Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa tym razem w Olsztynie

 • 11/10/2017 09:43
 • 0

W poniedziałek odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa działającego przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Z uwagi na to, że Komitet swoim zasięgiem obejmuje teren województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, tym razem spotkanie miało miejsce w Olsztynie, w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego. Gospodarzem posiedzenia był dr hab. Karol Sacewicz – naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie, a obrady prowadził przewodniczący Komitetu dr Paweł Myszkowski. W spotkaniu uczestniczył wicewojewoda Sławomir Sadowski oraz Marcin Jastrzębski - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, jednocześnie członek tego gremium.

Utworzone przy regionalnych oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej Komitety Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, stanowią nawiązanie do działalności Wojewódzkich Komitetów Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, działających do niedawna przy każdym wojewodzie. Z dniem 1 sierpnia 2016 r., po nowelizacji przepisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, została zniesiona Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a tym samym współdziałające z nią wojewódzkie komitety.

Tematem przewodnim spotkania była problematyka dekomunizacji ulic, w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publiczne, oraz jej nowelizacją z 22 czerwca 2017 r. obejmującą pomniki o powyższym charakterze. Lokalne władze, na mocy tej ustawy zostały zobowiązane do zmiany nazw ulic do dnia 2 września br. Jeśli samorząd nie zmienił w wyznaczonym czasie nazwy uznanej za zakazaną, to z mocy ustawy wojewoda wyda w terminie trzech miesięcy zarządzenie zastępcze, po zasięgnięciu opinii IPN. Kwestie te wywołują gorącą dyskusję społeczną.

Dr Ewa Rogalewska z Oddziału IPN w Białymstoku oraz Renata Gieszczyńska z olsztyńskiej delegatury IPN zapoznały zebranych ze stanem realizacji zapisów ustawy w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim oraz wynikających z tego problemów. Wobec licznych zgłoszeń i zapytań kierowanych przez samorządy, IPN służył merytoryczną pomocą w weryfikacji nazw ulic podlegających zmianie oraz w odniesieniu do proponowanych zmian patronów. Zdarzały się przypadki dotyczące ulic, dla których patronów znaleziono zamienników o identycznych nazwiskach, na przykład zastąpiono Janka Krasickiego, młodzieżowego działacza komunistycznego, biskupem warmińskim Ignacym Krasickim. W ocenie zebranych naganne jest traktowanie takiej zmiany jako czynności kosmetycznej, bowiem postaci różnią się nie tylko imionami, ale przede wszystkim życiorysem, co znajduje odzwierciedlenie w uzasadnieniach do uchwał o zmianie nazwy. Wątpliwości interpretacyjne budziły takie nazwy jak na przykład ul. XXX-lecia, pozostałe po usunięciu PRL czy Polski Ludowej, którym próbowano nadać nowe znaczenie. Pracownicy IPN wskazali, że dotychczasowe wieloznaczne nazwy nie wymagają zmiany, o ile samorząd przyjmie nową uchwałę z precyzyjnym uzasadnieniem, jak chociażby ulica Pionierów.

Podczas dyskusji szczególną uwagę poświęcono zamiarowi przeprowadzenia kampanii społecznej, uświadamiającej potrzebę oczyszczenia przestrzeni publicznej z wciąż występujących w Polsce nazw, symboli i miejsc pamięci, będących wyrazem hołdu dla ideologii totalitarnych.

 

źródło: W-M UW w Olsztynie

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Więcej autobusów na cmentarze już od dziś

  Od dziś zostaje wzmacniona obsługa komunikacyjna dojazdów do olsztyńskich cmentarzy przy ul. Wadąskiej (w Dywitach) i przy ul... Zobacz więcej »
  • 21/10/2017 10:03
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   Olsztyn będzie miał tańszy prąd

   To już niemal tradycja, że wczesną jesienią Urząd Miasta podpisuje umowę na dostawę energii elektrycznej dla Olsztyna, miejskich... Zobacz więcej »
   • 21/10/2017 09:32
   • 0
   • Express.olsztyn.pl
   • .

   Budowa obwodnicy na półmetku! Zobacz film!

   W tej chwili na pierwszym odcinku obwodnicy (10 kilometrów od Kudyp do Tomaszkowa) ułożono już beton asfaltowy od km 1+125 do 9+400... Zobacz więcej »
   • 21/10/2017 08:56
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

   Polecane firmy

   Reklama konta firmowego