Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Prowincjonalna "nadzwyczajna kasta"

 • 31/08/2018 13:06
 • 2

Dobiega końca reforma sądownictwa na szczeblu państwowym. Mimo obstrukcji różnej maści „UBywateli” sprawnie działa Krajowa Rada Sądownictwa. Na finiszu jest kompletowanie składu Sądu Najwyższego. Jak będzie? Na pewno nie będzie wyjazdów żadnego z sędziów SN do Niemiec, jak sędzi Gersdorf ze skargą na Polskę, „opłacanych przez stronę niemiecką”. No i nie będzie sędziów „na uchodźctwie”. Jak stwierdził „klasyk” Ryszard z Nowoczesnej „głowa psuje się od góry”. I to psucie schodzi na dół. „Głowa” jest już prawie „wyleczona”, zatem pora przyjrzeć się „nadzwyczajnej kaście” na dole - na prowincji.

A tutaj (przykład szedł z góry) „nadzwyczajna kasta” też myśli, że wszystko jej wolno. W swoich orzeczeniach nie kieruje się sprawiedliwością. Przepisy prawa, których powinna też przestrzegać, interpretuje „po swojemu”. Po uzasadnieniach wyroków można sądzić, że instrukcja co do treści sentencji wyroku pochodzi z zewnątrz (gdzie tu niezawisłość?), jak za czasów PRL-u (takie wychowanie). Narzeka na „nawał pracy” (przeciągające się procesy) a zabiera się za „hurtowe” sądzenie 70 obwinionych – skojarzenie z PRL-em oczywiste. Nie liczy się również z polską racją stanu. Po trzydziestu latach „wolności” broni jeszcze sowietyzmu i jego zbrojnego ramienia – zbrodniczej Armii Czerwonej. Jest niedoszkolona, jak sędzia Gersdorf – profesor, a brak jej wiedzy z zakresu licealnego przedmiotu „Wiedzy o społeczeństwie” o tym, że Suwerenem jest Naród a nie Konstytucja.

Dziesięć lat temu 70 kierowców zostało obwinionych o „niewyłączanie silnika pojazdu na postoju”. Czy już sama liczba nie świadczy o absurdzie i nie powinna była dać do myślenia „organom”, że zarzuty są kuriozalne? Nie pomogły wstawiennictwa i poręczenia Związku Zawodowego Kierowców MPK ani prośba przewodniczącego Rady Osiedla Generałów o wycofanie oskarżeń przez ówczesnego zastępcę Komendanta Miejskiej Policji, nadkomisarza Mieczysława Wójcika.

Zarówno sędzia A. Żołnowska (Sygn. akt IXW 2593/08) jak i sędzia Beata Kalińska (Sygn. akt IXW 2692/08) przyznaje „wymowne” świadectwo wiarygodności świadkowi K. na podstawie wskazania przez niego „tego jednego autobusu”. Jakiż to podręcznik prawa karnego każe dawać wiarę na takiej podstawie? Kto uczył te sędzie takiej logiki? Zadziwiająca była skłonność obu sędzi (nie wiadomo, która od której ściągała) do wyszukiwania okoliczności obciążających. Pierwsza, mając za dowód wykroczenia nagranie świadka, trwające ok. 5 min, uzasadnia: „ … w powiązaniu z danymi zawartymi w karcie drogowej [„wiarygodność" świadka – A.G.] pozwala stwierdzić że silnik pracował bez uzasadnionej potrzeby około dwudziestu minut”. Druga: „ … postój autobusu z włączonym silnikiem trwał nie mniej niż 6 minut”. Obydwie sędzie wskazywały też okoliczność, „że w ciągu dnia z pewnością zatrzymuje się na nim [przystanku] około stu pojazdów, tym samym hałas związany z pracującymi silnikami może być uciążliwy dla mieszkańców pobliskich bloków”, jako „dodatkowo obciążającą”. Od kiedy to wersja negatywna Art. 5 §2. Kpk („Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”) każe sędziom nieudowodnione działania przypisywać na niekorzyść obwinionego? Dodatkowo sędzia Kalińska (i tu „perełka”) „nie dała wiary obwinionemu” „tym bardziej, że przeciwko obwinionemu toczyło się analogiczne postępowanie, zakończone nieprawomocnym [sic!] wyrokiem skazującym”. To sędzia Kalińska nie zna Art. 5. §1 Kpk, że: „Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem”?

