawy likwidujące patologię". Każdy, kosztuje rocznie z budżetu ok. mln. zł. Brak odpowiedzialności, chowanie się za immunitetem, a izba obsmarowana w/w przez Was. Nie startowałam z listy kukuru.... Dobra rada, zajmij się agencją dzieci.
Wiesiek_Radom 24/01/2018 12:51
Klikam z Radomia. W budynku wieżowiec z lat 70 tych XX wieku. Jest 131 mieszkań. Standard kiepski tylko 44 mieszkania mają nieduże kuchnie z oknem; pozostałe mieszkania kuchnie ciemne. 30 procent ludzi jest uwłaszczonych i ja też od 2015 roku. Co wynika z mojego uwłaszczenia skoro 70 procent mieszkańców nie wie o co chodzi i jest rolowana przez zarządcę tj organizację o nazwie Spółdzielnia Mieszkaniowa. Czy w małej jednobudynkowej spółdzielni czy wspólnocie będzie lepiej ? Kogo wybrać do zarządu ? Wychodzi, że rodzinę bo komu wierzyć w obecnych czasach ????
M. I. 25/01/2018 02:41
Panie Wiesławie, można czekać na kompleksową ustawę P. senator L. Staroń, może PiS wyciągnie gotowca z Podkomisji - nasze rozwiązania Kukiz'15. Jest nadzieja, że PiS ze swoją propozycją i naszą - da spółdzielcom broń na oprawców. Do tego czasu, proszę chodzić na Walne Zgromadzenia i brać sprawy w swoje ręce.
Walentynka 25/01/2018 07:36
Jako i ona nie chodziła. Walnie. Pan Wiesław o zamulonej mentalności mieszkańców, a trzepak wali o walnym.
Czepiaczka 25/01/2018 10:11
Trzepaczka z niej. Antystaroniowa nagle czepiaczka. Ze słownym ADHD.
Dobra zmiana 27/01/2018 11:35
Dobrana para z prezesem Procykiem. Kurzu pełno.
M. I. 01/02/2018 10:58
To dopiero trzepak "Miętka Buła" - do idola prezesa. Nie jeden prezes marzy o takim oskarżycielu posiłkowym. Goni - żeby nie dogonić - społecznie? 6 tys. "komentarzy" ble, ble - trzeba mieć ....... . Ile garaży mieszkanek z ręciny nauczyciela zawodu u prezesa . ... Ten sam styl w komentarzach - żenada. http://gazetaolsztynska.pl/98051,Czuja-sie-oszukiwani-przez-spoldzielnie-Walcza-o-swoje-prawa.html?page=15#axzz55qejiV3A
Wiesiek_Radom 24/01/2018 13:03
W Polsce nie ponosi się żadnej odpowiedzialności za niegospodarność. Niegospodarność nie jest czynem zabronionym i nie ma znamion przestępstwa. W świetle powyższego kwit o nazwie Ustawa Kodeks Karny może skoczyć na czubek ptaka Prezesowi sprzedającemu mieszkania spółdzielcze swoim kumplom po cenach zaniżonych. Pojęcie ustawianie przetargów dotyczy wyłącznie przetargów z pieniędzy publicznych a pieniądze spółdzielcze są niczyje i prezes może ustawiać czytaj organizować przetarg praktycznie jak chce i jaki ma kaprys.
Bufetowa 30/01/2018 10:25
Niegospodarność jest czynem zabronionym! Rzecz w tym, że często przez organy nie podejmowane albo uwalane. Jakby uwalenie było oparte o przysłowiowy bufet. Może na ladzie smakowite precjoza przekonują ścigaczy?
krzywda 26/01/2018 09:05
Którzy parlamentarzyści sklonni pomóc pokrzywdzonym jak senator Staroń? Żaden. Dobra jjej robota.
Spółdzielca 01/02/2018 17:02
