Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Sąsiad zalał moją działkę. Co robić?!

 • 19/10/2016 09:59
 • 0

Co zrobić, gdy woda z działki sąsiada zalewa naszą działkę, bo sąsiad dokonuje na swoim terenie zmian, powodujących zalewanie naszego gruntu?

Wychodząc naprzeciw takim sytuacjom ustawodawca w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne zawarł uregulowanie, w myśl którego właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a przede wszystkim ani kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Jeżeli jednak nasz sąsiad już dokonał na swoim gruncie prac, które zmieniły stan wody i zmiany te szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta może - w drodze decyzji - nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Tak więc możemy żądać aby nasz sąsiad zastosował jedno w dwóch alternatywnych rozwiązań - przywrócił na swoim gruncie stan poprzedni lub wykonał urządzenia zapobiegające szkodom w przyszłości.

- Istotną kwestią dotyczącą skutecznego wystąpienia przez nas do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o nakazanie naszemu sąsiadowi zastosowania jednego z dwóch wyżej wymienionych rozwiązań jest konieczność wystąpienia szkody. Oznacza to, że będziemy musieli wykazać, że na skutek zmiany stanu wody na gruncie sąsiada ponieśliśmy szkodę na naszym gruncie. Dla zastosowania omawianej regulacji nie jest wymagane, żeby była to szkoda znaczna. Wystarczy, że będziemy w stanie wykazać, że ponieśliśmy jakikolwiek uszczerbek w naszym stanie majątkowym. Tak więc szkodą może być na przykład obumarcie roślin uprawnych lub ozdobnych, zawalenie się ogrodzenia spowodowane podmyciem fundamentów  czy niemożność prowadzenia działalności na skutek grząskości terenu. Będziemy musieli także wykazać związek przyczynowy między działaniami sąsiada, a szkodą którą ponieśliśmy - wyjaśnia mec. Lech Obara z olsztyńskiej kancelarii prawnej.

Jeżeli spełnimy wyżej wymienione przesłanki wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien wydać decyzję, w której nakaże naszemu sąsiadowi dokonanie działań mających na celu jak najskuteczniejsze zlikwidowanie szkodliwego wpływu zmiany stanu wody dokonanego przez sąsiada.

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

Takie kwiatki z okazji dnia ziemi

Strażnicy miejscy, jak co roku w okresie wiosennym, dokonali przeglądów osiedli pod kątem czystości i porządku. W przeglądach brali... Zobacz więcej »
 • 22/04/2018 10:34
 • 0
 • Express.olsztyn.pl

  Dwa lata temu pożegnaliśmy Łupaszkę

  Już dziś o godzinie 11:00 w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie, odbędzie się msza św. w intencji śp. mjr. Zygmunta... Zobacz więcej »
  • 22/04/2018 09:58
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   Olsztyn zawalczy ze smogiem i utratą ciepła

   Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski i Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych olsztyńskiego MPEC sp. z o.o. Lidia Warnel podpisali... Zobacz więcej »
   • 22/04/2018 08:59
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

   Polecane firmy

   Reklama konta firmowego