Nie możesz uzyskać dostępu do konta?

Znamy komisje i kluby Rady Miasta Olsztyna

 • 06/12/2018 08:35
 • 0

Za nami drugie posiedzenie olsztyńskich radnych. Podczas środowej sesji zajęli się oni przede wszystkim powołaniem komisji, w których będą pracować.

Głównym zadaniem komisji jest opiniowanie uchwał Rady Miasta. Wśród innych jest m.in. kontrolowanie działalności władz miasta w zakresie tematyki, którą zajmuje się komisja, kontrolowanie realizacji uchwał Rady oraz występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

Każdy z radnych, poza przewodniczącym, ma obowiązek pracować w co najmniej dwóch komisjach. W skład komisji wchodzi co najmniej pięciu radnych.

W kadencji 2018-23 w olsztyńskiej radzie miasta działać będzie dziesięć komisji stałych:
* Komisja Budżetu i Finansów (przewodniczący - Mirosław Gornowicz),
* Komisja Prawa i Bezpieczeństwa (Marian Zdunek),
* Komisja Sportu i Rekreacji (Radosław Nojman),
* Komisja Edukacji (Agnieszka Jabłońska),
* Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (Łukasz Łukaszewski),
* Komisja Inwestycji i Rozwoju (Tomasz Głażewski),
* Komisja Rodziny (Zdzisława Tołwińska),
* Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej (Ewa Zakrzewska),
* Komisja Kultury (Wiktor Wójcik),
* Komisja Promocji i współpracy z zagranicą (Halina Ciunel).

Dotychczas obowiązkowo powoływaną była komisja rewizyjna. Ta zajmuje się kontrolą działalności prezydenta, jednostek organizacyjnych i pomocniczych miasta. Poza tym opiniuje wykonanie budżetu i przygotowuje wniosek w sprawie absolutorium prezydenta. Przewodniczącą została Joanna Misiewicz.

Od bieżącej kadencji obligatoryjnie powoływana jest także komisja skarg, wniosków i petycji. Nowa komisja przejęła część dotychczasowych zadań komisji rewizyjnej. Będzie się zajmować rozpatrywaniem skarg na działanie prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez mieszkańców. Przewodniczącym został Paweł Klonowski.

W Radzie Miasta funkcjonują cztery kluby radnych:
* Prawo i Sprawiedliwość (przewodniczący - Radosław Nojman),
* Ponad Podziałami (Mirosław Gornowicz),
* Demokratyczny Olsztyn (Czesław Jerzy Małkowski),
* PO-Nowoczesna Koalicja Obywatelska (Łukasz Łukaszewski).

 

Składy komisji TU

Oceń
Autor: Express.olsztyn.pl

KOMENTARZE

DODAJ KOMENTARZ

Pozostałe wiadomości

  Znieważył bezdomną kobietę. Teraz sobie za to popracuje społecznie

  To postępowanie zostało zainicjowane przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który 27 lipca 2018 r... Zobacz więcej »

   Historia pewnej pralki

   Kilka dni temu do jednego z olsztyńskich centrów handlowych przyjechali mieszkańcy innego powiatu. Para miała zaplanowane zakupy, a... Zobacz więcej »
   • 13/12/2018 10:59
   • 0
   • del
   • .

   Quo Vadis Polsko czyli Mała Skarga

   Piotr Kubiak w latach 80 napisał setki wierszy i tekstów piosenek. Dopiero po wielu latach owe teksty znalazły się na płycie... Zobacz więcej »
   • 13/12/2018 08:13
   • 0
   • Express.olsztyn.pl
   • .

   Rękopis znaleziony w stanie wojennym

   Do generała[1] Za słowo kłamstwem splugawione, za mundur bratnią krwią splamiony, za ręce siłą rozłączone, za Naród... Zobacz więcej »
   • 13/12/2018 07:57
   • 1
   • warmiak

   Polecane firmy

   Reklama konta firmowego