Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Prokuratura w Szczytnie odpuszcza komornikowi, który chciał wymusić zwrot nieistniejącego długu

 • 11/12/2015 14:02

Kilka miesięcy temu pisaliśmy na naszych łamach o sprawie właścicielki firmy w jednej z podolsztyńskich miejscowości, której komornik chciał zabrać ciągnik siodłowy za długi zupełnie innej osoby. Wniosek do prokuratury złożyła Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i współpracownicy. Według zarzutów, komornik oprócz bezprawnego zabrania pojazdu nie należącego do dłużnika, zaczął także grozić kobiecie. Chciał w ten sposób wymusić zwrot długu, którego ta przecież nie posiadała.

Przypomnijmy historię pokrzywdzonej kobiety, która chce pozostać anonimowa. Prowadzi ona działalność gospodarczą, do wykonywania której niezbędny jest ciągnik siodłowy. Ciągnik jest pełną własnością kobiety i pozostaje w jej wyłącznym władaniu. Świadczy o tym zarówno faktura zakupu, jak i dowód rejestracyjny oraz stosowny zapis w rejestrze zastawów. Właścicielka podolsztyńskiej firmy miała jednak tego pecha, że w długi popadł jej ojciec, który nie posiada żadnego majątku. Sprytny komornik chciał zająć więc ciągnik siodłowy należący do córki dłużnika. Mało tego! Zaszantażował też kobietę, że jeśli ta nie zapłaci chociaż części długu swojego ojca, to natychmiast zabierze jej jedyne źródło dochodu. Poszkodowana wystraszona utratą zarobku, zapłaciła komornikowi ponad 11 tysięcy złotych.

Prokuratura Rejonowa w Szczytnie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim. Okazało się jednak po kilku miesiącach, że śledztwo zostało umorzone wobec stwierdzenia przez prokuratora, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego!

- Z zaskarżonym postanowieniem nie sposób się zgodzić i powinno ono zostać uchylone. Organ postępowania przygotowawczego, dopuścił się w toku niniejszego postępowania szeregu naruszeń przepisów postępowania, które miały wpływ na treść orzeczenia kończącego postępowanie - informuje Maciej Kamiński z kancelarii prawnej mecenasa Lecha Obary.

Na postanowienie zostało więc złożone zażalenie i wniosek o jego uchylenie oraz przekazanie sprawy Prokuraturze Rejonowej w Szczytnie celem jej kontynuowania.

Kancelaria prawna mecenasa Lecha Obary zaskarżonemu postanowieniu zarzuca m. in.:

1. Obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia wobec niepoczynienia przez organ postępowania przygotowawczego własnych ustaleń faktycznych i rozstrzygnięcie zagadnień prawnych i faktycznych występujących w niniejszej sprawie jedynie w oparciu o rozstrzygnięcie zapadłe w  Sądzie Rejonowym w Szczytnie;

2. Obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia wobec niepodjęcia przez organ procesowy wystarczających starań i niewyczerpania wszelkich środków dowodowych w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych oraz dotarcia do prawdy i w konsekwencji nieosiągnięcie celów postępowania;

3. Obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść wydanego orzeczenia poprzez jednostronną, dokonaną wybiórczo oraz nieobiektywną ocenę zgromadzonego materiału dowodowego poprzez nieuwzględnienie okoliczności i dowodów jednoznacznie wskazujących na fakt popełnienia czynu zabronionego;

4. Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego orzeczenia, który miał wpływ na jego treść, polegający na przyjęciu, że obecny w dniu 20 maja 2015 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wezwał asystę policji, podczas gdy komornik zawiadomił jedynie o potrzebie interwencji policji;

5. Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego orzeczenia, który miał wpływ na jego treść, polegający na przyjęciu, że dłużnik w chwili zajęcia współwładał zajętym ciągnikiem siodłowym, podczas gdy z okoliczności faktycznych niniejszej sprawy jednoznacznie wynika, że wyłączne władztwo nad wyżej wymienioną ruchomością sprawował jej właściciel;

6. Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego orzeczenia, który miał wpływ na jego treść, polegający na przyjęciu, że dowód rejestracyjny nie należy do kategorii dokumentów stwierdzających prawa majątkowe, a oznacza jedynie administracyjne dopuszczenie pojazdu do ruchu, podczas gdy z art. 244 kpc, wynika że dowód rejestracyjny jest dokumentem urzędowym, sporządzonym w przepisanej formie przez powołany do tego organ władzy publicznej, stanowiącym dowód tego co zostało w nim urzędowo zaświadczone, tj. także w zakresie własności ciągnika siodłowego.

Wygląda więc na to, że szczycieńska prokuratura uznała, iż zajęcie cudzej własności za długi osoby trzeciej to nic nagannego. Warto dodać, że to już kolejny przypadek, gdy komornik zawłaszcza mienie nie należące do dłużnika. Jakiś czas temu wszystkie media pisały o głośnej sprawie Radosława Zaremby, który nigdy nie był niczyim dłużnikiem. Mimo to komornik zabrał mu ciągnik, który znajdował się na jego nieruchomości za długi... sąsiada. Mało tego, pojazd został zlicytowany za połowę swej wartości. Ta sprawa ma jednak swój szczęśliwy finał - zawieszenie komorników, pozbawienie ich prawa wykonywania zawodu oraz wywalczenie odszkodowania. Pełnomocnikiem Radosława Zaremby również była kancelaria mecenasa Lecha Obary.

 

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

Gej „politpoprawny”

Z tą tolerancją to różnie bywa. „Tolerancja jest dobra tylko dla LGBT+Q”, bo parafrazując zawołanie „Wielkiej Rewolucji... Zobacz więcej »
 • 23/03/2019 11:48
 • 0
 • warmiak

„Sie” pospieszyli

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski podpisał, jak zwał tak zwał, „Deklarację LGBT+[Q]”. Co tam program przedwyborczy... Zobacz więcej »
 • 16/03/2019 10:30
 • 0
 • warmiak
 • .

"Piątka Kaczyńskiego" a hipokryzja Broniarza

Wszystko za sprawą, bądź co bądź, niefortunnego wyrażenia się ministra Szczerskiego o nauczycielach i celibacie. Wśród... Zobacz więcej »
 • 08/03/2019 08:57
 • 2
 • warmiak

Ogień Pamięci w miejscu kaźni Żołnierzy Wyklętych

Przedstawiciele władz państwowych, w tym Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Minister Obrony Narodowej... Zobacz więcej »
 • 02/03/2019 13:58
 • 0
 • Aleksander Żywczyk
 • .

„Firli-mirli”, czyli Schetynowy ból głowy

Ten rejwach spotęgował dodatkowo (należało się tego spodziewać) PSL. Prezes Kosiniak-Kamysz próbuje przekonać, że w tej... Zobacz więcej »
 • 02/03/2019 11:52
 • 1
 • warmiak

Polecane firmy

Reklama konta firmowego