Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Na komornika z Działdowa czeka jeszcze ciepła więzienna prycza

 • 07/07/2018 10:42
 • 0

Rok bezwzględnego więzienia to wyrok dla Sebastiana Sz., komornika z Działdowa, który był oskarżony o nieprawidłowości w trakcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników z Nidzicy.

Wyrok jest prawomocny po ponownym rozpoznaniu apelacji obrońcy komornika, który zwrócił się do Sądu Najwyższego. SN zaś skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Sąd Okręgowy w Olsztynie zmniejszył karę komornikowi, z 2,5 lat więzienia do roku.

Z czynu, z którego oskarżony został skazany, Sąd wyeliminował fragment opisu dotyczącego działania komornika w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Sąd uznał, że te dowody nie dają pewności co do uznania tego, że komornik działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i uznał, że wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść oskarżonego, wyrok więc złagodził.

- Najbardziej cieszy fakt, że postepowanie od chwili uznania kasacji wyroku przez Sąd Najwyższy trwało zaledwie 2,5 miesiąca – można powiedzieć , że to rekord – komentuje mecenas Lech Obara, pełnomocnik pokrzywdzonego Wiktora Chruściela w tej sprawie.

Obrońca Sebastiana Sz. wniósł kasację, w której domagał się uchylenia wyroków obu instancji i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Nidzicy do ponownego rozpoznania.

Sąd Najwyższy uznał kasację za zasadną i orzeczeniem z dnia 16 kwietnia 2018 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.
Lech Obara dodaje, że z samego wyroku też jest zadowolony. – Najważniejsze, że nieuczciwy komornik wróci na swą ciepłą jeszcze więzienną pryczę – mówi mecenas.

Sebastian Sz. odbywał do niedawna wyrok w innej sprawie, dotyczącej nieprawidłowości przeprowadzania egzekucji komorniczej rolnikom spod Giżycka. Wówczas został skazany na karę w zawieszeniu, ale po kolejnej sprawie – Wiktora Chruściela – Sąd odwiesił wyrok i Sebastian Sz. trafił za kratki. Tam zaczął już odsiadywać karę za przedsiębiorcę z Nidzicy,  i zostało mu jeszcze 8 miesięcy pozbawienia wolności.
- W więzieniu będzie mógł dokończyć kurs murarza- tynkarza. Ważne, że zdobędzie nowy zawód, bo do zawodu komornika nie będzie mógł już wrócić – komentuje Lech Obara.

Przypomnijmy za co został skazany pazerny komornik z Działdowa.

Wiktor Chruściel, przedsiębiorca z Nidzicy prowadził działalność w branży samochodowej, zajmował się głównie handlem oponami. W 2010 roku zaciągnął kredyt w Polskim Banku Spółdzielczym w Ciechanowie na 2,5 mln zł. Niestety, w jego przypadku okazało się, że nieszczęścia chodzą parami: obroty w  firmie spadły, w tym czasie zmarł jego wspólnik i pojawiły się problemy ze spłatą zobowiązań. Problemy zakończone postępowaniem egzekucyjnym, wszczętym przez komornika z Działdowa, Sebastiana S. Do spłaty pozostało ok. 1,25 mln złotych.

Komornik przeprowadzał egzekucję majątku dwukrotnie. Najpierw zajął ok. 7,5 tys. opon samochodowych, stojaków do tych opon, felg i śrub, a następnie sprzedał je z wolnej ręki po cenach mocno zaniżonych: ok. 3 zł za sztukę! W dodatku wybranym przez siebie nabywcom.
Wiktor Chruściel złożył skargę na tę wycenę, a komornik powołał biegłego, który …wycenił majątek jeszcze niżej, niż Sebastian S.

Podczas kolejnej egzekucji zostały zajęte narzędzia warsztatowe, podnośniki, samochody, agregaty – to wszystko zostało sprzedane (również z wolnej ręki) jako …złom!

Łącznie wszystkie ruchomości sprzedano za 109 tys. zł. Wiktor Chruściel uznał ją za absurdalnie niską i powołał swojego biegłego. Biegły wycenił majątek na …815 tys. zł zaznaczając przy tym, że jego cena rynkowa na pewno jest wyższa i prawdopodobnie starczyłaby na spłatę dużej części zobowiązań Chruściela wobec banku!

Oceń
Autor: kng

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Są pieniądze do wzięcia z ZUS. Większe dla mniejszych!

  Celem konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami... Zobacz więcej »
  • 16/07/2018 08:36
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   Obława Augustowska - największa niewyjaśniona zbrodnia popełniona na Polakach po zakończeniu wojny

   W tym roku przypada 73 rocznica Obławy Augustowskiej. 12 lipca 1945 r. żołnierze sowieckiego Kontrwywiadu Wojskowego "Smiersz", III... Zobacz więcej »
   • 16/07/2018 08:24
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

    Reprezentant 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zwycięzył Bieg Zawiszaka

    Wczoraj w Giżycku odbyły się Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie. Na podium nie zabrakło przedstawiciela 4... Zobacz więcej »
    • 16/07/2018 08:12
    • 0
    • Express.olsztyn.pl

    13 lipca - Dzień Państwowości jednego z najmniejszych i najpiękniejszych krajów Europy

    Po II Wojnie Światowej, kiedy Czarnogóra została częścią SFRJ, 13 lipca był świętowany jedynie jako dzień powstania przeciwko... Zobacz więcej »
    • 16/07/2018 07:42
    • 0
    • Express.olsztyn.pl

    Polecane firmy

    Reklama konta firmowego