Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Minister opiniuje, olsztyńscy sędziowie odmawiają. Dlaczego? Przeczytajcie odpowiedź sądu oraz komentarz Bogusława Owoca

 • 15/06/2018 08:21
 • 2

Jak wiadomo, wciąż trwa zainicjowana przez partię rządzącą reforma sądownictwa, w której zawiera się także powstanie sądów dyscypinarnych. KRS zaopiniowała jako kandydatów do powierzenia im przez Ministra Sprawiedliwości obowiązków w Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku trójkę sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie - Iwonę Litwińska-Palacz, Olgę Rybus i Małgorzatę Tomkiewicz.

Cała trójka wystosowała do Ministra Sprawiedliwości, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, pisemne stanowiska, w których sędziowie oświadczyli, że nigdy nie ubiegali się i nadal nie ubiegają się o powierzenie im obowiązków sędziego dyscyplinarnego, oraz wnieśli o niepowierzanie im obowiązków w takim zakresie.

O tę sprawę postanowiliśmy szczegółowo dopytać rzecznika prasowego olsztyńskiego sądu. Chcieliśmy m. in. wiedzieć, dlaczego decyzję tę poparło Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

- Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie, które w stosownej uchwale wskazało, że powierzenie tym trzem sędziom, wbrew ich woli, obowiązków sędziów Sądu Dyscyplinarnego, narusza art. 180 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika, iż przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie - odpowiedział sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Zastanawiało nas też, czy zdaniem olsztyńskiego sądu, taka instytucja jak Sąd Dyscyplinarny jest niepotrzebna.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowie sądów powszechnych odpowiadają dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienie godności urzędu (...) W tego rodzaju sprawach dyscyplinarnych orzekają sądy dyscyplinarne, o jakich mowa w art. 110 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych - sądy dyscyplinarne I i II instancji. Sposób wyboru sędziów do sądów dyscyplinarnych został uregulowany w art.110a usp.

Nigdy nie budziło i nie budzi wątpliwości, że w sprawach przewinień dyscyplinarnych sędziów, o tym czy doszło do przewinienia dyscyplinarnego, czy było ono zawinione przez sędziego oraz o ewentualnym ukaraniu dyscyplinarnym sędziego za takie przewinienie, powinien decydować i decyduje sąd dyscyplinarny.

Natomiast kwestią, która budzi wątpliwości części środowiska sędziów jest sposób wyboru sędziów do orzekania w sądach dyscyplinarnych, w szczególności uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do powierzania obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego bez pytania o zgodę, a nawet bez wiedzy takiego sędziego.

Część środowiska sędziów uważa, że stanowi to wprost naruszenie art.180 ust.2 Konstytucji RP, z którego wynika, że przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko wymaga zgody sędziego. Takie przeniesienie wbrew woli sędziego może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie - dodaje sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Bogusława Owoca - pmysłodawcę i inicjatora przeprowadzenia tak zwanej opci zerowej w wymiarze sprawiedliwości.

- Minister Ziobro nie wie, co czyni - uważa Bogusław Owoc, "dyżurny oskarżony olsztyńskiego wymiaru sprawiedliwości", jak sam siebie nazywa. - Dla mnie ta odmowa to skandal, ale nieporozumieniem są też te a nie inne kandydatury. Można domniemywać, że sędziowie po prostu nie chcą osądzać "swoich". Największą pomyłką jest według mnie kandydatura Iwony Litwińskiej-Palacz, która niechlubnie wsławiła się chociażby prowadzeniem spraw z Danielem Kapelanem w roli głównej, które Express Olsztyn wielokrotnie relacjonował na swoich łamach.

 

Oceń
Autor: amark

KOMENTARZE

Antoni Górski 15/06/2018 11:32
Iwona Litwińska-Palacz nie ma pojęcia, że organa państwowe powinny rozpatrywać sprawy również z urzędu.
him 15/06/2018 11:34
No jasne, bo to rozbiłoby mafijny, olsztyński układ.

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Grzegorz Kierozalski we wtorek został odwołany, a dziś odzyskał stanowisko dyrektora KOWR

  Tę zaskakującą decyzję podjął dyrektor generalny KOWR. Dwa dni później wycofał on jednak oświadczenie woli o odwałaniu... Zobacz więcej »
  • 22/11/2018 12:22
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   Przepraszam, czy tu biją - kontynuacja tematu. Sprawa olsztyńskich policjantów-sadystów przekazana do sądu w Ostródzie

   Decyzja Sądu Najwyższego dotyczy sprawy o sygn. akt II K 1069/17, która wpłynęła do Sądu Rejonowego w Olsztynie pod koniec listopada... Zobacz więcej »
   • 22/11/2018 11:06
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

    Pił za swoje, na kurczaka już nie wystarczyło

    W miniony wtorek olsztyńscy policjanci przyjęli zawiadomienie o kradzieży sklepowej, do której doszło na terenie jednego z punktów... Zobacz więcej »
    • 22/11/2018 10:50
    • 0
    • Express.olsztyn.pl

     Rzecznik przedsiębiorców chce ukarania naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach za prowokację w sprawie fiskalnej żarówki

     Rzecznik wnioskuje do dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec naczelnika... Zobacz więcej »
     • 22/11/2018 09:58
     • 0
     • Express.olsztyn.pl

      Zapadł prawomocny wyrok w sprawie pobicia na olsztyńskiej starówce

      Jakub Z., przedsiębiorca z Olsztyna oraz Miłosz P., trener personalny z Gdańska zostali oskarżeni o to, że w dniu 17 czerwca 2017 na... Zobacz więcej »
      • 22/11/2018 08:46
      • 0
      • Express.olsztyn.pl

       Nowe władze Powiatu Olsztyńskiego

       Wczoraj w Olsztynie odbyła się pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu. 25 osób otrzymało zaświadczenie o wyborze na radnego, po czym... Zobacz więcej »
       • 22/11/2018 08:31
       • 0
       • Express.olsztyn.pl

       Polecane firmy

       Reklama konta firmowego