Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

O co chodzi w aferze Helpera?

 • 10/08/2017 15:48
 • 2

Od jakiegoś czasu niektóre media - zarówno lokalne jak i ogólnopolskie - podejmują temat stowarzyszenia Helper, któremu prezesuje Tomasz Kaczmarek, zwany też "agentem Tomkiem". Sedno nie tkwi rzecz jasna w działalności statutowa stowarzyszenia, a w nieprawidłowościach w jego prowadzeniu. Delikatnie rzecz ujmując... Ponieważ chcieliśmy mieć stanowiska wszystkich stron tego konfliktu, czekaliśmy na zapowiadaną przez Kaczmarka konferencję prasową. Ten jednak od kilku tygodni nie kwapi się z jej zorganizowaniem. Dlatego o komentarz do sprawy poprosiliśmy Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, olsztyński Urząd Miasta, lokalny PiS oraz poseł Iwonę Arent, która znana jest ze wspierania Helpera uważając, że urzędnicy podlegli wojewodzie przekroczyli uprawnienia podczas kontroli stowarzyszenia.

Wyczerpująca odpowiedź nadeszła jedynie z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta. PiS pozostawił nasze pytanie bez odpowiedzi. A nie ukrywamy, że na stanowisko Prawa i Sprawiedliwości czekaliśmy najbardziej. Wszak po różnych stronach barykady w tej aferze stoi poseł Iwona Arent (PiS), wojewoda oraz jeden z dyrektorów UW. Niestety, zarówno to pytanie, jak i nasze wcześniejsze - dotyczące wykształcenia olsztyńskich radnych - pozostaje bez echa. Czego się boją członkowie partii rządzącej? Nie wiemy. Jednak takie podejście do mediów, czytelników i potencjalnych wyborców może się srogo zemścić.

Kuriozalną odpowiedź otrzymaliśmy za to od poseł Iwony Arent.

- Trwają wakacje parlamentarne. Pani Poseł przebywa na urlopie - napisał Waldemar Wandzlewicz, dyrektor biura poselskiego Iwony Arent.

Cóż, poczekamy na powrót z urlopu i może wówczas doczekamy się odpowiedzi. Tym bardziej, że sprawa ta nieprędko zakończy jako że zajęły się nią organy ścigania.

Na szczęście Urząd Wojewodzki potraktował nasze pytanie rzetelnie i odpowiedział wyczerpująco.

- W wyniku przeprowadzonej kontroli koordynowanej przez zespół inspektorów Wydziału Finansów i Kontroli oraz Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Urzędzie Miasta w Olsztynie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 14 i 16, prowadzonym przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER w Olsztynie stwierdzono rażące nieprawidłowości w realizacji zadania zleconego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy "Centrum Alzheimera Dar Serca"  w Olsztynie.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli i opisane w wystąpieniu pokontrolnym, dotyczyły m.in.:

- wykorzystania środków publicznych (dotacji celowych) niezgodnie z przeznaczeniem;

- pobrania dotacji celowej w nadmiernej wysokości;

- nieprawidłowym gospodarowaniu składnikami majątkowymi zakupionymi do środowiskowego domu samopomocy (brak możliwości ustalenia kompletności oraz miejsca użytkowania poszczególnych składników, magazynowanie dużej ilości nieoznaczonego sprzętu, zaniżenie kosztów zakupu poszczególnych składników majątkowych);

- dużą skalą niegospodarności, stwierdzoną w związku z przeznaczeniem dużych kwot na zakupy sprzętu i materiałów wysokiej klasy, znanych marek z brakiem poszanowania zasady wynikającej z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto należy wskazać na wiele wątpliwości, których nie udało się wyjaśnić w toku kontroli, z powodu braku współpracy ze strony podmiotu dotowanego lub współpracy w bardzo ograniczonym zakresie, polegającej na bezpodstawnej odmowie składania wyjaśnień, utrudnianiu i wydłużaniu czynności kontrolnych, jak również braku możliwości rzetelnego określenia wielkości stwierdzonych nieprawidłowości w odniesieniu do zaangażowanych środków publicznych, z uwagi na dostarczanie kontrolującym przez podmiot dotowany niepełnych danych, wykazów oraz zestawień dotyczących ponoszonych wydatków lub z uwagi na brak ich doręczenia, a także utrudnianie kontrolującym identyfikacji zakupionych składników majątkowych, polegające m.in. na nieudostępnianiu wszystkich pomieszczeń,
w których zgromadzony był zakupiony asortyment.

Zgodnie z art. 129 ust 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności, o których mowa w art. 126 ustawy, ujawnione zostały rażące zaniedbania lub zaniechania realizacji obowiązków ustawowych, wojewoda może wezwać jednostkę samorządu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niewyznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonawcy zastępczego w terminie, o którym mowa wyżej, wojewoda może wystąpić do sądu administracyjnego ze skargą
na bezczynność organu jednostki samorządu terytorialnego.