Natomiast SSO Leszek Wojgienica, (Sygn. akt VII Waz 366/08) oprócz pomylenia z Sądem Rejonowym w Ełku (co też świadczy o niezłym bałaganie), swój wyrok uzasadnia tak: „Gdyby bowiem przyjąć treść dowodu w postaci wykazu rejestrowania w systemie GPS autobusu prowadzonego przez obwinionego [dostarczonego przeze mnie – A.G.] ustalenia te mogłyby być teoretycznie[sic!] dlań niekorzystne.” Wykazuje się „troską” o podsądnego i, nie dopuszczając dowodu dostarczonego przez obwinionego, skazuje go. Czy można gdzieś w świecie znaleźć drugiego takiego obłudnika? To mogło się zdarzyć tylko w „teoretycznym państwie”.

Pobocznym tematem tamtych zdarzeń jest błyskawiczna kariera nadkomisarza Policji Mieczysława Wójcika: od zastępcy (poprzez Komendanta Powiatowego) do Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie; od nadkomisarza do inspektora. Nic dziwnego, bo zbiegła się z wykryciem 70 „przestępców”. Jeśli taka osoba z „wirtualnymi” osiągnięciami pełni teraz obowiązki Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Olsztynie, to Panie Boże miej nas w opiece.

Czy po 10 latach coś się zmieniło? Czy dzisiaj sędziowie są „już doszkoleni’? No to przypatrzmy się „Postanowieniom” sądów w sprawach „szubienic”, pomnika wyrażającego „wdzięczność” Armii Czerwonej za zbrodnie popełnione na Polakach, a fałszywie nazwanego „Pomnikiem Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej”.

Sędzia Sądu Rejonowego, Iwona Litwińska-Palacz (Sygn. akt II Kp 264/15) utrzymała w mocy zarządzenie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Olsztyn – Południe w sprawie propagowania totalitarnego ustroju państwa (Art. 256 § 1 kk), w którym odmawia zajęcia się wnioskiem zgłoszenia przedmiotu przestępstwa „wobec złożenia go przez osobę nieuprawnioną” [sic!]. Od kiedy to prokuratury i sądy nie zajmują się w ogóle przedmiotami przestępstwa wskazanymi chociażby przez kogokolwiek? A sami, gdzie mają oczy? (Art. 7 kpc i Art. 7 kpa)

Prokurator Anna Grygo-Janusz z Prokuratury Rejonowej Olsztyn – Południe była zdziwiona, że na „szubienicach” od 60 lat(!) widnieje „sierp i młot”. No to koledzy pomalowali go na czerwono uwypuklając go. Za ten „czyn” SSR Justyna Smolińska (Sygn. akt I C 291/18) zasądza od „sprawców” w sumie ponad 1500 zł na rzecz powoda, Gminy Olsztyn, uzasadniając: „Pozwani taką szkodę w mieniu gminy wyrządzili … Trzeba pamiętać, że pomnik ten jest zabytkiem … jest ustawa która mówi, że zabytki należy chronić”. I tym sposobem sędzia, niczym Aleksander III Macedoński Wielki, rozwiązała problem … nierozwiązywalny. Znowu sędzia niedoszkolona albo niesłysząca? Wszyscy słyszeli o kolizji dwóch aktów prawnych, którą podnosił obrońca: „Ustawy o ochronie zabytków” i Art. 256 § 1 kk właśnie. Od kiedy to karze się za „zniszczenie” przedmiotu przestępstwa, tym bardziej, że nadal jest w nienaruszonym stanie w użyciu? Karząc Polaków, tym samym sędzia broni sowietów jak za PRL-u.

