Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

RDOŚ wydał decyzję środowiskową w sprawie przekopu przez Mierzeję Wiślaną

 • 06/12/2018 11:07
 • 5

Wczoraj Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie podpisał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską z lokalizacją w Nowym Świecie", czyli dla przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Rzecznik RDOŚ w Olsztynie, Justyna Januszewicz, poinformowała media, że w trakcie postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził analizę dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i rozwiązań technicznych zaproponowanych przez inwestora pod kątem środowiskowych uwarunkowań.

- Na podstawie tej analizy stwierdzono, że proponowany do realizacji wariant Nowy Świat jest najkorzystniejszy z przyrodniczego punktu widzenia, a ulokowanie kanału żeglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencję w środowisko i pozwala na uniknięcie znaczących negatywnych oddziaływań - dodała Januszewicz. - Jego przebieg, w porównaniu do innych rozpatrywanych wariantów (Skowronki i Piaski przyp. red.), jest zdecydowanie korzystniejszy m.in. ze względu na mniejsze oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz z punktu widzenia niemal dwukrotnie mniejszej kubatury urobku pochodzącego z prac, jakie należy przeprowadzić, by pogłębić istniejący tor wodny. To z kolei zmniejsza zanieczyszczenie wód, ogranicza skalę zagrożenia dla ichtiofauny.

W decyzji określono kilkadziesiąt warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.

Dotyczą one m.in. ustanowienia strefy ciszy, wykonania sztucznej wyspy, na której mają powstać siedliska lęgowe ptaków, czy przeniesienia niektórych roślin do siedlisk zastępczych. Po spełnieniu tych warunków inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Kolejny krok przy realizacji tej inwestycji to wystąpienie przez Urząd Morski w Gdyni o zezwolenie na budowę. Sam przekop ma być gotowy do 2022 roku.

 

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

kir 06/12/2018 16:47
Ciekawi mnie, dlaczego to powyższą decyzję środowiskową wydał RDOŚ w Olsztynie? Punkt 2 paragrafu 2 Statutu RDOŚ Olsztyn mówi, iż: "RDOŚ jest państwową jednostką budżetową działającą na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego". Mierzeja Wiślana i wymienione miejscowości, to już województwo pomorskie, więc skąd tu olsztyński RDOŚ, a nie ten w Gdańsku? Kilkanaście dni temu pojawiła się informacja, że gdańska RDOŚ wydał negatywną decyzję środowiskową dotyczącą przekopu. Olsztyn zna lepiej przyrodnicze uwarunkowania Mierzei, niż Gdańsk?
Express.olsztyn.pl 06/12/2018 17:21
Może dlatego, że część mierzei to województwo warmińsko-mazurskie?
kir 07/12/2018 09:36
Szanowny Expressie Olsztyn! Żadna, najmniejsza nawet część Mierzei Wiślanej, nie należy do Warmińsko - Mazurskiego, tylko do województwa pomorskiego. Elbląg wraz z torem wodnym do polowy szerokości Zalewu Wiślanego - i owszem, należy. Ale tu mowa o przekopie mierzei. Zatem - lepiej nie pouczać, a sprawdzić...
Express.olsztyn.pl 07/12/2018 10:43
Ma Pan rację - mieliśmy na myśli Zalew Wiślany, który dzięki przekopowi Mierzei będzie miał po stronie polskiej połączenie z Bałtykiem.
kir 07/12/2018 15:36
Ale nadal nie wiem, dlaczego decyzję wydawała olsztyńska RDOŚ. Statut tej instytucji wyraźnie mówi o obszarze jej działania. Powtórzę: gdańska RDOŚ wydała latem negatywną decyzję, poleciały za to głowy. Uległych minister środowiska (a raczej ktoś inny), znalazł w Olsztynie? Mimo że to nie jest terytorialna kompetencja dyrekcji w stolicy Warmii i Mazur? Może EO zada to pytanie urzędnikom?

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Znieważył bezdomną kobietę. Teraz sobie za to popracuje społecznie

  To postępowanie zostało zainicjowane przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który 27 lipca 2018 r... Zobacz więcej »

   Historia pewnej pralki

   Kilka dni temu do jednego z olsztyńskich centrów handlowych przyjechali mieszkańcy innego powiatu. Para miała zaplanowane zakupy, a... Zobacz więcej »
   • 13/12/2018 10:59
   • 0
   • del
   • .

   Quo Vadis Polsko czyli Mała Skarga

   Piotr Kubiak w latach 80 napisał setki wierszy i tekstów piosenek. Dopiero po wielu latach owe teksty znalazły się na płycie... Zobacz więcej »
   • 13/12/2018 08:13
   • 0
   • Express.olsztyn.pl
   • .

   Rękopis znaleziony w stanie wojennym

   Do generała[1] Za słowo kłamstwem splugawione, za mundur bratnią krwią splamiony, za ręce siłą rozłączone, za Naród... Zobacz więcej »
   • 13/12/2018 07:57
   • 1
   • warmiak

   Polecane firmy

   Reklama konta firmowego