Pani senator Lidia Staroń działa tam, gdzie widzi własne korzyści. tylko i wyłącznie. Obecnie działa w sprawie lokali o nieuregulowanym stanie prawnym, ponieważ jej lokal, wybudowany przez nią i z jej pieniędzy prywatnych, który wbrew prawu uwłaszczył obecny Zarząd Spółdzielni na ul. Pstrowskiego do takich się zalicza. Pani Staroń walczy również o takie lokale położone na terenie SM "Pojezierze" np. przy ul. Dworcowej 75-77-79-81 dwie "przybudówki" o nieuregulowanym stanie prawnym. Lokale te zostały uwłaszczone na mieszkania należące do mieszkańców w blokach spółdzielczych. Wyodrębniono również działki geodezyjne na gruncie należącym do mieszkańców tych bloków. Pani Staroń ma w tym wielki udział. Ptaszki ćwierkają w Olsztynie, że p. Staroń jest współwłaścicielką działki o pow. 1323,00m2 właśnie z właścicielem tychże "przybudówek".
Maglownica 27/01/2018 08:25
Społeczna posłanka i zarazem ASsystent posłów pewnie pomaga pokrzywdzonym. Tak się potrafi przedstawić. Strasznie intensywnie. Okropnie zajęta tak, że nie ma mocy na realną pomoc. Na maglowaniu językiem w ładnej buzi się zaczyna i kończy.
Temida 28/01/2018 09:56
Pan Procyk powinien dziękować losowi za uzyskanie w końcu uniewinniających wyroków. On wie, jaka była prawda dotycząca zarzutów i okoliczności czynów podejrzanych o złamanie prawa. Jeśli jednak czuje się pokrzywdzony wskutek doniesienia L. Staroń, niechże uruchomi wreszcie postępowanie w celu naprawienia tych jego szkód. Od długiego czasu zapowiada w mediach, a czynnych postępowań brak. Czepił się tylko jakiejś wypowiedzi senator o wyrokach. Uruchamia przepis karny chętnie stosowany przez spółdzielczych prezesów dla niemerytorycznego pognębienia członków zbyt zainteresowanych funkcjonowaniem spółdzielni. Prezesi tą drogą zwykle nic nie mogą wskórać u Temidy. Procyk tym razem także. Może liczy na medialny szum?
Fakt 01/02/2018 16:51
Na tej stronie przeczytałem komentarz do art. "Sąd Rejonowy rozpozna sprawę Cz. J. Małkowskiego. Dotyczy on miedzy innymi Księgi Wieczystej Nr OL 10/00117162/9 należąca do p. senator Lidii Staroń. Z treści KW wynika duży smrodek. Pani Lidia Staroń uwłaszczyła lokal, który sama wybudowała z własnych funduszy. Jeżeli wbrew prawu władze Spółdzielni uwłaszczyły ten lokal, to miała ona najwyżej prawo do gruntu zgodnie z przepisami o własności lokali. Pani Staroń jak wynika z KW jest właścicielką działki o powierzchni 1323.00m2. KW obciążona jest hipoteką przymusową na kwotę 102.366,00zł za przekształcenie gruntu z wieczystego użytkowania w pełną własność, na rzecz Urzędu Miasta. Podczas gdy uchwała Rady Miasta daje bonifikatę wyłącznie na lokale mieszkalne, a nie na lokale handlowo-usługowe. Zadam pytanie? Czy p. Staroń jest właścicielką tej działki tylko z mężem? Czy też za jej nazwiskiem kryją się jeszcze inni?

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Zawiadomienie do prokuratury w sprawie zaniedbań w Stomilu

  Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe wszczęła śledztwo w sprawie poświadczenia nieprawdy w sprawozdaniach finansowych sportowej... Zobacz więcej »
  • 23/02/2019 16:26
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

  Obwodnica Olsztyna na finiszu. Zobacz galerię!

  Z powodu przerwy zimowej na budowie, roboty na obwodnicy Olsztyna są okrojone, nie wszystkie prace w niskich temperaturach można... Zobacz więcej »
  • 23/02/2019 13:00
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

  Polecane firmy

  Reklama konta firmowego