Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Uwaga! Komornik nie może zabrać dowolnej kwoty z umowy-zlecenia!

 • 29/06/2015 15:17
 • 0

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę podlega szerokiej ochronie prawnej. Jednym z przykładów takiej ochrony jest wprowadzone do kodeksu pracy ograniczenie możliwości dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Ograniczenia takie mają zastosowanie także w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika sądowego.

Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, o czym mówi art. 871 § 1, pkt 1 kodeksu pracy. Od dnia 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1750 złotych brutto, co daje nieco ponad 1286 złotych "na rękę".

Ochrona kwoty wolnej od potrąceń, co do zasady nie dotyczy wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu umów cywilnoprawnych, na przykład umowy zlecenia. Nie oznacza to jednak, że wynagrodzenie ze zlecenia nie jest chronione przed egzekucją.

- Ochronę taką przewiduje kodeks postępowania cywilnego, który w pewnym zakresie zawiera odwołania do przepisów kodeksu pracy, dotyczących dokonywania potrąceń. Zgodnie z art. 833 par. 2 k.p.c., określone w kodeksie pracy zasady dokonywania potrąceń stosuje się odpowiednio do m.in. wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.  Do takich świadczeń zalicza się wynagrodzenie ze zlecenia, o ile jest jedynym źródłem utrzymania - tłumaczy Emil Szulc, radca prawny z kancelarii mecenasa Lecha Obary. - Ponadto, art. 829  k.p.c. zawiera ważny katalog wyłączeń spod egzekucji. Zgodnie z pkt 5 powyższego przepisu, u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę nie podlegają egzekucji pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy - pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie - dodaje Emil Szulc.

Pod pojęciem  stałej płacy należy rozumieć wszelkie rodzaje stałych dochodów, których celem jest zapewnienie utrzymania, niezależnie od tytułu, z jakiego pochodzą, a więc także i zlecenie. Wysokość kwoty pieniężnej wolnej od zajęcia u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy ocenia organ egzekucyjny

W przypadku osoby mającej stałe zatrudnienie należy obliczyć proporcje wynikające z okresu między dniem zajęcia a dniem kolejnej wypłaty (1/30 za każdy dzień).

- W przypadku zajęcia przez komornika wynagrodzenia ze zlecenia sprzecznego z przepisami, dłużnikowi przysługuje skarga na czynności komornika - wyjaśnia Emil Szulc.

 

Źródła:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2014.1502)
2. Ustawa  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Dz.U.2002.200.1679)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U.2014.1220)
4. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2014.101)

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Czas na nową kadencję

  Kadencja samorządów kończy się dziś, czyli w piatek 16 listopada. Zgodnie z przepisami, w ciągu siedmiu dni powinny ukonstytuować... Zobacz więcej »
  • 16/11/2018 15:34
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   Mężczyzna, który śmiertelnie potrącił pieszego pod Dobrym Miastem sam zgłosił się na policję

   Na miejscu śmiertelnego potrącenia pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci ruchu drogowego oraz technik kryminalistyki. Podczas... Zobacz więcej »
   • 16/11/2018 11:29
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

    Czy niepełnosprawni w Olsztynie traktowani są jak osoby drugiej kategorii?

    Tak samo jest w naszym kochanym mieście. Brakuje podjazdów i taka osoba nie może pójść na przykład do fryzjera, pizzerii czy do... Zobacz więcej »
    • 16/11/2018 10:46
    • 0
    • S. Antoni Poniatycki

     Policjant potrącił motocyklistów. Jeden zmarł. W środę ruszyła rozprawa apelacyjna

     Przypomnijmy. Do wypadku z udziałem radiowozu i grupy motocyklistów doszło 20 września 2015 r. na drodze krajowej nr 16 w pobliżu... Zobacz więcej »
     • 16/11/2018 08:53
     • 0
     • Express.olsztyn.pl

      I znów nowa organizacja ruchu na ul. Partyzantów

      Nowe rozwiązania zostały wprowadzone w nocy z czwartku na piątek (15/16 listopada). - W obrębie skrzyżowania uczestnicy ruchu jadący... Zobacz więcej »
      • 16/11/2018 08:40
      • 0
      • Express.olsztyn.pl
      • .

      Chocholi taniec

      Chocholi taniec Dziw nad dziwy niesłychany - Walc z Walczykiem poszli w tany. AntyPiSem zjednoczeni, w tańcu całkiem... Zobacz więcej »
      • 16/11/2018 07:48
      • 2
      • warmiak

      Polecane firmy

      Reklama konta firmowego