Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Żądali ponad 400 tys. zł. odszkodowania za działkę pozostawioną po wyjeździe do RFN. Olsztyński sąd oddalił pozew!

 • 23/09/2016 09:57
 • 0

Odzyskiwanie posiadłości przez spadkobierców osób, które opuściły nasz kraj w latach 70–80 ubiegłego wieku, powoli staje się na naszych terenach normą. Szlaki przetarła Agnes Trawny, która po wieloletnich bojach i licznych odwołaniach odzyskała swoją posiadłość w Nartach. Ale czy na pewno swoją? Wyjeżdżający zostawiali swoje domy wiedząc dobrze, że przepadają one na rzecz Skarbu Państwa. Tymczasem w poniedziałek 19 września olsztyński Sąd Okręgowy wydał wyrok w sprawie z powództwa Kazimierza, Piotra i Waldemara Murawskich przeciwko Gminie Stawiguda. Powodowie - spadkobiercy Marii Murawskiej, zmarłej w 1985 r. - domagali się zasądzenia od Gminy Stawiguda kwoty ponad 422 tys. złotych, czyli równowartości sumy, jaką pozwana gmina uzyskała ze sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Marii Murawskiej.

Właścicielka nieruchomości w 1980 r. wyjechała na stałe do RFN, pozostawiając w Pluskach w gminie Stawiguda gospodarstwo rolne o powierzchni około 1 h.

Decyzją z dnia 18 lutego 1981 r. ówczesnego Naczelnika Gminy Stawigudy nieruchomość należąca do spadkodawczyni powodów przeszła na własność Skarbu Państwa. Następnie na podstawie decyzji  Wojewody Olsztyńskiego z dnia 20 marca 1996 r. o komunalizacji mienia właścicielem gruntów stała się Gmina Stawiguda, która następnie sprzedała grunty.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski w decyzji z dnia 22 września 2005 r. stwierdził nieważność decyzji o przejęciu siedliska w Pluskach przez Skarb Państwa. Ta decyzja stała się podstawą do podjęcia starań spadkobierców byłej właścicielki o zwrot mienia.

Spadkobiercy dawnej właścicielki oparli swoje roszczenie na bezpodstawnym wzbogaceniu pozwanej ich kosztem.

Powództwo zostało oddalone, gdyż powodowie nie dowiedli przed sądem, że Gmina Stawiguda nabyła sporną nieruchomość i wzbogaciła się bez podstawy prawnej.

Jak słusznie podkreślił sędzia Rafał Kubicki w uzasadnieniu wyroku - nie mogło dojść do bezpodstawnego wzbogacenia pozwanej ze względu na decyzję z 1996 r. o komunalizacji tego mienia.

- Nie mogło zatem dojść do wzbogacenia pozwanej jedynie na tej podstawie, że stwierdzona została nieważność decyzji Naczelnika z dnia 18 lutego 1981 r. dotycząca przejęcia nieruchomości należącej do spadkodawczyni powodów przez Skarb Państwa, gdyż nie wyłącza to podstawy prawnej nabycia nieruchomości przez pozwaną - mówi mecenas Lech Obara, pełnomocnik Gminy Stawiguda.

Ta sprawa jest już kolejną sprawą dotyczącą zwrotu mienia albo odszkodowań za nieruchomości pozostawione po wyjeździe do RFN przez tzw. późnych przesiedleńców. Podkreślmy, że pierwszą wygraną!

- Mam nadzieję, że to przełom w tego typu sprawach, bo wcześniejsze rozstrzygnięcia sądów były zawsze na korzyść późnych przesiedleńców - dodaje mec. Szymon Topa ze stowarzyszenia Patria Nostra. - Postulujemy, że niezbędne są natychmiastowe rozwiązania ustawowe. Mamy już nawet przygotowane propozycje takich rozwiązań, które powinny raz na zawsze zakończyć ten problem - podsumowuje mec. Obara, prezes stowarzyszenia.

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Utrzymany wyrok za próbę kradzieży z włamaniem do bankomatu w Olsztynie

  Przypomnijmy. Mirosław C. oraz Andrzej S. zostali oskarżeni o to, że w roku 2015 w porozumieniu z jeszcze innymi osobami dwukrotnie... Zobacz więcej »
  • 19/04/2018 15:29
  • 0
  • Express.olsztyn.pl
  • .

  Kolejny krok do budowy drogi ekspresowej S16

  Pod koniec kwietnia zakończą się trwające od stycznia 2017 r. prace nad koncepcją programową. - Dzięki temu w sierpniu tego roku... Zobacz więcej »
  • 19/04/2018 12:53
  • 1
  • Express.olsztyn.pl

   Miała być szalona impreza. Skończyło się zarzutami za zdemolowanie pokoju hotelowego

   Wyjątkowa impreza została zorganizowana w jednym z elbląskich hoteli w ostatnim dniu marca tego roku. Pewna dziewczyna chcąc uczcić... Zobacz więcej »
   • 19/04/2018 10:57
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

    Sanktuarium w Świętej Lipce i zamek w Lidzbarku Warmińskim Pomnikami Historii

    Status Pomnika historii jest przyznawany zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej. Pierwsze... Zobacz więcej »
    • 19/04/2018 09:41
    • 0
    • Express.olsztyn.pl

     Samorządy z Warmii i Mazur dostaną prawie 10 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

     W warmińsko-mazurskich gminach i powiatach w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych dofinansowane zostaną 32 zadania - remonty... Zobacz więcej »
     • 19/04/2018 09:27
     • 0
     • Express.olsztyn.pl

     Polecane firmy

     Reklama konta firmowego