Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Samopomoc chłopska czyli gmina "swoim" łba nie urwie? CDN cz II pomoc spłeczna i lokalna służba zdrowia

  • 23/11/2017 11:56

Czasami w zetknięciu sie z gminnymi "oficjelami" wspomina się czasy gdy każdy z urzedników był rozliczany przez lokalny wymiar partyjny i choć to czasy odległe ( niektórym bardzo bliskie ) to chce się by taka sprawiedliwość była wymierzana od razu z automatu... Rzeczywistość jest inna bardziej szara i mniej optymistyczna. Gminna dłoń poda rekę swemu i go z "opresji" wyciągnie.

Czasmi odbywa się to wręcz na pograniczu prawa, a nawet z jego przekroczeniem, ale od czego mamy samorząd gminny, prezydenta i komendata miejskiego...

GENERALNIE :POMOC SPOŁECZNA SZKODZI KLIENTOM?

Czy pomoc społeczna jak to wczesniej nakreśliłem jest po to by wspierac i pomagać, czy tez jest po to by szkodzic klientom i do tego by dewaluować prawo i igerować tam gdzie może i nie może, czyli w jednostki gminne gdyż sama podlega gminie i ustalać na swoją korzyść pewne zapisy?

fragmebt listu do MRiPPS w Warszawie w trybie skargowym :

W dniu 6 listopada został wniesiony wniosek o sfinansowanie turnusu ( leczenia ) otyłości w miejskim szpitalu. Jest to leczenie pełnopłatne ( 1700zł ) nie refundowane z NFZ. (...) 
Czynności podjęte przez OPS w Olsztynie na początku przybrały postać naruszenia dóbr osobistych ( a nawet wyczerpanie znamion z ustawy karnej przewidzianej w art 266 ) wnioskodawcy ( art 100 uops ) bez benificjenta zgody, a wręcz po sprzeciwie z jego strony podjęto starania o to by przekazać kwotę 1700zł z konta OPS na konto szpitala. ( nagrania rozmów z Jolantą Sz. PPS nr XX pracownik socjalny )
Obecnie podkreślono, że  benificjent ma dostarczyć zaświadczenie od lekarza, z Oddziału Leczenia Otyłości, że zostanie przyjęty na ten oddział  (...) oraz by napisał oświadczenie, że zobowiązuje się do przedłożenia zaświadczenia ( jakiego nie określono, chyba epikryzy - dane wrażliwe uoodo) i to będzie podstawą do sfinalizowania leczenia, czyli opłaty za turnus w szpitalu miejskim w Olsztynie.

Tu należy podjąć ważne przesłanki - na stronach Oddziału Leczenia Otyłości Szpitala Miejskiego w Olsztynie ( Szpital Kliniczny ) wyraźnie są określone warunki przyjęcia rezerwacji i co dyskwalifikuje ( choroby ) osobę która stara się o turnus.*

Nie występuje tu przesłanka art 11 pkt 1 czy 2 uops gdyż  środki nie są wydawane na inne cele niż te na jakie zostały przyznane, ( nikt nie podjął postępowania admistracyjnego na podstawie art 11 uops )  po wtóre benificjent współdziała z pomocą społeczną, nawet ponad to co jest zapisane w art 8 czy 7 kpa i wspólpracuje z  pracownikami socjalnymi w przezwyciężeniu trudnej sytuacjiw jakiej się znalazł, ponad to co zostało zapisane w ustawach.

Jednak niechęć, a wręcz wrogość ze strony pracowników socjalnych prac socj Jolanty Sz., czy koordynator Agnikeszki K. jak i dyrektor Elzbiety S. kierownika Anny S., do osoby benificjenta jest wręcz transparentna.


Przejawia się to tym:


nawiązując do ww wniosku z dnia x listopada br., nie ma jakiejkolwiek możliwości by uzyskać jakiekolwiek zaświadczenie imienne ( tylko informacyjne ogólne )  z Oddziału Leczenia Otyłości, a wszelakie działania w tym kierunku ze strony olsztyńskiej pomocy społecznej powodują, że wręcz klienta na stracie zdyskwalifikują do leczenia na zasadzie "po co nam kłopot" **. Jest to leczenie płatne nie refundowane zatem pomoc społeczna nie powinna po pierwsze stosować zabiegów w postaci naruszania art 100 a potem i tak go naruszyć art 105 uops) 
Skoro OPS w Olsztynie posiada środki co zostało wielokrotnie potwierdzone i może sfinansować leczenie to czemu żąda zaświadczenia i oświadczenia?
Ewidentne pozbawienie wnioskodawcy do tego by pogłębiał swoje zaufanie do państwa w art 8 kpa oraz pozbawienie go możliwości podjęcia leczenia przed zabiegiem bariatrycznym.

Rada Miasta w Olsztynie jaki Prezydent Miasta Olsztyna będą stać na straży i obrony koleżanki ( dyrektor MOPS ) Tak jak dyrektor pomocy spłecznej, broni swoich pracowników...

 

*/** Teraz co sie stało po "konsultacjach pomocy społecznej", a szpitalem Miejskim w Olsztynie "Oddziałm Leczenia Otyłości" otóż by wspomódz w odmowie przyznania pomocy szpital gminny zmienił momentalnie stronę w której sa tzw "przeciwskazania" do przyjecia na oddział.

screen z dnia 22 listopada 2017

*/** Dziś po rozmowie z kierowniczką owego oddziału dowiedziałem się,że jestem w błędzie, że nie dwa schorzenia a cztery no i faktycznie w przeciagu kilkunastu godzin zmieniono wpisy... przed momentem pani kierowniczka dzwoniła do mnie informując mnie o tym, że ona dokonała zmiany na stronie dodając schorzenia...

screen z dnia 23 listopada 2017r

 

Jest jeszcze jedno, że ostateczną decyzje o przyjeciu na oddział podejmuje lekarz ale czy ten lekarz jest aby rozeznany w schorzeniach jakie zostały wypisane w dniu 23 listopada ? Multi specjalizacja czyli kardiolog, internista i neurolog w jednej osobie psychiatrie pominiemu bo jak zauwazyłem każdy z nas ma cos z lekarza psychiatry... :)

P.S. Nastepny wpis będzie dotyczył wyjatkowo Dyrektora ds Ekonoimicznych, Szpitala Miejskiego który ma problemy z czytaniem...

PSII Trudno jest uwieżyć w przypadkową zmianę strony i dopisaniu schorzeń na stronie OLO Szpiala Miejskiego. Stało się to po telefonach pracowników pomocy społecznej - które dysponują informacjami na temat chorób klienta.

W uzupełnieniu materiału pismo ogólne kierownik Odziału Leczenia Otyłości :

odpowiedź OLO

 

Oceń
Autor: CezaryA

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Polecane firmy

Reklama konta firmowego