Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Minister opiniuje, olsztyńscy sędziowie odmawiają. Dlaczego? Przeczytajcie odpowiedź sądu oraz komentarz Bogusława Owoca

 • 15/06/2018 08:21

Jak wiadomo, wciąż trwa zainicjowana przez partię rządzącą reforma sądownictwa, w której zawiera się także powstanie sądów dyscypinarnych. KRS zaopiniowała jako kandydatów do powierzenia im przez Ministra Sprawiedliwości obowiązków w Sądzie Dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku trójkę sędziów Sądu Okręgowego w Olsztynie - Iwonę Litwińska-Palacz, Olgę Rybus i Małgorzatę Tomkiewicz.

Cała trójka wystosowała do Ministra Sprawiedliwości, za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, pisemne stanowiska, w których sędziowie oświadczyli, że nigdy nie ubiegali się i nadal nie ubiegają się o powierzenie im obowiązków sędziego dyscyplinarnego, oraz wnieśli o niepowierzanie im obowiązków w takim zakresie.

O tę sprawę postanowiliśmy szczegółowo dopytać rzecznika prasowego olsztyńskiego sądu. Chcieliśmy m. in. wiedzieć, dlaczego decyzję tę poparło Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie.

- Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Olsztynie, które w stosownej uchwale wskazało, że powierzenie tym trzem sędziom, wbrew ich woli, obowiązków sędziów Sądu Dyscyplinarnego, narusza art. 180 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika, iż przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie - odpowiedział sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Zastanawiało nas też, czy zdaniem olsztyńskiego sądu, taka instytucja jak Sąd Dyscyplinarny jest niepotrzebna.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowie sądów powszechnych odpowiadają dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienie godności urzędu (...) W tego rodzaju sprawach dyscyplinarnych orzekają sądy dyscyplinarne, o jakich mowa w art. 110 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych - sądy dyscyplinarne I i II instancji. Sposób wyboru sędziów do sądów dyscyplinarnych został uregulowany w art.110a usp.

Nigdy nie budziło i nie budzi wątpliwości, że w sprawach przewinień dyscyplinarnych sędziów, o tym czy doszło do przewinienia dyscyplinarnego, czy było ono zawinione przez sędziego oraz o ewentualnym ukaraniu dyscyplinarnym sędziego za takie przewinienie, powinien decydować i decyduje sąd dyscyplinarny.

Natomiast kwestią, która budzi wątpliwości części środowiska sędziów jest sposób wyboru sędziów do orzekania w sądach dyscyplinarnych, w szczególności uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do powierzania obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego bez pytania o zgodę, a nawet bez wiedzy takiego sędziego.

Część środowiska sędziów uważa, że stanowi to wprost naruszenie art.180 ust.2 Konstytucji RP, z którego wynika, że przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko wymaga zgody sędziego. Takie przeniesienie wbrew woli sędziego może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie - dodaje sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Bogusława Owoca - pmysłodawcę i inicjatora przeprowadzenia tak zwanej opci zerowej w wymiarze sprawiedliwości.

- Minister Ziobro nie wie, co czyni - uważa Bogusław Owoc, "dyżurny oskarżony olsztyńskiego wymiaru sprawiedliwości", jak sam siebie nazywa. - Dla mnie ta odmowa to skandal, ale nieporozumieniem są też te a nie inne kandydatury. Można domniemywać, że sędziowie po prostu nie chcą osądzać "swoich". Największą pomyłką jest według mnie kandydatura Iwony Litwińskiej-Palacz, która niechlubnie wsławiła się chociażby prowadzeniem spraw z Danielem Kapelanem w roli głównej, które Express Olsztyn wielokrotnie relacjonował na swoich łamach.

 

Oceń
Autor: amark

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

Gej „politpoprawny”

Z tą tolerancją to różnie bywa. „Tolerancja jest dobra tylko dla LGBT+Q”, bo parafrazując zawołanie „Wielkiej Rewolucji... Zobacz więcej »
 • 23/03/2019 11:48
 • 0
 • warmiak

„Sie” pospieszyli

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski podpisał, jak zwał tak zwał, „Deklarację LGBT+[Q]”. Co tam program przedwyborczy... Zobacz więcej »
 • 16/03/2019 10:30
 • 0
 • warmiak
 • .

"Piątka Kaczyńskiego" a hipokryzja Broniarza

Wszystko za sprawą, bądź co bądź, niefortunnego wyrażenia się ministra Szczerskiego o nauczycielach i celibacie. Wśród... Zobacz więcej »
 • 08/03/2019 08:57
 • 2
 • warmiak

Ogień Pamięci w miejscu kaźni Żołnierzy Wyklętych

Przedstawiciele władz państwowych, w tym Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Minister Obrony Narodowej... Zobacz więcej »
 • 02/03/2019 13:58
 • 0
 • Aleksander Żywczyk
 • .

„Firli-mirli”, czyli Schetynowy ból głowy

Ten rejwach spotęgował dodatkowo (należało się tego spodziewać) PSL. Prezes Kosiniak-Kamysz próbuje przekonać, że w tej... Zobacz więcej »
 • 02/03/2019 11:52
 • 1
 • warmiak

Polecane firmy

Reklama konta firmowego