Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Zbudują rondo w Lidzbarku Warmińskim

 • 16/06/2018 09:21
 • 0

Wczoraj podpisano umowę na przebudowę skrzyżowania ulicy Orła Białego w ciągu drogi krajowej nr 51 z ul. Wyszyńskiego na rondo w Lidzbarku Warmińskim. Zadanie to, poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego zostanie zrealizowane w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Wykonawcą zadania będzie firma Budokop z Lidzbarka Warmińskiego, która zaoferowała realizację inwestycji w okresie 26 tygodni od daty podpisania umowy. Całkowity koszt robót to 4,85 mln zł, z czego 358,39 tys. zł pokryje gmina Lidzbark Warmiński z tytułu kosztów budowy oświetlenia ulicznego oraz  kosztów przebudowy sieci wodociągowej.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje  wykonanie ronda z trzema wlotami, budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę oświetlenia oraz przebudowę istniejącego układu drogowego. Wykonane zostaną także przebudowy zjazdów i włączeń ulic poprzecznych, a także oznakowanie pionowe i poziome wraz z urządzeniami BRD.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - pieszych i rowerzystów, poprzez dostosowanie parametrów odcinka drogi krajowej nr 51 w Lidzbarku Warmińskim do obecnie wymaganych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Obecnie natężenie ruchu na drodze krajowej uniemożliwia bezpieczne włączanie się do ruchu z wlotów podporządkowanych oraz bezpieczny przejazd pomiędzy ulicami Orła Białego i Wyszyńskiego, co w znaczący sposób zagraża bezpieczeństwu oraz powoduje duże kolejki pojazdów oczekujących na kierunku centrum miasta.  Budowa ciągów pieszych i rowerowych poprawi bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu.

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Obława Augustowska - największa niewyjaśniona zbrodnia popełniona na Polakach po zakończeniu wojny

  W tym roku przypada 73 rocznica Obławy Augustowskiej. 12 lipca 1945 r. żołnierze sowieckiego Kontrwywiadu Wojskowego "Smiersz", III... Zobacz więcej »
  • 16/07/2018 08:24
  • 0
  • Express.olsztyn.pl

   Reprezentant 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej zwycięzył Bieg Zawiszaka

   Wczoraj w Giżycku odbyły się Mistrzostwa Służb Mundurowych w Półmaratonie. Na podium nie zabrakło przedstawiciela 4... Zobacz więcej »
   • 16/07/2018 08:12
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

   13 lipca - Dzień Państwowości jednego z najmniejszych i najpiękniejszych krajów Europy

   Po II Wojnie Światowej, kiedy Czarnogóra została częścią SFRJ, 13 lipca był świętowany jedynie jako dzień powstania przeciwko... Zobacz więcej »
   • 16/07/2018 07:42
   • 0
   • Express.olsztyn.pl

   Polecane firmy

   Reklama konta firmowego