Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Minister opiniuje, olsztyńscy sędziowie odmawiają. Dlaczego? Przeczytajcie odpowiedź sądu oraz komentarz Bogusława Owoca

 • 15/06/2018 08:21
 • 2

Jak wiadomo, wciąż trwa zainicjowana przez partię rządzącą reforma sądownictwa, w której zawiera się także powstanie sądów dyscypinarnych. KRS zaopiniowała jako kandydatów do powierzenia im przez Ministra Sprawiedliwości obowiązków w Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku trójkę sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie - Iwonę Litwińska-Palacz, Olgę Rybus i Małgorzatę Tomkiewicz.

Cała trójka wystosowała do Ministra Sprawiedliwości, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, pisemne stanowiska, w których sędziowie oświadczyli, że nigdy nie ubiegali się i nadal nie ubiegają się o powierzenie im obowiązków sędziego dyscyplinarnego, oraz wnieśli o niepowierzanie im obowiązków w takim zakresie.

O tę sprawę postanowiliśmy szczegółowo dopytać rzecznika prasowego olsztyńskiego sądu. Chcieliśmy m. in. wiedzieć, dlaczego decyzję tę poparło Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

- Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie, które w stosownej uchwale wskazało, że powierzenie tym trzem sędziom, wbrew ich woli, obowiązków sędziów Sądu Dyscyplinarnego, narusza art. 180 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika, iż przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie - odpowiedział sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Zastanawiało nas też, czy zdaniem olsztyńskiego sądu, taka instytucja jak Sąd Dyscyplinarny jest niepotrzebna.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowie sądów powszechnych odpowiadają dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienie godności urzędu (...) W tego rodzaju sprawach dyscyplinarnych orzekają sądy dyscyplinarne, o jakich mowa w art. 110 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych - sądy dyscyplinarne I i II instancji. Sposób wyboru sędziów do sądów dyscyplinarnych został uregulowany w art.110a usp.

Nigdy nie budziło i nie budzi wątpliwości, że w sprawach przewinień dyscyplinarnych sędziów, o tym czy doszło do przewinienia dyscyplinarnego, czy było ono zawinione przez sędziego oraz o ewentualnym ukaraniu dyscyplinarnym sędziego za takie przewinienie, powinien decydować i decyduje sąd dyscyplinarny.

Natomiast kwestią, która budzi wątpliwości części środowiska sędziów jest sposób wyboru sędziów do orzekania w sądach dyscyplinarnych, w szczególności uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do powierzania obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego bez pytania o zgodę, a nawet bez wiedzy takiego sędziego.

Część środowiska sędziów uważa, że stanowi to wprost naruszenie art.180 ust.2 Konstytucji RP, z którego wynika, że przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko wymaga zgody sędziego. Takie przeniesienie wbrew woli sędziego może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie - dodaje sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Bogusława Owoca - pmysłodawcę i inicjatora przeprowadzenia tak zwanej opci zerowej w wymiarze sprawiedliwości.

- Minister Ziobro nie wie, co czyni - uważa Bogusław Owoc, "dyżurny oskarżony olsztyńskiego wymiaru sprawiedliwości", jak sam siebie nazywa. - Dla mnie ta odmowa to skandal, ale nieporozumieniem są też te a nie inne kandydatury. Można domniemywać, że sędziowie po prostu nie chcą osądzać "swoich". Największą pomyłką jest według mnie kandydatura Iwony Litwińskiej-Palacz, która niechlubnie wsławiła się chociażby prowadzeniem spraw z Danielem Kapelanem w roli głównej, które Express Olsztyn wielokrotnie relacjonował na swoich łamach.

 

Oceń
Autor: amark

KOMENTARZE

Antoni Górski 15/06/2018 11:32
Iwona Litwińska-Palacz nie ma pojęcia, że organa państwowe powinny rozpatrywać sprawy również z urzędu.
him 15/06/2018 11:34
No jasne, bo to rozbiłoby mafijny, olsztyński układ.

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Obława Augustowska - największa niewyjaśniona zbrodnia popełniona na Polakach po zakończeniu wojny

  W tym roku przypada 73 rocznica Obławy Augustowskiej. 12 lipca 1945 r. żołnierze sowieckiego Kontrwywiadu Wojskowego "Smiersz", III... Zobacz więcej »
  • 16/07/2018 08:24
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   Reprezentant 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zwycięzył Bieg Zawiszaka

   Wczoraj w Giżycku odbyły się Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie. Na podium nie zabrakło przedstawiciela 4... Zobacz więcej »
   • 16/07/2018 08:12
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

   13 lipca - Dzień Państwowości jednego z najmniejszych i najpiękniejszych krajów Europy

   Po II Wojnie Światowej, kiedy Czarnogóra została częścią SFRJ, 13 lipca był świętowany jedynie jako dzień powstania przeciwko... Zobacz więcej »
   • 16/07/2018 07:42
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

   Polecane firmy

   Reklama konta firmowego