Na koniec zupełnie kuriozalne uzasadnienie sędzi Lucyny Brzoskowskiej (Sygn. akt II Kp 621/17). Chodzi o fałszywy dokument - Decyzję wpisania „Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej” do „Rejestru zabytków” w 1993 roku pod fałszywą nazwą „Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińsko-Mazurskiej”, a tym samym sfałszowanie (państwowego!) dokumentu: „… nie sposób zarzucić pełniącym stanowisko Prezydenta Miasta Olsztyna, przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych polegającego na używaniu dokumentu poświadczającego nieprawdę [!], skoro jest on legalnie [?] występującym w obiegu urzędowym [sic!]”. No, nic dziwnego, że przy takich sędziach też inny prezydent miasta, Hanna Gronkiewicz-Waltz, chociaż wprowadziła do „legalnego” obiegu wiele dokumentów „poświadczających nieprawdę” może czuć się bezpieczna.

Czy takim sędziom obcy jest Art. 7. Kpk mówiący: „Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego”? Ze szczególnym zwróceniem uwagi na „PRAWIDŁOWE ROZUMOWANIE ORAZ WSKAZANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIE ŻYCIOWE”!

Tacy to sędziowie orzekają w sprawach bezprocesowych. Aż strach pomyśleć, gdyby dostało się w takie ręce w sprawie karnej.

A Prowincja jest też dlatego „prowincją”, że „nadzwyczajna kasta” „załatwia” takie sprawy „daleko od ludzi”. „Nadzwyczajna kasta” musi odejść.

Antoni Górski

Oceń
Autor: warmiak

KOMENTARZE

Never 31/08/2018 16:16
Czy zawodowi żołnierze LWP z własnej nieprzymuszonej woli przysiegali trwać w bratnim sojuszu z Armią Radziecką? Ja bym im zabrał emerytury
Ława 15/09/2018 07:27
SSR Beacie K. wytyk się należał. Zasłużenie. Potrafi cudeńka zmyślać. Gorzej, bo w odwołaniu sąd okręgowy lubi jej gniot utrzymywać w mocy! Ale SSR Aneta Ż. znana z sędziowskiej rzetelności. Może zbyt zdecydowana w trakcie rozprawy. Jednak finalnie sensowna. Joanna S. oraz Wojciech K. z tego składu też znani z wnikliwej poprawności, Błąd się zdarza. Raczej nie z przynależności do kasty.

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Most w Starych Jabłonkach już gotowy!

  W grudniu ubiegłego roku rozpoczęły się prace na inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego. W efekcie... Zobacz więcej »
  • 17/10/2018 14:28
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   Gorąca debata w Giżycku. Padło mnóstwo niecenzuralnych słów, będzie zadośćuczynienie

   Dziś dowiedzieliśmy się, że krewka kandydatka na radną Giżycka wpłaci datek na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Jest to... Zobacz więcej »
   • 17/10/2018 12:10
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

    Skandal w Galerii Dobro trwa, a Prezydent Olsztyna nadal milczy

    Otóż w Galerii „Dobro” 3 października br. została otwarta wystawa pod tytułem „Polacy w Europie”. Jak informuje MOK na swojej... Zobacz więcej »
    • 17/10/2018 09:53
    • 0
    • Marianna Hołubowska

     Jarosław Kaczyński: - Klamka zapadła. Kanał powstanie

     W uroczystości symbolicznego wbicia łopaty, która odbyła się w Nowym Świecie koło Kątów Rybackich udział wzięli m. in. ... Zobacz więcej »
     • 17/10/2018 07:58
     • 0
     • Express.olsztyn.pl

      Skontrolowali koczowiska przed zimą

      Sprawdzili, ile osób mieszka w altanach, szałasach, bunkrach i czy nie potrzebują pomocy. - Kontrola tych miejsc jeszcze przed okresem... Zobacz więcej »
      • 17/10/2018 07:44
      • 0
      • Express.olsztyn.pl

       Jedynka z iluminacją

       Jest najstarszą publiczną szkołą średnią w Olsztynie, jednocześnie pierwszą polską szkołą na Warmii i Mazurach. Sam budynek, w... Zobacz więcej »
       • 17/10/2018 07:34
       • 0
       • Express.olsztyn.pl

       Polecane firmy

       Reklama konta firmowego