Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Uwaga! Komornik nie może zabrać dowolnej kwoty z umowy-zlecenia!

 • 29/06/2015 15:17

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę podlega szerokiej ochronie prawnej. Jednym z przykładów takiej ochrony jest wprowadzone do kodeksu pracy ograniczenie możliwości dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Ograniczenia takie mają zastosowanie także w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego.

Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o czym mówi art. 871 § 1, pkt 1 kodeksu pracy. Od dnia 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1750 złotych brutto, co daje nieco ponad 1286 złotych "na rękę".

Ochrona kwoty wolnej od potrąceń, co do zasady nie dotyczy wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu umów cywilnoprawnych, na przykład umowy zlecenia. Nie oznacza to jednak, że wynagrodzenie ze zlecenia nie jest chronione przed egzekucją.

- Ochronę taką przewiduje kodeks postępowania cywilnego, który w pewnym zakresie zawiera odwołania do przepisów kodeksu pracy, dotyczących dokonywania potrąceń. Zgodnie z art. 833 par. 2 k.p.c., określone w kodeksie pracy zasady dokonywania potrąceń stosuje się odpowiednio do m.in. wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.  Do takich świadczeń zalicza się wynagrodzenie ze zlecenia, o ile jest jedynym źródłem utrzymania - tłumaczy Emil Szulc, radca prawny z kancelarii mecenasa Lecha Obary. - Ponadto, art. 829  k.p.c. zawiera ważny katalog wyłączeń spod egzekucji. Zgodnie z pkt 5 powyższego przepisu, u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę nie podlegają egzekucji pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie - dodaje Emil Szulc.

Pod pojęciem  stałej płacy należy rozumieć wszelkie rodzaje stałych dochodów, których celem jest zapewnienie utrzymania, niezależnie od tytułu, z jakiego pochodzą, a więc także i zlecenie. Wysokość kwoty pieniężnej wolnej od zajęcia u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy ocenia organ egzekucyjny

W przypadku osoby mającej stałe zatrudnienie należy obliczyć proporcje wynikające z okresu między dniem zajęcia a dniem kolejnej wypłaty (1/30 za każdy dzień).

- W przypadku zajęcia przez komornika wynagrodzenia ze zlecenia sprzecznego z przepisami, dłużnikowi przysługuje skarga na czynności komornika - wyjaśnia Emil Szulc.

 

Źródła:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2014.1502)
2. Ustawa  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Dz.U.2002.200.1679)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U.2014.1220)
4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2014.101)

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

Gej „politpoprawny”

Z tą tolerancją to różnie bywa. „Tolerancja jest dobra tylko dla LGBT+Q”, bo parafrazując zawołanie „Wielkiej Rewolucji... Zobacz więcej »
 • 23/03/2019 11:48
 • 0
 • warmiak

„Sie” pospieszyli

Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski podpisał, jak zwał tak zwał, „Deklarację LGBT+[Q]”. Co tam program przedwyborczy... Zobacz więcej »
 • 16/03/2019 10:30
 • 0
 • warmiak
 • .

"Piątka Kaczyńskiego" a hipokryzja Broniarza

Wszystko za sprawą, bądź co bądź, niefortunnego wyrażenia się ministra Szczerskiego o nauczycielach i celibacie. Wśród... Zobacz więcej »
 • 08/03/2019 08:57
 • 2
 • warmiak

Ogień Pamięci w miejscu kaźni Żołnierzy Wyklętych

Przedstawiciele władz państwowych, w tym Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Minister Obrony Narodowej... Zobacz więcej »
 • 02/03/2019 13:58
 • 0
 • Aleksander Żywczyk
 • .

„Firli-mirli”, czyli Schetynowy ból głowy

Ten rejwach spotęgował dodatkowo (należało się tego spodziewać) PSL. Prezes Kosiniak-Kamysz próbuje przekonać, że w tej... Zobacz więcej »
 • 02/03/2019 11:52
 • 1
 • warmiak

Polecane firmy

Reklama konta firmowego