Wskazać ponadto należy, że w umowie z dnia 23 stycznia 2013 rr. pomiędzy gminą Olsztyn a Stowarzyszeniem Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER z siedzibą w Olsztynie, na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą "prowadzenie na terenie miasta Olsztyna Środowiskowego Domu Samopomocy – typ C na 60 osób" zawarte są zapisy dotyczące rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym związku ze stwierdzeniem wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

W związku z powyższym, w celu zapobieżenia dalszym nieprawidłowościom dotyczącym wydatkowania środków publicznych, zgodnie z art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Wojewoda Warmińsko-Mazurski podjął decyzję o wezwaniu samorządu do podjęcia stosownych działań i wskazanie wykonawcy, który od 1 września 2017 r. będzie prowadził Środowiskowy Dom Samopomocy w Olsztynie.

Sytuacja powyższa dotyczy również pozostałych gmin w których odbywały się kontrole. Na dzień dzisiejszy wystąpienia pokontrolne oraz wezwania zostały skierowane oprócz Olsztyna  do wójta gminy Purda i burmistrza Reszla. W trakcie jest przygotowywanie wystąpienia pokontrolnego i wezwania do wójta gminy Jedwabno - wyjaśnia Bożenna Ulewicz, rzecznik prasowy wojewody.

 

Wyczerpująco odpowiedział też rzecznik ratusza.

- Sprawa dotycząca stowarzyszenia Hepler jest bardzo złożona. Dotyka bezpośrednio pacjentów, osób z chorobą Alzhaimera. Mając przede wszystkim na uwadze ich dobro musimy postępować z wielką rozwagą.

Kontrole w środowiskowym Domu Dar Serca w Olsztynie prowadzonym przez Europejskie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Helper w zakresie prawidłowości realizacji umowy nadal trwają. Jedna z kontroli zakończyła się wydaniem decyzji administracyjnej o zwrocie części dotacji. W chwili obecnej stowarzyszeniu przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które wyda w tej sprawie decyzję.

Otrzymaliśmy od pana wojewody polecenie rozwiązania umowy z Helperem i wyznaczenia nowego podmiotu realizującego zadanie do dnia 1 września 2017r. Uważamy, że nie jest to wystarczająca ilość czasu do przeprowadzenia wszystkich czynności

Z powodów organizacyjnych i logistycznych nie mamy możliwości zorganizowania we wskazanym terminie wykonawcy zastępczego, ani też przejęcia obiektów administrowanych przez stowarzyszenie Helper. Nie posiadamy także  wolnych miejsc w innych placówkach tego typu (kategoria C), do których moglibyśmy przenieść, nawet tymczasowo, pensjonariuszy korzystających z oferty stowarzyszenia. Zwracamy uwagę, że z usług  ECWS Helper korzysta obecnie 110 osób, zatem działania pośpieszne i nieprzygotowane mogą zaszkodzić osobom korzystającym z opieki w tej placówce.

Mając na na uwadze, że termin związania umową ze stowarzyszeniem Helper upływa 31 grudnia 2017 r. zwróciliśmy się z prośbą do pana wojewody o ponowne przeanalizowanie wskazanej w piśmie daty. Zmiana terminu pozwoliłoby nam na przygotowanie się do przejęcia zadań i wyłonienie nowego wykonawcy - czytamy w mailu od Karoliny Kamińskiej z biura prasowego olsztyńskiego magistratu.

Oceń
Autor: amark

KOMENTARZE

ds 21/08/2017 10:47
A PIS miał być inny... niż PO i SLD
mc2 23/08/2017 10:27
Dlaczego w innych gminach nie ma potrzeby organizacji i wydawania pieniędzy na taką opiekę dla chorych na Alzhaimera, a tu nie znajduje się potrzeby ukrócenia procederu niegospodarności nawet gdy wykazano nieprawidłowości? Sami znacie odpowiedź

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Otworzyła się pokrywa komory silnika i kierowca uderzył w drzewo

  W piątek po godzinie 8:00 oficer dyżurny lidzbarskiej policji został poinformowany o wypadku drogowym, do którego doszło na drodze... Zobacz więcej »
  • 24/06/2018 09:57
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   Uważajcie na zmiany przy dworcu. Zamknięte ważne skrzyżowanie

   Nowa organizacja ruchu wprowadzona została w nocy z soboty na niedzielę (23/24 czerwca). Ma to związek z przebudową skrzyżowania ulicy... Zobacz więcej »
   • 24/06/2018 09:24
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

    Apel Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów SDP

    Apel Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich do  dziennikarzy, pracowników i właścicieli mediów w... Zobacz więcej »
    • 24/06/2018 09:11
    • 0
    • Express.olsztyn.pl

     ASF w gminie Pieniężno. Jest reakcja wojewody

     W sobotę w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, pod przewodnictwem wojewody Artura Chojeckiego, odbyło się posiedzenie Zespołu... Zobacz więcej »
     • 24/06/2018 08:36
     • 0
     • Express.olsztyn.pl

      Premier powołał Adama Abramowicza na Rzecznika MŚP

      Kandydaturę Adama Abramowicza na Rzecznika MŚP zgłosiła minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz. Wcześniej... Zobacz więcej »
      • 24/06/2018 08:14
      • 0
      • Express.olsztyn.pl

       Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej, czyli Dzień Pokutny w Gietrzwałdzie

       - Wezwania Matki Bożej wpisywały się w tę myśl - od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej, która mówi o tym, jakie były... Zobacz więcej »
       • 24/06/2018 07:48
       • 0
       • Express.olsztyn.pl

       Polecane firmy

       Reklama konta firmowego